Mener UiO svikter kvinnelige studenter

Bråk rundt jenterom, trakasseringsregler og likestillingsråd. - Ifi skyver likestillingstiltakene foran seg, mener Julie Eldøy.

Julie Eldøy etterlyser blant annet en mentorordning for kvinnelige studenter ved Institutt for informatikk, som hun mener hadde styrket karrieren og trivselen mer enn et jenterom. 📸: Martine Ruud/ UiO
Julie Eldøy etterlyser blant annet en mentorordning for kvinnelige studenter ved Institutt for informatikk, som hun mener hadde styrket karrieren og trivselen mer enn et jenterom. 📸: Martine Ruud/ UiO Vis mer

Som kode24 tidligere har skrevet, er det rekordmange kvinner som søker seg til IT-studier. Fra å ligge jevnt på rundt 27 prosent i perioden 2010 til 2016, er det i år over 33 prosent kvinner som søker seg til IKT-fag i Norge.

- Nå har vi klart å øke andelen. Så spørs det om de vil trives, sa utvikler Ingvild Indrebø i Confrere til kode24.

Studenten Julie Eldøy ved Institutt for Informatikk (Ifi) på Universitetet i Oslo (UiO) er ikke så sikker.

- Instituttet skyver likestillingstiltakene foran seg, uten å gjøre noe med de reelle utfordringene, sier Eldøy til kode24.

Jenterom med gutter

Eldøy studerer siste året på studiet Informatikk: Digital Ledelse og Økonomi ved Universitetet i Oslo.

Hun er styremedlem i fagutvalget ved instituttet og nestleder i studentutvalget for matematisk-naturvitenskapelig fakultet. Frem til januar i år var hun også leder for Digitus; linjeforeningen til studiet hun selv går på.

Ved studiestart ble Eldøy informert om en rekke tiltak som skulle tilrettelegge for at hun, som kvinnelig student, skulle trives på et mannsdominert institutt. Blant annet skal et eget jenterom, Eifel, ifølge instituttets nettsider hjelpe:

‘’Jenterommet skal være en trygg møteplass der jentene løfter hverandre opp. Målgruppen for jenterommet er kvinner og kjønnsminoriteter ved IFI.’’

«Hver gang jeg var innom jenterommet var det flere gutter enn jenter tilstede.»

- Jenterommet traff ikke meg. Hver gang jeg var innom var det flere gutter enn jenter tilstede, sier Eldøy.

Men herrebesøk på jenterommet var angivelig kun mulig frem til i våres. Da skal det ha vært en "uheldig hendelse" som gjorde at rommet ble stengt for menn.

Ifølge Eldøy var det en guttegjeng som lagde ‘’guttastemning’’ som flere kvinnelige studenter og ansatte oppfattet som svært ubehagelig.

- Da ble det baluba angående hvem som fikk tilgang til det rommet, og man fikk til slutt kun adgang dersom man var en kvinnelig bruker, sier Eldøy.

"Tar det på alvor"

Kristin Braa er professor og likestillingskontakt ved Institutt for Informatikk. Hun reagerer sterkt på Eldøys beskrivelser om en lite offensiv likestillingsstrategi ved instituttet, både i og utenfor Jenterommet.

Ifølge Braa ble det innført adgangsbegrensning etter tilbakemeldinger fra brukerne, uten å presisere hva disse gikk ut på. Men Eldøy mener også at premisset for det såkalte jenterommet har et underliggende problematisk budskap.

- Det signaliserer jo at det ene rommet er et ‘’safe space’’, men på resten av instituttet er det fritt fram der man kan oppføre seg som man vil mot kvinnelige medstudenter, sier Eldøy til kode24.

Den oppfatningen synes likestillingskontakten Braa er uheldig.

- Vi ønsker selvsagt at alle skal føle seg trygge på Ifi, også utenfor Jenterommet. Jenterommet er ett av tiltakene for å øke rekruttering, trivsel og faglig selvtillit hos jentene på Ifi. Vi jobber med å vurdere og sette i gang konkrete tiltak, basert på tidligere innspill og forslag, forteller Braa til kode24.

