Dag Martin har eget AS – slik tolker han de nye frilans-reglene

- Mye er skrevet, men det hersker fortsatt stor usikkerhet, skriver Dag Martin Mikkelsen, i sin tolkning av innleie-reglene.

- Det hersker mye uklarhet i forbindelse med de nye reglene for innleie, skriver Dag martin Mikkelsen, som selv rammes av reglene. 📸: Privat
- Det hersker mye uklarhet i forbindelse med de nye reglene for innleie, skriver Dag martin Mikkelsen, som selv rammes av reglene. 📸: Privat Vis mer

Det hersker mye uklarhet i forbindelse med de nye reglene for innleie.

Mye er skrevet i kode24 om reglene, men leser man kommentarfeltet hersker det fortsatt stor usikkerhet.

Spesielt vi som er såkalt "frilans" i eget AS, er usikre på hva som skjer etter nyttår.

Derfor skal jeg prøve å oppklare litt.

Begrepet "frilans" forvirrer

La oss først og fremst legge fra oss begrepet frilans.

Begrepet betyr forskjellige ting for oss og for myndighetene, og er derfor bare egnet til å forvirre. Vi som leier oss selv ut fra eget AS bruker ofte denne betegnelsen på oss selv, men for skattemyndighetene er det vi driver med ikke frilansing. Vi er vanlige ansatte i vanlige selskaper.

Det betyr at våre aksjeselskaper er aksjeselskap på lik linje med de store konsulenthusene, og som Arbeidstilsynet påpeker i kode24, så er vi omfattet av arbeidsmiljøloven og må forholde oss til det nye regelverket for innleie.

Da er spørsmålene: Hva betyr det for oss? Kan vi leie oss ut? Må vi bli godkjente bemanningsforetak?

Før jeg forsøker å svare på spørsmålene så vil jeg ta forbehold om at dette er min tolkning. Jeg er utvikler, ikke advokat, men jeg er i overkant glad i å lese på lovdata og i lovforarbeid, og tror at jeg kan bidra til å oppklare litt.

To relevante unntak

Utgangspunktet er at man ikke skal leie inn arbeidskraft, men så finnes det to unntak som er relevante for oss utviklere:

  • Det første unntaket er vikariater, hvor man tar over for en arbeidstaker ved midlertidig fravær. Dette kan eksempelvis være sykdom, permisjon og ferieavvikling. Dette unntaket er ganske selvforklarende, så vi trenger ikke dykke videre her.
  • Det andre, og mest relevante unntaket, er innleie ved midlertidig behov for spesialkompetanse innenfor rådgivnings- og konsulenttjenester. I lovforarbeidet er det veldig tydelig at det er dette unntaket som er ment til å “redde” IT-konsulenter, men som vi skal komme nærmere inn på - det redder oss ikke fullstendig.

Tre viktige begreper

Hele unntaket lyder slik:

“Innleie fra bemanningsforetak er tillatt uavhengig av vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-12 når det gjelder innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.”

Det er umiddelbart klart at vi må definere noen begreper:

  • Spesialkompetanse

  • Rådgivnings- og konsulenttjeneste

  • Klart avgrenset prosjekt

Klarer vi å oppfylle alle tre er innleien lovlig.

Rådgivning- og konsulenttjeneste trenger vi ikke si så mye om. Det vi driver med faller ganske klart inn under dette begrepet. Da står vi igjen med “spesialkompetanse” og “klart avgrenset prosjekt”.

«Dette tolker jeg til å bety at man ikke har adgang til å leie inn til vanlig drift og vedlikehold.»

"Klart avgrenset prosjekt"

Begynner vi med det enkleste av disse to, “klart avgrenset prosjekt”, så betyr dette ifølge lovforarbeidet at oppdraget har en naturlig slutt.

Prosjektet trenger ikke være tidsavgrenset, men slutten kan være definert ved at man oppnår et konkret mål eller milepæl.

Typisk vil dette være når det vi lager går fra en implementeringsfase og over i en vedlikeholds- og driftsfase.

Dette tolker jeg til å bety at man ikke har adgang til å leie inn til vanlig drift og vedlikehold, men det er innenfor å leie inn til nyutvikling.

"Spesialkompetanse"

Spesialkompetanse omtales i lovforarbeidet som kompetanse det ikke er naturlig at bedriften har på permanent basis.

Jeg tolker dette dit at dersom det ikke er naturlig for innleier å ha egne utviklere, så vil alle utviklere kunne defineres som spesialkompetanse.

Er det derimot en del av virksomheten til innleier å selge software-løsninger, så er det selvfølgelig naturlig for dem å ha egne utviklere. Kravet for spesialkompetanse må derfor økes litt.

De kan ikke leie inn “enda en” utvikler som sitter ved siden av de fast ansatte utviklerne og gjør den samme type oppgaver, men de kan leie inn en spesialist innen sitt felt, som har noe kompetanse de fast ansatte utviklerne ikke har. I lovforarbeidet nevnes også at innleid spesialkompetanse ofte overfører kompetanse til bedriften.

Konklusjon

Min konklusjon er derfor at dersom man er veldig senior på sitt område, og utelukkende leies inn midlertidig til nyutvikling, og ikke til vedlikehold, så er innleien lovlig.

I tillegg kan mindre seniore utviklere nok også leies inn lovlig dersom innleier ikke naturlig har egne tilsvarende utviklere.

Det er uansett verdt å poengtere at det er innleiers ansvar at innleien er lovlig. Vårt ansvar, som aksjeselskaper, er å bli godkjente bemanningsforetak. For å få til dette er det noen ting som må være på plass, men ingenting som ikke kan ordnes.

Les mer om dette her, hvor Arbeidstilsynet har en sjekkliste for hva som må være klart før man sender inn søknad.