Disse utviklerne tjener mest i 2024: Bare én gruppe havner under 800.000,-

Ledere og arkitekter troner nok en gang på toppen, mens UX- og frontend-folk havner på bunn.

Frontendere og UX-designere havner lavest på lønnstoppen i år igjen. 📸: <a href="https://unsplash.com/@fazurrehman?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash">Faizur Rehman</a> / <a href="https://unsplash.com/photos/a-man-sitting-at-a-desk-with-headphones-on-JpPBhhLFRRc?utm_content=creditCopyText&amp;utm_medium=referral&amp;utm_source=unsplash">Unsplash</a>
Frontendere og UX-designere havner lavest på lønnstoppen i år igjen. 📸: Faizur Rehman / Unsplash Vis mer

Norske utviklere flest jobber enten med frontend, backend eller fullstack.

Men totalt utgjør disse tre fagfeltene bare 65 prosent av alle utviklere, viser kode24s siste lønnsundersøkelse.

Og det er ofte utviklere blant de resterende 35 prosentene som tjener best.

Flest jobber fullstack

Her er en oversikt over hva norske utviklere oppgir å hovedsaklig jobbe med:

I den store bolken "annet" finner vi blant annet de forsvinnende få 6 spillutviklerne som svarte på undersøkelsen vår, de 29 testerne og de 55 UX/design-folka.

Lederne vinner, designerne taper

Her er oversikten over hva de ulike fagfeltene tjener i snitt, med snittet av antall års erfaring i parantes:

I år, som i fjor, er det altså lederne og arkitektene som går av med en soleklar seier. Og frontenderne og UX-designerne som blir årets lønnstapere.

Erfaring mye å si, men ikke alt

Hvorfor noen fagområder i snitt tjener mer kan ha flere grunner, som hvor mange som konkurrerer om de samme jobbene.

Men kanskje aller viktigst er den store forskjellen i erfaring:

  • Arkitektene og de som jobber med ledelse og administrativt er både de med høyest lønn, og de mest aller høyest erfaring. Snittalderen er også høy; i begge kategoriene 40 år, som er den høyeste i undersøkelsen vår.
  • Også folka i fagfelt som automatisering, devops, programvare og backend har en relativt høy erfaring i snitt, som også betyr høyere lønn. Ett unntak her er sikkerhet, hvor lønna virker å være høyere selv om erfaringen ikke er like høy.
  • Nedover lista er ikke sammenhengen mellom erfaring og lønn like klar. Data science-folk har for eksempel bare 5 år erfaring i snitt, og undersøkelsens laveste snittalder på bare 31 år, men havner likevel høyt på lista.
  • Taperen UX/design er, til tross for sine 8 års erfaring i snitt, den eneste gruppa som havner under 800.000 kroner i året, rett bak frontend. At vi bare fikk 55 svar fra UX-folk kan gjøre tallet mer upålitelig enn andre, men vi har sett den samme trenden over flere år.