Fullstack vs. backend vs. frontend: Disse utviklerne tjener best

Hvor i stacken du jobber kan utgjøre 100.000-vis i lønn. - Handler om tilgang.

Om du jobber som backend-, fullstack- eller frontend-utvikler kan ha mye å si på lønna di, viser tall fra kode24. Her fra TV 2 Sumo sin utviklingsavdeling i Bergen, lenge før korona. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Om du jobber som backend-, fullstack- eller frontend-utvikler kan ha mye å si på lønna di, viser tall fra kode24. Her fra TV 2 Sumo sin utviklingsavdeling i Bergen, lenge før korona. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

Som kode24 allerede har meldt, tjener utviklere i Viken bedre enn utviklere i Rogaland, og en "tech lead" tjener bedre enn en "seniorutvikler".

Men visste du at nesten 100.000 kroner i året skiller snittlønna til en norsk backend-utvikler fra en frontend-utvikler?

Det viser tallene fra kode24s siste lønnsundersøkelse, hvor nesten 1.500 norske utviklere har oppgitt blant annet hva de jobber mest med og hvor mye de tjener.

Disse tjener best

Slik fordeler norske utviklere seg på fag, og dette er grunnlønna deres i snitt:

Backend tjener best

Det er altså stor forskjell på snittlønna på de ulike fagene.

Blant annet kan vi si at jo lenger bakover i stacken du kommer, jo mer tjener du: Mens en frontend-utvikler i snitt tjener rundt 666.000 kroner i snitt, tjener en backend-utvikler 765.000 kroner. Fullstack-utviklere ligger midt mellom, med 704.000 kroner i snitt.

Slik har det også vært i alle våre tidligere lønnsundersøkelser. Mens devopserne, som tidligere har ligget like bak ledelsen, nå plasserer seg lenger ned mot midten - om enn fortsatt høyt oppe på lønnsstigen.

«Det er rimelig å anta at det handler om tilgang på kvalifiserte folk.»

Tilbud og etterspørsel

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg
Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg Vis mer

Men hvorfor er det egentlig slik - at noen utviklere tjener mer bare fordi de konsentrerer seg om en annen del av kodebasen?

- Lønnsforskjeller basert på fagområder avhenger i stor grad av hvor mange som har samme utdanning, kontra hvilke utdanninger det er etterspørsel etter. I dag er det for eksempel stor mangel på folk med datasikkerhetsutdanning og -erfaring, og da stiger lønna for disse, sier Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg til kode24.

NITOs forhandlingssjef Knut Aarbakke er enig.

- Det er rimelig å anta at det handler om tilgang på kvalifiserte folk; det påvirker lønna, sier Aarbakke til kode24.

Mange feilkilder

Randeberg i Tekna bruker altså sikkerhetsfolk som eksempel på noen som tjener godt. Dette finner vi ikke støtte for i våre tall - her ligger sikkerhetsutviklere faktisk nest sist på lønnsstatistikken.

Men det er selvfølgelig mange mulige feilkilder i tallene våre - noen mer aktuelle enn andre:

  • Vi har langt flere svar fra enkelte fagområder enn andre, som markert i grafikken. De fagene med aller færrest svar har vi utelatt fra grafikken - vi satt grensa ved "arkitektur", med 14 respondenter.
  • Alder på de som har svart, og dermed også erfaringen deres, varierer fra fag til fag. For eksempel er snittalderen på en frontend-utvikler i undersøkelsen vår 32 år, mens den innen "ledelse/administrativt" er på 37 år. Men mellom frontend, fullstack og backend er aldersforskjellen liten.
  • De fleste som svarer på kode24s spørreundersøkelser er også lesere av kode24. Det er ingen hemmelighet at for eksempel web-utviklere trolig har større grunn til å lese kode24 enn en som jobber mest med maskinvare, og at vi har relativt unge lesere.