Trenger vi flere utviklere, eller færre dårlige ledere?

- Hva om vi heller lar de utviklerne vi har gjøre jobben sin? skriver Mona Sæther Evensen om antiarbeid.

- Hva om vi ikke trenger nye utviklere, bare fjerne de som skaper meningsløst anti-arbeid? Hva om vi lar de utviklerne vi har gjøre jobben sin? skriver Mona Sæther Evensen, om blant annet r/antiwork-bevegelsen. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke / privat
- Hva om vi ikke trenger nye utviklere, bare fjerne de som skaper meningsløst anti-arbeid? Hva om vi lar de utviklerne vi har gjøre jobben sin? skriver Mona Sæther Evensen, om blant annet r/antiwork-bevegelsen. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke / privat Vis mer

- Toppen av kransekaka er kanskje når de som organiserer dette anti-arbeidet vil vite hvorfor det tar så lang tid.

Det sier en utvikler til kode24 i en artikkelen “Dette hater utviklere på jobben".

- Å måtte søke om tilgang til koden jeg skal jobbe med eller dokumentene som inneholder bestillingen, etterfulgt av å måtte søke om credentials, firewall-åpninger, å få gjøre deploy, og så videre, gjerne rundet av med en code review hvor noen som mangler innsikt i arbeidet selvsikkert forklarer hvorfor dette ikke kan brukes, og alt må gjøres om igjen på en annen måte. Rinse and repeat, oppsummerer han.

Anti-arbeid

“Anti-arbeid” kan bli en trussel mot arbeidslivet, advarte investeringsbanken Goldman Sachs i et notat til sine kunder i november i fjor.

De mente Reddit-forumet r/antiwork.

Forumet ble dannet i 2013 som et sted for å kritisk diskutere arbeid og arbeidsliv, og hadde 13.000 brukere i 2019. Så kom Covid.

I dag har forumet 2,1 millioner brukere og høy aktivitet.

Brukerne deler historier om tyranniske ledere og patetiske sjefer. Det er en bokklubb for å diskutere arbeidskritisk litteratur, og tech-tips for å unngå og omgå overvåkning-software som mange arbeidsgivere har installert for å kunne kontrollere arbeiderne på hjemmekontor.

Innsiktsfulle essays om prestasjonskulturen vi lever i, infografikk om hvordan produktiviteten har økt uten at det tas ut i redusert arbeidstid, memer om grådige toppsjefer og hvordan HR fungerer som lakeier for ledelsen.

Også i Norge

Hierarkiske strukturer, dårlig ledelse og prestasjonspress har vi også i Norge.

Nylig kom en rapport fra rekrutteringsselskapet Academic Work som viser at hele tre av fire unge har opplevd å bli utbrent eller være nære på å møte veggen i arbeidslivet. De vanligste årsakene er dårlig ledelse, for stor arbeidsmengde og for lite bemanning.

Også i IT har vi ferske tall. 62 prosent føler seg utslitt av jobben de gjør, 2 av 5 har høy risiko for å bli utbrent.

Er det bare sånn det er? Skal være?

Stadig flere tenker nei. Og stadig flere sier det.

Beyonce om jobbing

I juni slapp Beyonce singelen Break My Soul.

Som The Guardian skriver: En selverklært tidligere workaholic som har snakket om å gå uten søvn og mat for å “slay all day” synger nå om å slutte å jobbe, og heller bygge “a new foundation, around love, fun and rest.

"Release ya job, release the time (let's go, let's go, let's go, let's go)
Release ya trade, release the stress (ohh, let's go, let's go)
Release the love, forget the rest (ohh, let's go, let's)"

Så herlig!

Hva slags økonomi har vi egentlig dersom love, fun and rest er en trussel?

«If someone had designed a work regime perfectly suited to maintaining the power of finance capital, it's hard to see how they could have done a better job.» David Graeber - On the Phenomenon of Bullshit Jobs, 2013

"Kast lederne!"

- Kast lederne, skrev Therese Sverdrup, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH), i en kronikk i 2014.

FOCUS-programmet (Future-Oriented Corporate Solutions) forsker på ledelse av kunnskapsmedarbeidere, og Sverdrup oppsummerer problemene i kronikken.

Kunnskapsarbeidere har gjerne mer kunnskap om jobben sin enn lederen, høy indre motivasjon i forhold til jobben og ønsker å jobbe med faget sitt og bestemme over jobben sin selv.

