Selvlærte utviklere tjener mer enn de med bachelor

Vil du bli skikkelig fornøyd med lønna, bør du ta deg en master-grad.

Å ta en bachelor-grad ser ikke ut til å utløse noe særlig i lønn. En master-grad, derimot, utløser et lønnshopp, som ikke blir særlig høyere av enda mer utdanning. Her fra en immatrikuleringsseremoni på NTNU i 2019. 📸: Thor Nielsen / NTNU
Å ta en bachelor-grad ser ikke ut til å utløse noe særlig i lønn. En master-grad, derimot, utløser et lønnshopp, som ikke blir særlig høyere av enda mer utdanning. Her fra en immatrikuleringsseremoni på NTNU i 2019. 📸: Thor Nielsen / NTNU Vis mer

Rundt hver tiende norske utvikler har ingen relevant utdanning, mens omtrent hver tredje har utdanning tilsvarende en bachelor-grad og like en master-grad.

Det viser tallene fra kode24s siste lønnsundersøkelse.

Men er det verdt å ta utdanninger på tre, fem eller enda flere år? Får man lønn for strevet, når alle i prinsippet kan kalle seg en utvikler?

Både ja og nei.

Utdanning og lønn for utviklere

Slik fordeler den relevante utdanningen til norske utviklere seg, så mye tjener de i snitt og så fornøyde er de med egen lønn:

Ingen lønnsfest med bachelor

Som du ser av grafene; utviklere uten relevant utdanning, altså selvlærte utviklere, tjener i snitt noe mer enn utviklere med en bachelor-grad.

- For NITO er det sentralt at utdanning skal lønne seg, i den forstand at det gir uttelling i lønnsnivået, sier NITOs forhandlingssjef Knut Aarbakke til kode24.

- Men så skiller nok utviklerbransjen seg litt fra andre bransjer, med tanke på at flere er selvlært og at det er mulig å få faglige jobber uten utdanning. For eksempel for byggingeniører er ikke dette mulig, påpeker han.

Vi har langt bedre tall for utviklere med enn uten utdanning, og dette kan selvfølgelig påvirke statistikken vår.

Men én ting virker sikkert; å ta en bachelor-grad ser ikke ut til å bidra spesielt mye når det kommer til lønn. De med tre år utdanning svarer i tillegg at de er mindre fornøyd med egen lønn enn de med lenger utdannelse.

«Kompetanse skal lønne seg, og det viser også vår egen lønnsstatistikk at det gjør.»

100.000 opp med master

Neste skritt på utdanningsstigen er en master-grad, som gjerne tar fem år. kode24s tall viser at denne innsatsen gir en solid uttelling på lønna til norske utviklere.

I snitt tjener en utvikler med fem års utdanning nesten 780.000 kroner i året, mot 685.000 kroner for en med tre år, altså tilsvarende en bachelor-grad. Dette utgjør en forskjell på nesten 100.000 kroner i året.

- Kompetanse skal lønne seg, og det viser også vår egen lønnsstatistikk at det gjør. Våre medlemmer med masterutdanning eller mer har i snitt vesentlig høyere lønn enn sine kolleger med lavere utdanning, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg til kode24.

- Vi ser også at næringslivet i stadig større grad etterspør arbeidskraft med høy og spesialisert kompetanse. Ikke minst ser vi dette innen IKT-sektoren.

Alt over master lite å si

Noen i undersøkelsen vår har også over fem års relevant utdanning. Men dette ser ikke ut til å utløse så mye mer i lønn.

De med så høy utdanning er dessuten mindre fornøyd med egen lønn enn de med fem år på skolebenken.

- Vi mener i utgangspunktet at fagopplæring og kompetanseoppbygging bør telle mer når det kommer til lønn. Men akkurat i IT-bransjen ser man kanskje det som er den største og mest ironiske utfordringa – at mange arbeidsgivere har store vanskeligheter med å få tak i spesifikk kompetanse, og dermed kanskje må friste disse med en høyere lønn, sjøl om den er selvlært, sier Geir Aasen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet, til kode24.

- Men vi vet at arbeidsgivere er villige til å betale mer for å få tak i den kompetansen de trenger, så en utdannelse og fagopplæring er absolutt å anbefale.