Prøv kode24s nye lønns­kalkulator for utviklere!

Regn ut hva du kan regne med å tjene som norsk utvikler i 2024.

På kodejobb.no/lonn finner du kode24s nye lønnskalkulator for utviklere. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
På kodejobb.no/lonn finner du kode24s nye lønnskalkulator for utviklere. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

Hvor mye kan du regne med å tjene som norsk utvikler? Det skriver vi mye om på kode24, og en av våre viktigste kilder er kode24s årlige lønnsundersøkelse.

Men én ting er å skrive artikkel om hvor mye du tjener i de og de fagene, med den og den utdanninga, i den og den bransjen - noe annet er å se hvor mye du kan regne med å tjene, basert på alt dette på én gang.

Og det er nettopp det du nå kan, med kode24s nye lønnskalkulator!

Du finner den på kode24s splitter nye stillingsportal: kodejobb.no.

Koden bak lønnskalkulatoren

Kalkulatoren lar deg plotte inn de viktigste faktorene for en norsk utviklers lønn:

  • Dine års erfaring og utdanning...
  • ...i hvilken bransje i hvilket område av Norge...
  • ...med hvilket fag og tittel.

Modellen bak kalkulatoren er det matematikeren Tommy Odland som står bak – noe han har skrevet en grundig gjennomgang av. Dataen bak kommer fra vår siste lønnsundersøkelse, som nå ligger åpent ute.

Og det er kode24s utvikler og ansvarlige redaktør Jørgen Jacobsen som står for at Python-koden fra Odland nå er en faktisk kalkulator.

– Hva slags grensesprengende teknologi har du valgt å for å lage denne kalkulatoren, da?

– Du kan jo heller spørre om hele annonseportalen kodejobb.no! Og svaret er at det er ingen grensesprengende teknologi: Jeg bruker NextJS 14, hoster siden på Vercel, bruker Sanity som CMS, og Tailwind og Shadcn/UI til stiling. Innovasjonen ligger vel egentlig i at jeg har valgt det som min stack, og gjort et dypdykk i den for å forstå kriker og kroker, svarer kode24s utvikler og ansvarlige redaktør Jørgen Jacobsen.

– Lønnskalkulatoren spesifikt er en klientside-komponent som kjører når sida laster.

kode24s nye kodejobb.no

For ja, som nevnt: Lønnskalkulatoren bor altså på kode24s splitter nye nettside kodejobb.no.

Alle stillingsannonsene har nå også flytta over her.

– Og hvorfor det, da?

– Fordi vi har lyst til å byge en egen tjeneste for stillingsannonser for utviklere. På sikt kan kanskje denne tjenesten stå på egne ben, istedenfor å være gjemt inne på kode24. Tanken er da at kode24 heller blir en støttepartner hvis du trenger litt ekstra drahjelp på stillingsannonsen din, svarer Jacobsen.

– Og hvordan har den nye stacken din vært å jobbe med?

– Jeg synes fortsatt det er et herk å forstå caching i moderne NextJS, men jeg begynner å få dreisen på det. Sanity er helt fantastisk til denne typen side, fordi man kan modellere all data godt. Ulempen med Sanity er at editoren deres for tekst er litt daff, om man skal lage godt innhold, svarer kode24-utvikleren.

– Ja, og på forsiden av kodejobb.no er det et mjau-tastisk easter egg! Du kan jo se om du klarer å finne det.