Samtidig er mange organisasjoner bygget på prinsipper om at ansatte må kontrolleres og ledere er best egnet til å ta beslutninger om bedriftens arbeid.

For å endre dette må ledere gi fra seg posisjoner og privilegier, og det vil de jo ikke, skriver Sverdrup.

Så ledelsens kontrollbehov er bakgrunnen for red tape, rigide regler og overdrevne og/ eller unødvendige prosedyrer.

Dyr kontroll

Kontrollen koster enormt med tid og penger.

Deloitte regnet seg fram til at de har brukt 2 millioner timer på kontroll og målesystemer, Adobe 80.000 timer. Tallene er hentet fra boken "Pseudoarbeid - hvordan vi fikk det travelt med å gjøre ingenting" (2020).

Dårlig ledelse er anslått å koste 1000 milliarder dollar i USA.

Og i Norge?

En masteroppgave fra 2020 ser på kostnader knyttet til destruktiv ledelse og konkluderer med at de totale kostnadene relatert til mobbing og trakassering som er utført av leder i Norge estimert til å være mellom 38,9 og 73,8 milliarder kroner årlig.

Det er til å bli rasende av!

Flere utviklere eller færre ledere?

Du har sikkert lest at Norge trenger 40.000 utviklere innen 2030. Tallet kommer fra en rapport for NHO og Digital Norway, og rapporten fikk mye oppmerksomhet i pressen.

Men hva skal de 40.000 gjøre? Søke om credentials, rinse and repeat?

Et psykologisk eksperiment viser til hvordan hjernen vår foretrekker å legge til når vi skal løse problemer. Men det er mye enklere å løse oppgaven ved å fjerne klosser.

Folk blir bedt om å stabilisere taket, de kan bruke så mange klosser de vil - og de fleste bruker mange, i stedet for å velge den enkle løsningen, som er å fjerne den ene klossen.
Folk blir bedt om å stabilisere taket, de kan bruke så mange klosser de vil - og de fleste bruker mange, i stedet for å velge den enkle løsningen, som er å fjerne den ene klossen. Vis mer

Skjønner du hvor jeg vil nå? Ser du at glasset er halvfullt her?

For hva om vi ikke trenger nye utviklere - bare fjerne de som skaper meningsløst anti-arbeid? Hva om vi lar de utviklerne vi har gjøre jobben sin?

Og når vi først er i gang - kanskje vi ikke har en helsekrise heller?

I Danmark skriver sykepleier Casper Jensen om hvordan sykepleiere fikk mer tid til å gjøre jobben sin da endringskonsulentene ble sendt hjem under korona.

“I de otte år, jeg har været sygeplejerske, har jeg faktisk aldrig oplevet sygehusvæsenet fungere som så velsmurt en maskine, som vi har set de seneste måneder. Årsagen er, at alle udelukkende har fokuseret på sygehusvæsenets kerneopgave, nemlig at modtage og behandle patienter.”

«Hvem er denne samtalen en trussel mot? Destruktive ledere? Konsulentfirmaer som har som forretningsmodell å fakturere flest mulig timer?»

Tvang på jobb

Trenger vi ikke rutiner? Kontroll?

Ifølge professor i organisasjonspsykologi og forfatter Daniel Cable trenger man regler, men ansatte forstår godt hva som er nødvendig av rammer og prosedyrer for å gjøre jobben - og motsatt: Hva som er regler for reglenes skyld.

Folk er langt smartere enn organisasjoner gir dem kreditt for.

Dersom man opplever en arbeidssituasjon der reglene både blir tvunget på en ovenfra - særlig om de reglene kommer i veien for at du skal gjøre jobben din godt - vil de fleste reagere med å «stenge av».

Hvem blir truet?

Tilbake til toppen - til toppen av kransekaka og til de som organiserer anti-arbeidet.

De har meninger, men de har ikke enerett på samtalen om hva jobb er og skal være, og hva som skal forventes framover. Utgangspunktet vil alltid være vekst, at vi trenger mer og mer og mer.

Men på AntiWork-forumet deler folk erfaringene sine med å jobbe mindre:

Bedre helse, bedre mental helse, bedre livskvalitet. Lykkeligere, mer meningsfylt arbeid. Overskudd til andre ting.

Hvem er denne samtalen en trussel mot?

Destruktive ledere? Goldman Sachs sine kunder?

Konsulentfirmaer som har som forretningsmodell å fakturere flest mulig timer?

Kan vi leve med det?

Kan vi leve bedre? (let's go, let's go, let's go, let's go)