- Vi er ikke nok folk til at alle skal ansette egne utviklere

- Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av vår bransje, skriver Witted-sjefer om frilans-debatten.

Svein Sørensen, André Melbye-Nørbech, Isaac Gray. Alle jobber i Witted. 📸: Witted
Svein Sørensen, André Melbye-Nørbech, Isaac Gray. Alle jobber i Witted. 📸: Witted Vis mer

(💡 Dette er et motsvar til "Uenig i varsla frilans-krise: – Handler om å unngå rovdrift på utviklere", som var en oppfølger til "– Utviklere blir tvunget tilbake til konsulent-miljøer og faste stillinger". kode24 er i kontakt med blant annet Arbeidstilsynet for å få klarhet i hvordan de nye reglene faktisk skal forstås.)

Før vi går inn i debatten er vi opptatt av å etablere velkjent fakta:

Abelia delte nylig en rapport til myndighetene om at Norge vil trenger 40.000 digitale hoder innen 2030 for å kunne gjennomføre det digitale skiftet. Dette er et uoppnåelig mål, med mindre vi deler på kompetansen.

Vi har startet en debatt om et regelverk som begrenser mulighetene til selvstendige IT-konsulenter. Vi opplever at Decaps kommentar handler om noe helt annet og at vi nå er på vei inn i en polarisert debatt om behovet for midlertidig kompetanse i digitale prosjekter.

Alejandro Decap argumenterer, slik vi ser det, på feilpremisser.

Aktivt valg

Vi berømmer han for å ta tak i problematikken omkring rovdrift av arbeidskraft, men vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen av vår bransje.

Vi er et konsulenthus. Det vi bringer til markedet er et nettverk med 1500 spesialiserte IT-konsulenter som er viktige bidragsytere i den digitale utviklingen i hele landet. I tillegg leverer vi fast ansatte konsulenter. Den kompetansen disse menneskene sitter på er unik og ofte avgjørende for digitale prosjekter og vi er stolte av å fronte disse ekspertene.

Vi representerer altså en gruppe mennesker med spesialisert IT-kunnskap som i mange år har vært helt avgjørende for den digitale utviklingen i landet. Disse selvstendige konsulentene har aktivt valgt denne arbeidsformen.

Det gir dem friheten til å velge hvilke prosjekter de vil jobbe på og til å sette en egen prislapp på det arbeidet de gjør.

«Vi er ikke nok mennesker med denne kompetansen i Norge til at alle bedrifter skal ansette egne ressurser på faste avtaler.»

Unik kompetanse

Selskapene vi samarbeider med er avhengige av denne gjengen når de må hente inn helt konkret ekspertise i deres prosjekter for å utvikle digitale løsninger, i det tempoet de ønsker.

Konsulentene i vårt nettverk sitter med unik kompetanse og både bygger og overfører kompetanse i selskapene de har engasjementer hos.

Dette gjør at selskapene hever den interne kompetansen og at de er bedre rustet når de går i gang med nye prosjekter.

For snevert

Debatten blir for snever om vi skal diskutere om det er best med ansatte eller innleid kompetanse. Det er helt åpenbart at vi trenger begge deler!

Vi er for sterke selskaper som bygger kompetanse og kultur med dyktige ansatte. Vi er likevel helt sikre på at selskapene der ute trenger fleksibilitet til å hente inn spesialisert kompetanse for å drive sine digitale prosjekter.

Vi er ikke nok mennesker med denne kompetansen i Norge til at alle bedrifter skal ansette egne ressurser på faste avtaler. Selskapene vi snakker om har ikke behov for å ansette all spisskompetanse de trenger, da prosjektene da også ofte er i en tidsavgrenset periode.

Vi opplever at Decap her debatterer omkring en helt annen problematikk enn den vi adresserte innledningsvis. Decap, du er hjertelig velkommen til oss for en prat, slik at vi kan oppklare dette i fellesskap. Vi tar gjerne en diskusjon!