Nekter for å ha hacket Vegvesenet, får saken opp igjen

- Han setter stor pris på støtten, spesielt fra utviklere, forteller forsvareren.

Advokat Alexander Gonzalo Sele, som forsvarer den tidligere omtalt Vegvesen-hackeren, har anket saken til Gulating lagmannsrett. 📸: NTB Scanpix / Privat
Advokat Alexander Gonzalo Sele, som forsvarer den tidligere omtalt Vegvesen-hackeren, har anket saken til Gulating lagmannsrett. 📸: NTB Scanpix / Privat Vis mer

For et par måneder siden - som nå føles ut som et par år - skrev vi om en utvikler fra Bergen som ble dømt for "hacking" av Statens Vegvesen sine nettsider i Bergen Tingrett.

Kort forklart ble siktede dømt for å ha brukt nettsidene til Statens Vegvesen på en måte som ikke var tiltenkt; gjennom et skript som endra URL-en på "min side" tusenvis av ganger, fikk han henta ut data han egentlig skulle fått på en CD-plate.

Dette vurderte retten som "uberettiget", og dermed også "hacking".

Rettskjennelsen satt sinnene i kok blant norske utviklere. Flere tok til Twitter for å dele sin mening, blant annet CSS-skaper Håkon Wium Lie.

Nå kan siktedes advokat, Alexander Gonzalo Sele, fortelle til kode24 at saken skal tas opp i Gulating lagmannsrett.

Anket dommen

Sele, som forsvarer den domfelte, forteller at Bergen Tingrett er første instans i enhver straffesak som har tilhørighet i Bergen, hvor klienten hans altså ble dømt for brudd på straffeloven paragraf 204.

- Vi var selvfølgelig uenige i domsresultatet, og de argumentene som tingretten har brukt for å domfelle. Vi varslet en anke, og jeg anket på vegne av domfelte saken til lagmannsretten, forteller Sele til kode24.

Han forteller at lagmannsretten har en silingsordning, hvor flertallet av saker ikke slipper inn. Det ble imidlertid besluttet enstemmig i lagmannsretten at de ville behandle denne saken på nytt.

- Dommen fra tingretten er da ikke rettskraftig avgjort, og vedkommende er i teorien per nå ikke domfelt for "hackingen", forklarer Sele.

Ber om kompetanse i retten

Sele har bakgrunn som politiadvokat, men forteller at han er godt over snittet opptatt av IT.

- Saken trengte en viss IT-kompetanse og en pedagogisk oppbygning for at lekdommerne - de alminnelige borgerne og meddommerne - skulle forstå hvordan handlingen var begått og hvordan den tekniske fremgangsmåten var, forteller Sele.

Forsvareren mener saken reiser prinsipielle spørsmål, og at de ser seg nødt til å be om at det oppnevnes sakkyndige vitner i lagmannsretten.

De frykter nemlig at heller ikke lagmannsretten vil forstå helheten av saken, det tekniske som er blitt gjort og om dette er å anse som hacking.

- Saken dreier seg jo i hovedsak om handlingen som ble begått er å anse som en uberettiget fremgangsmåte for å innhente informasjonen på, og om man kan karakterisere det som et datainnbrudd, forteller Sele.

- Saken kan jo i verste fall skape presedens for at skraping av offentlige databaser, som telefonkataloger og lignende, på sikt blir ansett som straffbart.

Sele forteller at den fulle rekkevidden av saken, om den skulle bli rettskraftig, er vanskelig å spå. Men han tror de fleste med utviklerkompetanse forstår omfanget.

Høyesterett neste?

Når saken først kommer opp i lagmannsretten er det to mulige utfall: Frifinnelse, som Sele mener er riktig, eller en ny domfellelse.

Om siktede skulle bli domfelt på nytt, er det kun anke til Høyesterett som gjenstår, noe Sele tror blir vanskelig.

- Nåløyet for å slippe inn i Høyesterett er meget trangt, så spørsmålet blir om saken reiser prinsipielle spørsmål som gjerne bør avklares av dem. Jeg har ikke diskutert muligheten for en anke til Høyesterett med klienten, og dette tar vi eventuelt når resultatet fra lagmannsretten foreligger, forteller Sele.

Sele forteller derimot at støtten fra kodemiljøet er noe klienten hans har påpekt.

- Domfelte setter stor pris på støtten, spesielt fra utviklere, som er hans kolleger. De forstår nok rekkevidden mye bedre enn oss andre. Han er klar i sitt syn på at handlingen, etter hans vurdering, ikke er straffbar.

Sele tør ikke spekulere i når saken kommer opp i Gulating lagmannsrett, som er rammet av korona-utbruddet, men antar den vil komme opp etter sommeren en gang.