– Utviklere blir tvunget tilbake til konsulent-miljøer og faste stillinger

Bemanningsselskapet Witted mener at ny ordning får store konsekvenser for frilansutviklere.

- Nå blir flinke utviklere som vil være frilansere og ha fleksibilitet, tvunget tilbake til konsulentmiljøene og faste stillinger, sier Svein Sørensen. 📸: Witted
- Nå blir flinke utviklere som vil være frilansere og ha fleksibilitet, tvunget tilbake til konsulentmiljøene og faste stillinger, sier Svein Sørensen. 📸: Witted Vis mer

Fra 1. januar er det et krav om at alle bemanningsforetak skal være godkjent for å drive utleie. Alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrerte som bemanningsforetak eller bemanningsbyrå av Arbeidstilsynet.

Det digitale søknadsskjemaet er tilgjengelig fra 20. november, står det i en webinarinvitasjon på Arbeidstilsynets hjemmesider.

Svein Sørensen, grunnlegger av IT-bemmaningsselskapet Witted som lever av å leie ut frilansere, mener at den nye ordningen får store konsekvenser for frilansutviklere:

- Denne loven, som helt sikkert har gode intensjoner, rammer samtidig en egen yrkesgruppe av frilansutviklere som nå vil få store utfordringer med sin forretningsdrift, sier Sørensen til kode24.

💥 OPPDATERING: El & It Forbundet mener Witted tar feil, og at loven bare rammer de som i virkeligheten er vikarer

Ny registreringsplikt

Bakteppet er en innstramming av innleieloven som trådte i kraft 1. april i år. Ifølge Sørensen var endringen ment å gjøre innleie av arbeidskraft vanskeligere.

Han mener likevel at denne innstrammingen var grei å forholde seg til. Ettersom den inneholdt noen unntak Witted har tolket til å gjelde IT-sektoren.

- Men 20. november kommer det en ny registreringsplikt for de som skal drive med utleie av arbeidskraft. For å leie ut arbeidskraft må du være registrert som et AS og et bemanningsforetak.

Får konsekvenser

Ifølge Sørensen er en følge av den nye loven at AS med kun én ansatt ikke vil bli godkjent som et bemanningsforetak. Derfor vil heller ikke bedrifter kunne leie dem inn uten å bryte loven.

Han mener at for den gjengse utvikler som jobber frilans vil dette få konsekvenser.

- Med tilbakemeldingene og signalene vi har fått, både fra jurister og Arbeidstilsynet, vil ikke frilansvirksomhet som den er i dag være mulig fra 1.1.2024.

Kan ikke vente

Sørensen forteller at vedtaket har blitt klaget inn for ESA, som er overvåkningsorganisasjonen til Det europeiske frihandelsforbund (EFTA). Altså skal ESA passe på at medlemslandene overholder regelverket.

Sørensen viser til at ESA ba Norge følge EØS-reglene for innleie fra bemanningsforetak.

- Men det er ingen politisk interesse for å endre det. I fremtiden kan kanskje en ny regjering velge å følge ESAs anmodning, men det kan vi som bransje ikke vente på, sier han.

Sørensen mener at drivkreftene bak regelendringen har vært fagforeningene.

- Dette betyr jo at de bedriftene som har tunge fagforeninger er de første til å håndheve reglene. Og mange av akkurat de bedriftene er også store bedrifter som i dag utgjør en betydelig del av markedet.

«For det første må vi få klarhet i hva som faktisk er gjeldende i innskjerpede lovverket.»

Tilbake til faste stillinger

- Fagforeningene vil jo kanskje si at faste arbeidsplasser sikrer arbeidstakernes rettigheter. Hvorfor er dette da egentlig et problem for den enkelte utvikleren?

- Ordningen som har vært har egentlig fungert veldig bra. Dette er også en stor internasjonal trend. Nå blir flinke utviklere som vil være frilansere og ha fleksibilitet, tvunget tilbake til konsulentmiljøene og faste stillinger. Noe som de av helt fri vilje har valgt å ikke stå i, sier Sørensen.

Sørensen legger til at dette utspillet ikke er en "kommersiell gimmick".

- For oss er det to ting som er viktig. For det første må vi få klarhet i hva som faktisk er gjeldende i innskjerpede lovverket. Vi representerer et nettverk med over 1.000 frilansere i Norge som trenger tydelige rammer. For det andre er vi opptatt av å gjøre det beste ut av den situasjonen vi står i. Det betyr at vi ser etter gode alternative måter å jobbe på for frilanserne.

💥 OPPDATERING: El & It Forbundet mener Witted tar feil, og at loven bare rammer de som i virkeligheten er vikarer.

Siden saken ble publisert har det vært spørsmål om hvorvidt AS med en ansatt kan bli godkjent som bemanningsforetak. Det kan det, ifølge et svar Witted nylig fikk fra Arbeidstilsynet.