Så mye tjener konsulenter, inhouse-utviklere og de offentlige i 2024

Vil du ha den høyeste lønna bør du være konsulent – og aller helst selvstendig.

Offentlige virksomheter som NAV kan naturlig nok ikke alltid matche lønna til konsulentselskaper som Accenture. Her er begge representert på fjorårets JavaZone. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Offentlige virksomheter som NAV kan naturlig nok ikke alltid matche lønna til konsulentselskaper som Accenture. Her er begge representert på fjorårets JavaZone. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

kode24s lønnsundersøkelse for 2024 har blant annet vist at:

Tallene våre inkluderer enda flere variabler, og én av dem som tilsynelatende har mye å si på lønna di, er hvilken bransje du velger å jobbe i:

Som konsulent eller inhouse, i privat næringsliv eller offentlig sektor, og ikke minst: Som ansatt eller din egen sjef.

Utviklere flest jobber inhouse

Som du ser av grafen over:

  • Det aller vanligste for norske utviklere er å jobbe som inhouse-utvikler i privat næringsliv. Slår vi sammen disse med inhouse-utviklerne i offentlige og kommunale virksomheter, ser vi at 56 prosent av norske utviklere altså er inhouse-utviklere.
  • 42 prosent av norske utviklere jobber som konsulenter, mens bare 2 prosent er selvstendige konsulenter.
  • Andelen selvstendige er like høy som lønnsundersøkelsen vår i fjor, til tross for at året har vært prega av nyheter om hvor vanskelig det er å jobbe som selvstendig konsulent i disse dager med nye innleieregler.

Selvstendige konsulenter tjener mest

Som grafen over viser:

  • Som alltid er det de selvstendige utviklerne som tjener best.
  • Som vanlig tjener konsulenter mer enn inhouse-utviklere. Forskjellen i både snitt- og medianlønn ligger på rundt 50.000 kroner i året mellom konsulenter og privat inhouse.
  • Ansatte i det private tjener, også som vanlig, mer enn de i offentlig eller kommunal sektor. Lønnsforskjellen mellom en inhouse-utvikler i privat mot offentlig sektor ligger på rundt 90.000 kroner i året.

Bonus vanlig for konsulenter

Det er noen viktige forskjeller mellom bransjene utover hva slags lønn utviklerne sitter igjen med, og et par aspekter som er verdt å ta med seg for å ha to tanker i hodet samtidig. Blant annet:

  • Bonusordninger er langt vanligere for konsulenter. Eventuelle bonuser er bakt inn i lønna de har oppgitt i undersøkelsen. Mens 46 prosent av konsulentene oppgir å motta bonus, gjør 26 prosent av inhouse-utviklerne det samme, og bare 6 prosent av de ansatte i offentlig sektor.
  • Selvstendige konsulenter har langt mer erfaring. Som kjent er også erfaring blant det som har aller mest å si for lønna di. Det er også viktig å huske på alt deres lønn potensielt skal inkludere, som vanlige ansatte ikke trenger å tenke på, blant annet pensjonssparing.
  • Selv om ansatte i det offentlige tjener mindre enn andre grupper, er det verdt å merke seg at å være ansatt her har mange andre fordeler, som jobbtrygghet og gunstige ordninger rundt pensjon og lån.
  • Konsulentene er gruppa med lavest erfaring i snitt (7,7 år). Videre følger offentlig sektor (8,4 år), inhouse privat (9,1 år) og selvstendige (14,2 år).

💬 Er det greit at konsulenter tjener såpass mye mer enn de som koder velferdsstaten vår? Og hva bør vi se på videre i lønnsstatistikken vår? Rop gjerne ut under!