Så kjapt vokser lønna de første 10 åra - men så skjer det noe

Vi har sett på norske utvikleres startlønn, og hvordan lønna utvikler seg med erfaring.

Jo mer erfaring en utvikler har, jo mer tjener hun, naturlig nok. Men bare til et visst punkt. 📸: Unsplash / kode24
Jo mer erfaring en utvikler har, jo mer tjener hun, naturlig nok. Men bare til et visst punkt. 📸: Unsplash / kode24 Vis mer

kode24s siste lønnsundersøkelse, hvor 2.311 utviklere fortalte om seg selv og sin lønn, viser at en norsk utvikler i 2023 har en årslønn på 864.000 kroner i snitt.

Men dette er da en utvikler med i snitt 9 års relevant erfaring.

Spørsmålet er derfor: Hvordan ser lønnsutviklinga ut over tid i bransjen vår? Hvor starter man, hvor ender man - og hvor lang tid tar det?

Utvikleres lønnsutvikling

Her ser du hva tallene våre forteller oss om utvikleres startlønn, og hvordan den utvikler seg med erfaring:

Vi har her valgt ut de største fagene for å sammenlikne, og fagene hvor vi har nok data - for eksempel nok som har svart mellom 0 til og med 1 års erfaring, for å se på startlønn.

Rask vekst, så stopper det

Som grafene over og tallene våre viser:

  • Ser vi på alle fag totalt, har en norsk utvikler med maks ett års erfaring en snittlønn på 595.000 kroner i året. Aller mest får en fersk apputvikler, med 632.000 kroner, minst får en programvare-utvikler, med 529.000 kroner i året.
  • Lønningene øker mye de første årene i arbeidslivet. Mens en utvikler med 1 års erfaring har 603.000 kroner i snittlønn, øker den til 761.000 etter 4 år, 907.000 etter 6 år og runder millionen etter bare 9 år.
  • Etter 10 år flater lønnsutviklingen ut, for mange. Dette rimer også med tall vi har sett i tidligere lønnsundersøkelser.
  • Som du ser blir forskjellene store etter de første 15 årene. Dette har trolig litt med at tallmaterialet vårt her er svakere, men trolig like mye fordi det er i denne gruppa vi finner folk som har fått seg leder- og arkitekt-jobber, med langt høyere snittlønn.

Frontend taper igjen

Vi har tidligere vist hvordan det kan være stor forskjell på snittlønna i de ulike fagene - spesielt at frontend-utviklerne ofte ligger under andre.

Det har blitt satt spørsmålstegn ved om dette bare handler om at frontenderne i undersøkelsen vår har noe mindre erfaring enn andre, men tallene våre viser altså at forskjeller også gjør seg gjeldende over tid:

  • Startlønna for norske utviklere i de største fagområdene er relativt lik. Men også her ser vi ulikhetene blant front- og backend, som vi har sett på tidligere.
  • For eksempel får i snitt en blodfersk backend-utvikler 613.000 kroner i året, mens en fersk frontender i snitt tjener 585.000 kroner.
  • Ser vi på utviklingen videre, skilt på fag, ser vi også at frontend-utviklerne som oftest ligger bak sine backend- og fullstack-kolleger.
  • For eksempel har en frontend-utvikler med 4 års erfaring en snittlønn på 750.000 kroner, mens backend-erne har 791.000 kroner.
  • Senere i yrkeslivet, derimot, ser vi de samme, store forskjellene som på totaltallene.

💬 Stemmer tallene overens med din erfaring fra arbeidslivet? Vi hører veldig gjerne fra deg i kommentarfeltet under!