Jo, utviklere kan fortsatt være frilans: Sånn fungerer de nye reglene

Arbeidstilsynet forklarer at forskjellen handler om AS eller enkeltpersonsforetak, arbeidskraft eller produksjon, prosjekter eller vikariater.

- I utgangspunktet er ikke frilansere og selvstendig næringsdrivende omfattet av arbeidsmiljøloven. Det må foreligge et arbeidsgiver – arbeidstakerforhold, et ansettelsesforhold, sier Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder i Arbeidstilsynet. Her fra årets Javazone. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
- I utgangspunktet er ikke frilansere og selvstendig næringsdrivende omfattet av arbeidsmiljøloven. Det må foreligge et arbeidsgiver – arbeidstakerforhold, et ansettelsesforhold, sier Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder i Arbeidstilsynet. Her fra årets Javazone. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

Forrige uke var det debatt i kode24:

kode24 har nå fått svar fra Arbeidstilsynet om hva regelverket egentlig sier, som her forklarer hvem som blir rammet - og ikke rammet - av det nye regelverket.

Cathrine Prahl Reusch er seksjonsleder i Arbeidstilsynet. 📸: Ole Ekker/Arbeidstilsynet
Cathrine Prahl Reusch er seksjonsleder i Arbeidstilsynet. 📸: Ole Ekker/Arbeidstilsynet Vis mer

Gjelder ikke frilansere

Først ut er det viktig å holde tunga beint i munnen når det gjelder begrepene.

Ifølge Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder i Arbeidstilsynet, er det nemlig et viktig skille mellom arbeidstaker, frilanser og selvstendig næringsdrivende. Dette har ingenting å gjøre med hva du anser deg selv som, men blant annet trygde- og skatterettslige forhold.

Ifølge Reusch er et annet viktig punkt at arbeidsmiljøloven i all hovedsak gjelder for virksomheter som sysselsetter arbeidstakere. Derimot mottar en frilanser lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt.

- En selvstendig næringsdrivende driver aktivitet for egen regning og risiko. I utgangspunktet er ikke frilansere og selvstendig næringsdrivende omfattet av arbeidsmiljøloven. Det må foreligge et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold, altså et ansettelsesforhold.

Ergo: Er du frilanser eller selvstendig næringsdrivende jamfør definisjonen over, vil ikke endringene i regelverket for innleie gjelde for deg. Du kan fortsette som før.

Gjelder AS med én ansatt

Men: Eier du ditt eget aksjeselskap med ansatte, selv om du er eneste ansatt, er du omfattet av arbeidsmiljøloven. Da kan det derfor hende at du forholde deg til de nye innstrammingene i regelverket for innleie.

- Innstrammingene innebærer at det ikke lenger er lovlig grunnlag for innleie fra bemanningsforetak ved et midlertidig behov for arbeidskraft, sier Reusch.

Ifølge regelverket er et bemanningsforetak en virksomhet med formål å leie ut arbeidskraft. Den utleide arbeidskraften er ansatt hos bemanningsforetaket (utleier), men er underlagt oppdragsgivers eller innleiers ledelse i utleieperioden. Dette betyr altså at dersom du eier et aksjeselskap, hvor du er eneste ansatt, kan det anses som et bemanningsforetak dersom det er arbeidskraften din du leier ut.

Dersom det er egen "produksjon av varer og tjenester" som utgjør hoveddelen av virksomhetens aktiviteter, er du derimot en produksjonsbedrift.

- Disse har ikke som formål å leie ut arbeidskraft som en fast del av sin næringsvirksomhet, forklarer Reusch.

«For det andre er det av betydning om du er ansatt i ditt eget selskap eller ikke.»

Lov med innleie til prosjekt

Selv om innstrammingen i regelverket begrenser muligheten til innleie fra bemanningsforetak ved et midlertidig behov for arbeidskraft, er det altså fortsatt mulig for bedrifter å leie inn ved reelle vikariater.

- I tillegg åpnes det for innleie etter avtale med de tillitsvalgte, dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, sier Reusch.

Et annet viktig unntak, særlig relevant for utviklere er dette: Ifølge Reusch åpnes det nemlig for innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i et klar avgrenset prosjekt.

- Rådgivnings- og konsulenttjeneste skal forstås som levering av spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde, sier Reusch.

For eksempel kunnskapene dine om backendutvikling til en ny tjeneste som en eller annen statlig etat holder på å lage.

Godkjennings-ordningen

Fra nyttår må alle bemanningsforetak ha godkjenning fra Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig utleie. Godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2024. Det er en veileder til dette her.

Ifølge Reusch er altså bemanningsforetak en virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidskraft og som har arbeidstakere. Altså er det først og fremst snakk om aksjeselskap. Gjelder dette deg du altså få godkjenning.

- Kravet om godkjenning må avgrenses mot andre former for arbeidsutleie som kan være fullt ut lovlig og som ikke krever godkjenning fra godkjenningsordningen for bemanningsforetak. Ett eksempel kan være innleie fra en produksjonsbedrift.

Ifølge Reusch er formålet med den nye godkjennningsordningen er å bidra til å luke ut useriøse bemanningsforetak.

Men også å gjøre det lettere for innleievirksomheter å velge seriøse tilbydere av arbeidskraft.

- Godkjenningsordningen innebærer først og fremst at bemanningsforetakene må dokumentere at de oppfyller allerede lovpålagte plikter, blant annet at de har skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring.

«Du kan altså ikke ansette deg selv i enkeltpersonforetaket. Og du er ikke en arbeidstaker i arbeidsmiljølovens forstand.»

Ei litta oppsummering

Nå ble det kanskje mye å tenke på her. Så vi tar en liten oppsummering:

- La oss si at jeg er spesialist i et område innenfor app-utvikling. Jeg har mitt eget selskap, hvor jeg er eneste ansatt. Og jeg leier ut spesialkompetansen min til en større bedrift. Vil de nye reglene ramme meg på noen som helst måte?

- For det første er det av betydning om formålet til virksomheten din er å drive med utleie av arbeidskraft. For det andre er det av betydning om du er ansatt i ditt eget selskap eller ikke.

Ifølge Reusch må det altså være snakk om et aksjeselskap, ettersom at man ikke kan være ansatt i sitt eget enkeltpersonsforetak.

- Dette er fordi enkeltpersonsforetaket og personen er å regne som ett. Du kan altså ikke ansette deg selv i enkeltpersonforetaket. Og du er ikke en arbeidstaker i arbeidsmiljølovens forstand. Et enkeltpersonforetak uten ansatte er ikke et bemanningsforetak, men heller ikke å regne som en produksjonsbedrift, sier hun.

Så: Dersom du er ansatt i ditt eget aksjeselskap, og formålet til selskapet er utleie av arbeidskraft, vil kravet til godkjenning som bemanningsforetak gjelde deg fra 1. januar 2024.

- Og regelverket som gjelder for ut- og innleie fra bemanningsforetak vil komme til anvendelse, sier Reusch.

OPPDATERING: Siden saken ble publisert har det vært spørsmål om hvorvidt AS med en ansatt kan bli godkjent som bemanningsforetak. Det gjør det, ifølge et svar Witted nylig fikk fra Arbeidstilsynet.