- Ja, du har krav på overtids­betaling!

Men ikke alle utviklere får det, forteller fagforeningene. Her er din krav og rettigheter når du jobber overtid.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg synes våre tall viser at norske utviklere i snitt jobber greit med overtid, men at noen jobber altfor mye. 📸: Tekna
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg synes våre tall viser at norske utviklere i snitt jobber greit med overtid, men at noen jobber altfor mye. 📸: Tekna Vis mer

kode24 fortalte nylig at 60 prosent av norske utviklere jobber overtid hver uke; i snitt litt over to timer hver.

- Det kan ikke sies å være avskrekkende mye, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg til kode24.

Men hun biter seg merke i et annet resultat fra undersøkelsen; seks prosent oppgir å jobbe ti eller flere timer overtid i løpet av en vanlig arbeidsuke.

- Da begynner det å bli mye, som Randeberg sier.

Og uansett hvor mye det er snakk om, bør du få det du har krav på. Men hva har du egentlig krav på? Vi har spurt de som virkelig kan dette.

Hva er egentlig overtid? 🤔

Arbeidstilsynet definerer overtid som "arbeid ut over arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid". Og disse grensene er 9 timer i løpet av et døgn, og 40 timer i løpet av en hel uke.

- Men etter tariffavtalene har man gjerne rett til overtidsgodtgjørelse etter 7,5 times arbeidsdag, pluss lunsj, og etter 37,5 times uke, pluss lunsj, forteller advokat og sjef for juridisk seksjon i NITO, Erlend Aarsand, til kode24.

«Arbeid ut over [lovens] grenser for alminnelig arbeidstid er overtidsarbeid.» Arbeidstilsynet

Dermed vil det i praksis, for de aller fleste utviklere, ganske enkelt være jobbing utover den vanlige arbeidsdagen som er overtid. Videre skal jobbingen i prinsippet være pålagt, men også her vil praksisen være enklere enn lovverket.

- Er arbeidsoppgavene ønsket, og utføres i forståelse med arbeidsgiver, så har arbeidstakeren som hovedregel rett til overtidsgodtgjørelse for arbeidet, forklarer Aarsand.

💡 Kort fortalt: Må du jobbe mer enn kontrakten din sier du skal, er det overtid.

Kan jeg kreve overtidsbetaling? 🤑

- Ja, man har krav på overtidsbetaling, på minimum 40 prosent, slår Randeberg i Tekna fast.

Altså 40 prosent i tillegg til vanlig lønn. Men også her kan avtaleverket på jobben din gi deg bedre rettigheter enn loven krever. For eksempel kan du få krav på mer betalt etter når du jobber, og krav på mat.

Advokat og sjef for juridisk seksjon i NITO, Erlend Aarsand, mener for mange utviklere har kontrakter som fratar dem overtidsbetaling. 📸: NITO
Advokat og sjef for juridisk seksjon i NITO, Erlend Aarsand, mener for mange utviklere har kontrakter som fratar dem overtidsbetaling. 📸: NITO Vis mer

- I forbindelse med dette kan også avspasering foretas, time for time, men overtidstillegget skal alltid utbetales, legger Randeberg i Tekna til.

Disse kravene kan du miste om du har en lederstilling eller en såkalt "særlig uavhengig stilling". Sistnevnte betyr at du selv styrer din egen arbeidsdag, uten formelt ansvar.

- Vi har håndtert en god del henvendelser hvor systemutviklere har arbeidet svært mye overtid uten å få overtidsbetaling. Vår erfaring er at for mange systemutviklere ulovlig defineres i arbeidskontrakten inn i en såkalt særlige uavhengig stilling, sier Aarsand i NITO, som forteller at noen slike utviklere har fått overtiden utbetalt i etterkant, etter å ha gått til rettslige skritt.

💡 Kort fortalt: Jobber du mer enn du skal, og sjefen din er inneforstått med det, skal du få kompensert for det.

Kan sjefen kreve at jeg jobber overtid? 😪

- En arbeidsgiver kan i utgangspunktet pålegge noen å jobbe overtid, men arbeidsmiljøloven sier at overtid må ha et "særlig behov", og at dette behovet ikke er en fast ordning, forteller forbundssekretær Geir Aasen i EL og IT Forbundet til kode24.

Noe av poenget er at ditt overtidsarbeid ikke skal kompensere for manglende hoder i avdelingen. Og at ikke sjefen kan regne med at folk jobber overtid for å møte tidsfristene.

Dessuten kan ikke sjefen din kreve at du jobber overtid om du har gode grunner til å ikke gjøre det, og oppgaven ikke er kritisk nok til at sjefen skal se bort fra dette.

- Hvis du har en sykdom som ikke vil bli bedre av å jobbe mer enn avtalt, eller skal på en større begivenhet, så er dette god nok grunn til fritak, sier Aasen.

💡 Kort fortalt: Sjefen din kan kreve at du jobber overtid, men ikke til enhver pris.