Ny Vegvesenet-dom: Lov å skrape data

- Har vært tre lange år, forteller frifunnet utvikler. Dommen kan gi grønt lys til andre som også vil skrape data.

Utvikleren som først ble dømt i Bergen tingrett for å ha skrapet data fra Vegvesenet sine nettsider er frifunnet i Gulating lagmannsrett. 📸: Berit Roald / NTB Scanpix
Utvikleren som først ble dømt i Bergen tingrett for å ha skrapet data fra Vegvesenet sine nettsider er frifunnet i Gulating lagmannsrett. 📸: Berit Roald / NTB Scanpix Vis mer

I februar skrev kode24 om utvikleren som ble dømt for "hacking" i Bergen tingrett. Domfelte ble da dømt for å innhente informasjon maskinelt fra et API, på Statens Vegvesen sine nettsider.

Det norske utviklermiljøet reagerte på dommen, og vi omtalte den som "hårreisende" i en kommentar.

Den domfeltes forsvarer, Alexander Gonzalo Sele, fortalte i april at de hadde anket saken, og at den skulle opp for Gulating lagmannsrett i Bergen.

Sele var derimot usikker på når saken kom til å bli tatt opp, på grunn at pandemien. Han var også bekymret for at saken krevde spesiell IT-kompetanse, og at lagmannsretten ville treffe samme konklusjon som tingretten i Bergen. Derfor ba han blant annet lagmannsretten om sakkyndige vitner.

Nå har dommen i lagmannsretten blitt avsagt: Full frifinnelse.

"Helt riktig dom"

"Da tiltalte ikke objektivt sett har skaffet seg tilgang til Vegvesenets datasystem «ved annen uberettiget fremgangsmåte», mangler et nødvendig vilkår for å domfelle", skriver Gulating lagmannsrett i domsavsigelsen.

Dermed ble altså tiltalte frifunnet, enstemmig.

Det er advokat Alexander Gonzalo Sele fornøyd med.

- Vi, både jeg og utvikleren, tenker at lagmannsrettsdommen er helt riktig. Det var dette vi også anførte i tingretten; at handlingen ikke kan karakteriseres som hacking.

- Vi har jo snakket tidligere om hva han utførte, og etter vårt skjønn, nå også Lagmannsretten sitt, så er jo ikke dette handlinger lovgiver har ønsket å straffe. Dersom denne handlingen skulle regnes som straffbar vil jo alle som driver med utvikling og skraping plutselig befinne seg i en gråsone, og etter hvert kunne bli anmeldt hvis innehaveren av siden mener seg hacket, sier Sele til kode24.

Sele forteller videre at lagmannretten bestemte at handlingen ikke var straffbar under straffebestemmelsen i §204 om «uberettiget fremgangsmåte» for innhenting av data.

Gisle Hannemyr og Håkon Wium Lie vitnet begge i rettssaken i Gulating lagmannsrett. 📸: Marit Hommedal / NTB Scanpix
Gisle Hannemyr og Håkon Wium Lie vitnet begge i rettssaken i Gulating lagmannsrett. 📸: Marit Hommedal / NTB Scanpix Vis mer

Vitner med tung bakgrunn

Tidligere i år etterlyste Sele sakkyndinge vitner til lagmannsretten, og det ser det ut til at han fikk.

Domsavsigelsen lister nemlig både pensjonert universitetslektor og forsker Gisle Hannemyr og tidligere teknologidirektør i Opera Håkon Wium Lie som nye vitner.

Lagmannsretten skriver at de viser til forklaringen fra Wium Lie om at scriptet til tiltalte ikke var spesielt, men var "lojal til HTTP-protokollen".

Hannemyr har ifølge dokumentene blant annet forklart seg om at fremgangsmåten som ble brukt var gjengs, og at dersom fremgangsmåten ble ulovlig ville det før til problemer for norske utviklere.

Sele tror uttalelsene fra kode-veteranene kan ha vært utslagsgivende.

- De har jo begge en akademisk tung bakgrunn og er vel noen av de fremste på dette feltet. Retten har jo sitert fra begge deres forklaringer, og har brukt en del av deres argumenter til å bygge opp en frifinnelse, forklarer Sele.

Sele forteller at det også ble spurt en del rundt datasikkerhet, og om det ville vært enkelt å forhindre at utvikleren fikk tilgang på den måten som han gjorde.

- Begge bekreftet at det skal svært små grep for å verne om sine data. Vi vil gjerne si tusen takk til begge for at de stilte opp i saken, forteller Sele.

«De har jo begge en akademisk tung bakgrunn og er vel noen av de fremste på dette feltet.»

Lov med skraping

Selv om dommen nå er avsagt i Gulating lagmannsrett har påtalemyndighetene mulighet til å anke dommen videre til Høyesterett.

- Saken er jo noenlunde prinsipiell, så dersom de anker vil det bli spennende og se om det er noe Høyesterett ønsker å behandle, forteller Sele.

Sele tror likevel det er liten sannsynlighet for at saken blir tatt opp videre - nåløyet for å bli tatt videre til Høyesterett er nemlig lite, forteller han.

- Det andre alternativet for påtalemyndigheten er å godta dommen, og dermed gjøre den rettskraftig. Da er tiltalte regnet som frikjent, forteller Sele.

Sele mener at lagmannsretten på sett og vis nå har satt en presedens.

- Dersom man får tilgang til data på en internettside på en ordinær måte - der det ikke fremkommer noe sted at det ikke er ulovlig - har vel Lagmannsretten sagt at skraping skal være i orden, så lenge det ikke er noe som tilsier at dette ikke er lov, oppsummerer han.

Sele påpeker likevel at det kan variere fra sak til sak, og at det må være "helt klart" at dataen man skraper er lovlig, hvis man vil unngå straffeforfølgelse i fremtiden.

Takker for støtte

Rettsdokumentene har anonymisert tiltalte i saken, men i en e-post til kode24 ønsker utvikleren å takke kodemiljøet for støtten.

"Jeg er veldig glad for dette riktige og rettferdige resultatet" skriver han til kode24.

"Det har vært lange tre år, og jeg er ekstra glad for den store støtten fra ikke bare mine nærmeste, men spesielt fra hele IT-miljøet. Dette gjorde en stor forskjell, og jeg er takknemlig for det."