Disse utviklerne tjener best i Norge

Stor forskjell mellom frontend-, backend- og fullstack-utviklere. Og én type utvikler tjener bedre enn alle. 🤑

Vil du tjene mest mulig penger som utvikler i Norge, må du bli en form for sjef, drive med devops eller lage apper. I alle fall ifølge tallene våre, fra Kodeløkka-undersøkelsen. Illustrasjonsbildet er fra Vipps' lokaler i Oslo. 📸: Jørgen Jacbosen
Vil du tjene mest mulig penger som utvikler i Norge, må du bli en form for sjef, drive med devops eller lage apper. I alle fall ifølge tallene våre, fra Kodeløkka-undersøkelsen. Illustrasjonsbildet er fra Vipps' lokaler i Oslo. 📸: Jørgen Jacbosen Vis mer

Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjente en norsk "programvareutvikler" i snitt 58.110 kroner måneden i 2018. Dette er betraktelig mer enn snittet generelt, som lå på 45.610 kroner.

Men "programvareutvikler" er veldig generelt. For hva er egentlig forskjellen mellom de ulike typene utviklere? Hvordan påvirker utdanning lønn? Og kan du regne med å tjene bedre jo eldre du blir?

Gjennom Kodeløkka-undersøkelsen spurte vi 661 norske utviklere hvor mye de tjener. Snittet her stemmer godt overens med SSB sine tall, men i tillegg spurte vi også om hva de jobber med, og hvem de er.

kode24 kan dermed gi deg en langt mer detaljert oversikt over hva norske utviklere faktisk tjener.

For eksempel for å se om du har grunn til å be om en aldri så liten lønnsjustering, eller for å sondere karrièren videre.

Her er de viktigste tallene.

Eldre tjener mer 👵

Vi begynner med det mest generelle: Snittlønna til utviklerne fordelt på alder.

Vi ba ikke respondentene våre om eksakt alder, og fikk praktisk talt kun besvarelser fra folk mellom 20 og 50 år, så statistikken vår ser derfor slik ut:

Du kan altså regne med å tjene betraktelig mer jo eldre du blir, naturlig nok. Nesten 220.000 kroner skiller snittlønna til utviklere mellom 20 og 29 og de fra 40 til 49 år.

Devops tjener mest 😎

Å være utvikler er så mangt, og forskjellen på lønna mellom de ulike fagfeltene er tidvis stor.

Her er snittlønna til norske utviklere fordelt på hva de faktisk jobber med:

Det er mye penger som skiller de som tjener minst, frontend-utviklere, fra de som tjener mest, devops-utviklere: Omlag 114.000 kroner i året. Et enda høyere hopp kommer til de som oppgir "produkteier / leder / administrativt" som stillingstittel; de tjener i snitt 220.000 kroner mer enn en frontend-utviklere, og mer enn alle andre.

Selvlærte tjener bra 🤠

I arbeidslivet er det ofte et prinsipp at høyere utdanning skal gi høyere lønn.

Slik er det også blant utviklere, ifølge tallene våre, men bare til en viss grad:

Rundt 85.000 kroner skiller snittlønna til de som har en bachelor-grad eller tilsvarende, fra utviklere med en master eller høyere. Men om du har en bachelor eller er selvlært har lite å si; faktisk er snittlønna litt høyere blant de selvlærte.

Kvinner tjener mindre 🤦

Ifølge SSB sine tall tjener kvinnelige "programvareutviklere" i snitt rundt 55.920 kroner mindre i året, sammenliknet med menn.

Forskjellen mellom kjønnene er langt mindre i vår undersøkelse:

Det er altså rundt 31.000 kroner året som skiller snittlønna til kvinner fra menn. Men det skal sies at vi har langt færre besvarelser fra kvinner enn menn, så her er er ikke datagrunnlaget vårt bunnsolid.

kode24 kommer tilbake til hvor i Norge man tjener minst og mest! Og er det noe annet du er nysgjerrig på når det kommer til lønn, som du tror vi kan ha svaret på gjennom tallene våre, hører vi gjerne fra deg under artikkelen.