– Flere konsulent­­hus vil få det tøft

Teknologisjef Herman Schistad i Kron mener reglene som nylig ble innført vil snu opp ned på norsk IT-bransje.

Det er en kjennsgjerning at norsk IT-bransje har utstrakt bruk av konsulenter som typisk jobber på løpende kontrakt og i mindre avgrensende prosjekter, mener Herman Schistad, CTO i Kron. 📸: Privat
Det er en kjennsgjerning at norsk IT-bransje har utstrakt bruk av konsulenter som typisk jobber på løpende kontrakt og i mindre avgrensende prosjekter, mener Herman Schistad, CTO i Kron. 📸: Privat Vis mer

Første april 2023 ble reglene om "innleie fra bemanningsforetak" strammet inn. De nye reglene har skapt usikkerhet i IT-bransjen. Blant annet har Folq sett behov for å publisere en vurdering av reglene på sine nettsider.

Herman Schistad, CTO i investeringsappen Kron, mener innstrammingene er uklare, og i verste fall kan få alvorlige konsekvenser for norsk IT-bransje:

Ifølge hans tolkning er konsulenttjenester og innleie av spisskompetanse kun lovlig når prosjektet er klart avgrenset, og avviker fra bedriftens ordinære drift.

– Verken "spisskompetanse" eller "klart avgrenset" er godt definert i lovteksten. Jeg reager på at man introduserer lovverk som – om man tolker det bokstavelig – snur opp ned på norsk IT-bransje over natten, og hvordan dette til tross det diskuteres såpass lite, sier han til kode24.

Skaper uro og forvirring

Schistad forteller at blant bedriftsledere i bransjen så hører han at man "stikker hodet i sanden" og regner med at dette ikke gjelder dem.

– Det er en kjennsgjerning at norsk IT-bransje har utstrakt bruk av konsulenter som typisk jobber på løpende kontrakt og i mindre avgrensende prosjekter. Personlig støtter jeg målsetningen til regjeringen om at flere jobber in-house, men et plutselig forbud med så utydelige rammer skaper uro og forvirring.

– Hvilke konsekvenser får uklarheten for dere?

«Det vil påvirke vår evne til å innovere og forenkle.»

– Vi har i veldig liten grad brukt konsulenter i vår virksomhet, men det har hendt at vi har hatt behov for å styrke teamet i en periode. Denne lovgivningen – og spesielt klausuler rundt "klart avgrenset" og "skille seg fra daglig drift" – vil begrense hvor mye vi benytter oss av konsulenter i framover, sier Schistad.

– Det vil påvirke vår evne til å innovere og forenkle innen finansbransjen i den takten vi har tidligere.

Flere vil få det tøft

Schistad mener loven kan få store konsekvenser på lang sikt.

– Om lovgivningen beholdes i sin nåværende form og tolkes bokstavelig, så kan jeg ikke se for meg annet enn at flere konsulenthus vil få det tøft framover. Som et selskap som konkurrerer om de beste talentene er selvsagt dette ikke nødvendigvis negativt.

– Har kommunikasjonen fra staten vært for dårlig?

– Ser man på mangelen på diskusjon som har kommet i etterkant av denne introduksjonen så kan det være to grunner: enten så er det klokkeklart for folk; eller så har folk ikke helt fått det med seg.

Loven kunne vært tydeligere

Schiastad tror selv at folk ikke har fått med seg hva den nye loven kan innebære.

– Dette er isåfall en kritikk vel så mye mot media, som regjeringen, sier han.

Han mener at kommunikasjonen – og da spesielt lovteksten – kunne vært tydeligere i definisjoner og retningslinjer for konsulenttjenester.

– Lovgivningen er, etter min forståelse, også ment å primært treffe byggebransjen. I så måte hadde det vært fint å vite fra regjeringen hvordan norsk IT-bransje skal forholde seg.

Endringene får konsekvenser

kode24 har spurt regjeringen om IT-bransjen rammet av de nye innleiereglene.

– Endringene får konsekvenser for virksomheter som til nå har basert driften på en høy grad av innleie, sier Maria Walberg, statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet, til kode24.

Hun legger til at regjeringen vil at de som tidligere har brukt mye innleie fra bemanningsbyrå skal endre bemanningsstrategi.

– Hverken behovet for eller tilgangen til arbeidskraft er endret med de nye reglene Stortinget har vedtatt, sier Walberg.

Ikke enig i kritikk

Statssekretær Walberg er ikke enig i at kommunikasjonen og særlig lovteksten kunne vært tydeligere i definisjoner og retningslinjer for konsulenttjenester.

– Unntaket for spesialkompetanse er beskrevet i høringsnotatet. Kravet til "spesialkompetanse" innebærer et krav om at innleid arbeidstaker har spesialisert kunnskap eller ekspertise innenfor et gitt fagområde, sier hun.

Ifølge henne må arbeidet spesialisten utfører være en rådgivnings- og konsulenttjeneste.

– Dette er også utdypet i høringsnotatet, herunder hvilke typer tjenester som typisk omfattes. Et eksempel er IKT-rådgiver. Innleien må gjelde et klart avgrenset prosjekt, og må skille seg noe fra det innleievirksomheten normalt driver med.

Walberg opplyser om at regjeringen nå jobber med en veileder knyttet til de nye reglene. Forarbeidene til endringene som er vedtatt gir på vanlig måte veiledning for hvordan de nye reglene skal forstås.