Du kan ha krav på betaling når du svarer sjefen

Nesten alle norske utviklere sjekker Slack og epost etter jobb. Dette har du krav på. 💡

Når de røde prikkene skriker til deg mens du prøver å slappe av med for eksempel TV-spill på kvelden; hva gjør du? Mange velger å sjekke, og svare. Spørsmålet da blir om du kan kalle det for overtid. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Når de røde prikkene skriker til deg mens du prøver å slappe av med for eksempel TV-spill på kvelden; hva gjør du? Mange velger å sjekke, og svare. Spørsmålet da blir om du kan kalle det for overtid. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

60 prosent av norske utviklere anslår selv at de jobber overtid hver uke.

Men i tillegg oppgir hele 84 prosent at de sjekker og svarer på jobb-epost, Slack og liknende utenfor vanlig arbeidstid hver eneste uke.

Det viser tall fra kode24s spørreundersøkelse Kodeløkka, hvor 670 norske utviklere nå har svart.

Spørsmålet er om dette også kan kalles overtid, eller om du må regne med å jobbe fra mobilen på kvelden helt gratis.

Mange sjekker hver dag

Her er resultatene fra undersøkelsen:

Som du ser er det altså flere utviklere som sjekker jobb-kommunikasjon hver eneste dag i uka, også i helger, enn utviklere som aldri sjekker.

Overtid når svar kreves

Som kode24 allerede har fortalt, har du som regel krav på overtidsbetaling når du jobber utenfor vanlig arbeidstid. Men hva om jobben består i å svare på en epost mens du ser på Dagsrevyen?

- Overtid defineres som arbeidsoppgaver som blir pålagt utover ordinær arbeidstid, forklarer Tekna-president Lise Lyngnes Randeberg til kode24.

Krever sjefen svar, kan du kreve betalt, mener Tekna-president Lise Lyngnes Randeberg. 📸: Tekna
Krever sjefen svar, kan du kreve betalt, mener Tekna-president Lise Lyngnes Randeberg. 📸: Tekna Vis mer

- Det er med andre ord helt innafor for en sjef å sende en e-post til en av sine medarbeidere på kveldstid, men hvis hun krever svar samme kveld, er dette å regne som overtid.

Svarer du på eposter eller Slack-meldinger helt frivillig, blir det altså ikke ansett som overtid. Men igjen: Da skal det også være helt frivillig.

Overtid når svar ønskes?

Nettopp dette med "pålagte" oppgaver skaper ofte usikkerhet rundt overtid, da du i prinsippet ikke kan kreve overtidsbetaling om ikke sjefen klart har sagt at du gjøre noe der og da. Noe sjefer sjeldent gjør, etter vår erfaring.

Men advokat og sjef for juridisk seksjon i NITO, Erlend Aarsand, forklarer at også arbeid som er "ønsket, og utføres i forståelse med arbeidsgiver" utløser krav på overtidsbetaling.

- Uten at overtidsarbeidet uttrykkelig er pålagt eller godkjent, understreker han overfor kode24.

- For eksempel; sender arbeidsgiver en epost med en oppgave på kveldstid, hvor det er ønskelig med en mer umiddelbar respons, så er arbeidstakeren berettiget til overtidsgodtgjørelse for arbeidet. Samme forhold vil gjelde dersom en utvikler må arbeide utover ettermiddagen for å rette en feil, eller rekke en milepæl i ett utviklingsprosjekt.

Oppfordrer til ordninger

Som du skjønner, kan det fort bli komplisert.

Å sette smilefjes på en Slack-melding i #offtopic er ikke overtid. Å svare på en epost fra en kollega fordi du føler at du burde kan være overtid. Å svare på sjefens melding fordi hun krever er det er overtid.

Men uansett er kanskje ikke fem minutter arbeid noe alle er komfortable med å fakturere overtid for.

- Juridisk sett så er alt arbeid utover 37,5 timer i uka overtid. Men de fleste teller ikke akkurat opp antall minutter når de svarer på en mail, eller når de logger seg på bare for å sjekke at eksempelvis migrasjonsarbeidet eller testkjøringa går som det skal, sier forbundssekretær Geir Aasen i EL og IT Forbundet til kode24.

- De fleste arbeidsplasser bør ha ordninger for hvordan man får balansert dette på en god måte.