Med mastergrad bikker lønna di én million kroner etter bare 7 år

Utdanning har mye å si for hvor mye du tjener som utvikler i 2024: Se forskjellene på bachelor-, master- og ingen grad.

Utviklere med utdanning tjener mer – spesielt i starten av karrieren. Her fra Universitetsbiblioteket på Blindern i Oslo. 📸: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Utviklere med utdanning tjener mer – spesielt i starten av karrieren. Her fra Universitetsbiblioteket på Blindern i Oslo. 📸: Håkon Mosvold Larsen / NTB Vis mer

Er det noen vits i å ta en mastergrad om du vil bli utvikler? Holder det med en bachelor? Eller kanskje du ikke trenger noen utdanning i det hele tatt?

Debatten rundt dette har gått i mange år her på kode24.

«Jeg har selv opplevd å få høre at jeg ikke har bachelor- eller mastergrad, fra både offentlig og privat sektor, som årsak til at jeg ikke får jobb» skrev for eksempel sikkerhetsekspert Per Thorsheim på kode24 nylig, mens dagens jobbmarked gjør at selv masterutdanna utviklere sliter.

Én ting er jobbmulighetene dine, en annen hva du kan forvente i lønn. For det er et faktum at mange betaler bedre, spesielt i starten av karrieren, om du kan skilte med en grad.

Det viser kode24s lønnstall for 2024 tydelig.

Hvor mange utviklere har bachelor og master?

Som du ser av grafikken over:

 • Selv om det selvfølgelig finnes mange gode eksempler på selvlærte utviklere, er faget vårt for lengst blitt profesjonalisert: Bare 7 prosent av utviklerne i undersøkelsen vår har ingen relevant formell utdanning, noe 93 prosent altså har.
 • 70 prosent har 3 eller 5 års utdanning, tilsvarende en bachelor- eller master-grad. Bachelor er noe mer vanlig, med 37 mot 33 prosent.
 • 10 prosent har mer enn 5 års utdanning, som gjør dette vanligere enn å ikke ha noen utdanning.

Hva er startlønna med bachelor og master?

Som du ser av grafikken over:

 • Startlønna til de uten noen formell utdanning, ligger på 579.000 kroner, mens den etter 1 års erfaring har gått ned, til under 500.000 kroner. Her er ikke tallene våre gode nok, men viser trolig også at variasjonen er stor, når man ikke har noen konkret utdanning å vise til i starten av karrieren.
 • Startlønna til de med 3 års utdanning, tilsvarende en bachelor, ligger i snitt på 580.000 kroner i året, altså likt som de uten utdanning. Men etter bare 1 års erfaring, er snittet på 610.000 kroner i året, som trolig gir et bedre bilde av en reell startlønn.
 • Startlønna til de med 5 års utdanning, tilsvarende en master, ligger et godt stykke over de andre, på i snitt 654.000 kroner. Og etter bare 1 år i arbeidslivet stiger den til hele 674.000 kroner.

Hvordan utvikler lønna seg med bachelor og master?

Som du ser av samme grafikk som over, er lønnskurven bratt i starten av karrieren, altså de første 10 årene, uansett hva slags utdanning du har. Men legg merke til blant annet:

 • Utviklere med master ligger jevnt et stykke over de andre. De er også først til å runde én million kroner i året i snitt, etter bare 7 år i arbeidslivet.
 • Utviklere med bachelor ligger stort sett over de uten utdanning, men forskjellene her er ikke store. Bachelor-utviklerne runder én million etter 9 år med erfaring.
 • Utviklere uten utdanning ligger jevnt under sine utdanna kolleger. Men etter 10 år når også denne snittlønna milliongrensa. At denne grafen hopper mye mer enn de andre, handler mye om at dette er en liten gruppe utviklere, som vi dermed også har fått langt færre tall fra.

Når alle de tre grafene våre nærmer seg 10 års erfaring, blir variasjonene store. Dette handler både om at tallgrunnlaget vårt ikke er like stort i denne enden av skalaen, og trolig enda mer: At utdanning ikke like viktig for lønna di etter et visst antall års erfaring.

På dette punktet i karrieren vil lønna di handle mer om hva du kan, og hvor mye ansvar du tar på deg.

Hva er snittlønna til bachelor- og masterutdanna utviklere?

Så, kan vi konkludere med at utviklere med høy utdanning i snitt tjener bedre enn de med lav utdanning? Ja, som du ser av grafen over, mer eller mindre:

 • Som oversikten over lønnsutviklingen også viste, er det mange selvlærte utviklere med mye erfaring (10 år i snitt) og høy lønn (mange over millionen), som gjør at de selvlærte ender opp med en kanskje noe misvisende høy snittlønn i denne totale oversikten.
 • Ser vi bort fra dette, følger altså snittlønna til norske utviklere en ganske jevn kurve: Jo mer utdanning, jo høyere snittlønn.
 • Med unntak av de selvlærte, kan ikke forskjellene forklares utelukkende med ulik erfaring. For eksempel har de med master bare 0,5 år mer erfaring i snitt enn de med bachelor, 7 mot 7,5 år, mens forskjellen i snittlønn ligger på over 77.000 kroner.

💬 Har du selv noen tanker om hvorfor tallene er som de er? Vi hører veldig gjerne fra deg under artikkelen!