- Hvis det er noen av våre studenter som opplever det slik, tar vi det på største alvor. Vi har opplevd en jevn økning i andel jenter - og på ett av programmene våre er jentene nå i flertall. Det er viktig å ivareta jentene som har valgt å studere hos oss, og vi imøteser konkrete tilbakemeldinger på hva vi kan gjøre mer av, sier Braa.

Stemte ned paragraf mot trakassering

I november 2018 var det en generalforsamling i Cybernetisk Selskap (CYB), som driver studentpuben Escape i kjelleren til informatikk-instituttet.

En av de kvinnelige medlemmene i foreningen foreslo en ny paragraf i Escapes vedtekter, som skulle verne medlemmer og besøkende på puben mot seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet.

Det gikk ikke knirkefritt å innføre en slik paragraf. Den ble nedstemt på den opprinnelige generalforsamlingen, grunnet en ønsket endring i formuleringen.

«Da var den en gruppe, hovedsakelig kvinner, som gjorde opprør.»

- Da var den en gruppe, hovedsakelig kvinner, som gjorde opprør. Daværende leder i Cybernetisk Selskab, Thor Høgås, kom på banen og gruppa jobbet frem et nytt vedtak i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling, sier Eldøy.

Eldøy sier medlemmene i CYB er brorparten menn, og mener at behovet for en ekstraordinær generalforsamling for å få gjennom paragrafen reflekteres dårlig på instituttet, og tydeliggjør uheldige holdninger mot kvinnelige studenter.

kode24 har sett protokoll og referat fra begge generalforsamlingene. Slik vi leser det, er det tydelig flertall av menn som var til stedet under avstemningene.

"Gikk hett for seg"

Fredrik Magnussen er leder i CYB og forteller at foreningen kun behandler milde tilfeller av seksuell trakassering selv. Hvis anklagene øker i alvorlighetsgrad blir det håndtert høyere opp i instituttet.

- Det ble utnevnt et arbeidsutvalg som kunne jobbe mer med vedtekten. Ingen var imot sentimentet, men spesifikke ordlyder i utkastet, hevder han overfor kode24.

Både Eldøy og Magnussen er enige om at det var særs høy temperatur rundt holdninger i CYB under de to generalforsamlingene.

- Det gikk hett for seg på generalforsamlingene, og det er den lengste enkeltsaken vi noensinne har behandlet, både i tid antall innlegg. Det var ikke noens intensjon å gjøre CYB utrygg eller uvelkommende for kvinner. Det er veldig uheldig hvis det oppfattes slik, fortsetter Magnussen.

Ingen studentkontakt i likestillingsråd

Ifølge Ifis nettsider har instituttet en prosjektgruppe som jobber for et "balansert mangfold ved instituttet". 13 ansatte og én studentrepresentant sitter angivelig i denne gruppen. Studentrepresentanten skal utnevnes av fagutvalget ved instituttet, står det.

Men det sitter ingen studentrepresentant i gruppa.

«Jeg spurte lederen i fagutvalget om det satt en representant der, og de visste heller ikke om noen.»

- Jeg spurte lederen i fagutvalget om det satt en representant der, og de visste heller ikke om noen, sier studenten.

Årsaken til mangel på en studentrepresentant er, ifølge Braa, at likestillingsrådet er relativt nyopprettet. Ifølge nettsiden til IFI ble likestillingsrådet etablert i starten av 2018.

- Akkurat nå holder vi på med å etablere en arbeidsgruppe som skal planlegge fremtidige aktiviteter og tiltak knyttet til Jenterommet. Denne arbeidsgruppen består av både studenter og ansatte, sier Braa.

Veien videre

Rekrutteringen av kvinnelige studenter fra videregående skole gå veldig bra, opplyses det om på nettsidene til Ifi.

Eldøy etterlyser at like stor kraft vies til å verne om de studentene som faktisk begynner å studere, og hun ønsker at innsatsen fra Ifis side favner bredere enn positive diskrimineringstiltak.

- Vi har ingen dedikerte personer som jobber med likestilling på Ifi, sier Eldøy.

- Det er én av mange arbeidsoppgaver for de ansatte.