Vegvesenet tror ikke på Oppkjoring.com: - Men vi er opptatt av å dele data

Kjørte rettssaker mot utvikler i 2020, men nå satser de på å åpne opp dataene sine.

Lars-Inge Haslie, seniorrådgiver i Statens vegvesen, sier han setter pris på bruk av dataen deres. Men selve tjenesten oppkjoring.com har han ikke troa på. 📸: Vegvesenet / kode24
Lars-Inge Haslie, seniorrådgiver i Statens vegvesen, sier han setter pris på bruk av dataen deres. Men selve tjenesten oppkjoring.com har han ikke troa på. 📸: Vegvesenet / kode24 Vis mer

kode24 fortalte nylig historien om 18 år gamle Emil Djupvik.

Han opplevde det mange andre nordmenn opplever for tida; at det lange ventetider på ledige oppkjøringstimer hos Vegvesenet. Løsningen hans var å lage Oppkjoring.com, som varsler brukerne når ledige timer legges ut.

For å få til dette bruker han udokumenterte API-er Vegvesenet selv bruker på sine egne nettsider.

Vegvesenet har et visst rykte på seg når det kommer til å la andre bruke dataen deres: I 2020 ble en utvikler dømt i Bergen tingrett for å ha henta ut eierinformasjon om norske kjøretøy fra Vegvesenets nettsider, ved å maskinelt endre ID-en i en URL om og om igjen.

Selve dataen var juridisk sett offentlig, men han ble dømt for å ha fått tilgang på dem ved å bruke Vegvesenets nettsider på måter de ikke hadde ment. Dommen skapte mye bråk, og han ble senere frikjent i Gulating lagmannsrett.

Med dette bakteppet: Hva synes Vegvesenet om Oppkjoring.com sin bruk av deres udokumenterte API-er?

"Opptatt av å dele data"

- Helt overordna har vi nok samme syn som politiet: Bruken må være i tråd med regelverket, og det er viktig med fair-use, forteller Lars-Inge Haslie, seniorrådgiver i opplæringsseksjonen av Statens vegvesen sin Trafikant og Kjøretøy-avdeling, til kode24.

Politiets syn, som han viser til, gjaldt Passvarsel.no-tjenesten. Som vi tidligere har fortalt er dette en annen ung utvikler som løste et annet samfunnsproblem ved hjelp av udokumenterte API-er, da hos politiet, noe politiet applauderte.

- Vi er opptatt av å dele data, herunder API-er, med andre. Nettopp for å skape med merverdi og muligheter for andre å lage nye tjenester, sier Haslie, som viser til en egen "Data og API-er"-side de har.

- Vi har nå et prosjekt som handler om å håndtere API-er, og ha en enda bedre oversikt over hvilke vi har og hvordan de kan brukes.

Ikke alt er greit

Å tilby API-er til private skal altså være noe Vegvesenet vil, og allerede gjør. For eksempel API-er som brukes ved kjøp og salg av biler, som blant annet Finn og NAF bruker.

- Samarbeidet og dialogen med private er viktig for oss, da vi sitter på mye data andre kan ha nytte av. Det er dog viktig at de som utvikler tjenester med våre data er bevisste det ansvaret de sitter med, og håndterer dataene på riktig måte, sier Haslie til kode24.

Han forteller at de har hatt noen episoder hvor dataen deres ikke har blitt brukt på måter de anser som rettferdig. Blant annet hvor folk har tatt 50 kroner i betaling for SMS-tjenester Vegvesenet tar 3 kroner for, som også har gitt uttrykk for at det var Vegvesenets egen tjeneste.

- Dette synes vi ikke er greit. Vi kan imidlertid ikke stoppe det, så lenge bruken er lovlig, sier Haslie.

«Et API til tredjepart medfører et vedlikeholdsansvar, som krever ressurser.»

Også API-er tar tid

Vegvesenet skal visstnok bruke enda mer ressurser framover på å forbedre både egne tjenester og API-er til tredjepartsleverandører.

Men Haslie understreker at også API-er krever utviklingsressurser, og at det dermed blir en prioriteringssak.

- Et API til tredjepart medfører et vedlikeholdsansvar, som krever ressurser. Trafikant og kjøretøy har prioritert å lage selvbetjeningsløsninger til våre kunder, og har hatt stor suksess med å tilby løsninger 24/7. Men vi ser at det fortsatt er et stort potensiale i å forbedre og utvide løsningene, for eksempel ved å tilgjengeliggjøre API-er.

Tror ikke på varsler

Grunnen til at ikke API-ene Oppkjoring.com bruker er dokumentert, skal være at det ikke er sånn Vegvesenet vil at bestillingsprosessen skal være:

Vegvesenet ønsker at folk skal logge seg inn hos dem for å først se etter ledige oppkjøringstimer, og så bestille seg en i samme prosess.

Dette er også grunnen til at de ikke tilbyr egne varslingstjenester; de tror ikke på at dette løser problemet, og dermed heller ikke tjenesten Oppkjoring.com løser stort.

- Utfordringen at kandidaten må rekke å gå på bestillingssiden før de ledige prøvene er blitt bestilt av andre, sier Haslie.

- Hvis prøven er bestilt av andre når kandidaten går på bestillingssiden, er SMS til liten hjelp.