Kode­kvaliteten synker, AI-assistenter får skylda

Forskere forventer at "code churn" dobler seg i år kontra før AI-ens inntog.

Etter AI-assistenes inntog, som Copilot og ChatGPT, skal såkalt "code churn" eller kodetap ha blitt mye høyere, ifølge forskere. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Etter AI-assistenes inntog, som Copilot og ChatGPT, skal såkalt "code churn" eller kodetap ha blitt mye høyere, ifølge forskere. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

"Vi testa GitHub Copilot på norsk, og det fungerte overraskende bra" skrev kode24 i juni 2022. Da hadde Microsofts kodeassistent blitt åpen for alle, og siden har alt som kan krype og gå av utviklerverktøy lansert sine egne AI-verktøy.

Man leser stadig om hvor mye raskere utviklere jobber med AI på laget, men hvordan er det med kvaliteten på koden vi skriver?

Den blir dårligere, hevder ny forskning, først omtalt av Devclass.

Mer "churn" i koden

Selskapet GitClear, som jobber med kodeanalyse, sitter på data om blant annet såkalt "code churn" fra rundt 153 millioner linjer kode.

GitClear definerer "code churn", altså kodetap, som andelen kodelinjer som fjernes eller oppdateres innen to uker etter at de blir skrevet. Med andre ord; kode som ikke viste seg å være god nok, og man kan påstå at jo høyere kodetap, jo dårligere er kvaliteten på koden.

GitClear om "code churn".
GitClear om "code churn". Vis mer

I en ny rapport viser GitClear hvordan slikt kodetap går først svakt oppover fra 2020, før den stiger enda kraftigere fra 2022 og fram til 2024. Med andre ord; etter AI-assistenes inntog.

Stadig mer kode, ikke mindre

- Vi oppdaget bekymringsfulle trender når det gjelder vedlikeholdsevne ("maintainability"), skriver GitClear i abstraktet til rapporten sin, og fortsetter:

- "Code churn" forventes å doble seg i 2024, sammenlignet med 2021, før AI.

De ser også at det er flere linjer som nå blir lagt til eller kopiert, kontra oppdatert, sletta eller flytta, som ifølge dem er noe man tidligere så ved "omreisende" bidragsytere til en kodebase.

Nøyaktig hvorfor kan de ikke si, da de ikke vet om kode skrives av mennesker eller AI. Men de mener det er god grunn til å tro at AI-assistenter står bak trenden, blant annet fordi disse skal være flinkere til å foreslå nye linjer kode, heller enn kode man kan oppdatere eller fjerne.

- Dette er tilbøyelig til å bryte med DRY-eten til repoene, konkluderer forskerne.