– Spørsmålet er når AI vil forandre arbeidslivet

- En arbeidsgiver som tenker at AI betyr at utviklere blir overtallige, tror jeg tar fundamentalt feil, sier Frode Rognsaa, advokat i Tekna.

Ifølge Tekna-advokat Frode Rognsaa melder NHO og Abelia om at bare en av ti virksomheter har tatt i bruk AI.

📸: Ole Petter Baugerød Stokke/Tekna
Ifølge Tekna-advokat Frode Rognsaa melder NHO og Abelia om at bare en av ti virksomheter har tatt i bruk AI. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke/Tekna Vis mer

I hvilken grad kunstig intelligens (AI) kommer til å påvirke arbeidsmarkedet, er det hett spørsmål. Senest mandag skrev kode24 om hvorvidt AI vil erstatte frontendutviklere.

Amerikanske medier har allerede meldt om at AI har ført til jobbkutt også i teknologisektoren.

Vi har spurt Tekna om det samme kan skje her, og i så fall: Hvilke rettigheter har du egentlig?

Forbered deg nå

Ifølge Frode Rognsaa, advokat i fagoforeningen Tekna, er det ikke tvilsomt at AI vil kunne medføre endringer for arbeidslivet og måten vi arbeider på.

- Spørsmålet er vel mer om når og hvordan dette vil treffe oss i Norge, sier han.

Han legger til at NHO og Abelia melder om are bare en av ti virksomheter har tatt i bruk AI.

- På den annen side er mitt inntrykk av mange bruker AI i en eller annen form allerede. Det er altså for tidlig å mene noe konkret om dette, men jeg tror det er nyttig at virksomhetene og tillitsvalgte allerede nå forbereder seg på hvordan slik bruk skal reguleres og innfases, sier Rognsaa.

Loven som rettesnor

Rognsaa mener at innføringen av AI må skje gjennom drøftinger og gode verktøy, der gjennomsiktighet og god informasjon er viktig.

- Inntil videre tenker jeg derfor at hvis en overtallighetssituasjon oppstår i en virksomhet som følge av innføring av ny teknologi, må dette behandles i samsvar med eksisterende regler i arbeidsmiljøloven. Sagt på en annen måte skal dette ikke behandles på annen måte enn i dag, og med stillingsvernet i arbeidsmiljøloven som rettesnor.

- Sånne ting er jo vanskelig å spå, men når tror du vi kommer til å se det her?

- Ser vi på fremveksten av AI, har det skjedd raskt. Vi har ikke sett effekten av dette ennå, og jeg antar at det vil ta tid. Det er også verdt å merke seg at AI også kan bety at stillinger og jobber endres, men ikke bortfaller, sier Rognsaa.

Oppgavene endrer seg

Ifølge Rognsaa kan innholdet i stillingen og arbeidsoppgaver endres og utvikles som følge av ny teknologi.

- Det stiller etter mitt skjønn også krav til arbeidsgivere og bedrifter om kartlegging av kompetanseutvikling og tetting av kunnskapsgap.

Han legger til at i Teknas hovedavtale med NHO er det for eksempel forutsatt at kompetanseutvikling er ferskvare og må utvikles.

- Det er et klart arbeidsgiveransvar, men du som arbeidstaker har også et ansvar for å ta initiativ selv til slik utvikling.

Nyttig verktøy

Rognsaa tror likevel at AI ført og fremst vil bli et nyttig verktøy i teknologisektoren.

- For at dette skal fungere må de ansatte trenes og kompetansen utvikles. Jeg ser for meg at det vil kunne gjelde store deler av teknologibransjen, sier han.

Men han tror ikke at det blir sånn at det medfører bortfall av stillinger eller gir generelt behov for nedskaleringer.

- Hvis jeg skal tenke på hvem av de ansatte som kan være mest utsatt, vil det sannsynligvis være de som ikke vil eller kan lære seg AI og de nye verktøyene. I tillegg vil jo KI antakeligvis kunne føre til automatiseringer av noen enklere oppgaver. De som jobber med slike oppgaver i dag kan potensielt stå i faresonen fremover.

Arbeidsmiljøloven gjelder

Rognsaa oppfordrer arbeidsgivere og arbeidstakere til å gjennomgå om det er mulig å øke kompetansen slik at de ansatte som er utsatt kan kvalifisere seg for andre oppgaver.

- Hvilke rettigheter har norske utviklere dersom arbeidsgiver vil automatisere bort deler av eller hele stillingen?

- Min innstilling er altså at arbeidsmiljøloven gjelder. Det sikrer ofte betryggende prosesser og et riktigst mulig resultat. Da er det naturlig at de tillitsvalgte og ledelsen drøfter innfasing av ny teknologi og sørger for at arbeidsgiver gjør hjemmeleksen sin og lager gode planer for blant annet kompetanseutvikling, sier han.

Rognsaa viser til at utviklere som alle andre ansatte har stillingsvern.

- Jeg tenker at innfasingen av AI ikke setter utviklere i en særstilling, og at utviklere skal behandles på linje med alle andre.

Fundamentalt feil

Rognsaa sier at det er godt mulig at AI kan være egnet til å endre arbeidsprosesser, spesielt i utviklerbransjen.

- Da er mitt synspunkt at du som arbeidsgiver ikke tar bort den menneskelige faktoren, men sørger for at menneske og maskin kan samarbeide. En arbeidsgiver som ikke ser dette, og tenker at AI betyr at utviklere blir overtallige, tror jeg tar fundamentalt feil.

- Er det noe utviklere bør gjøre allerede nå?

- Jeg råder alle som kan til å melde seg inn i en fagforening som Tekna. Det blir enda viktigere fremover hvis utviklingen går i retning av overdreven tro på maskiner i stedet for mennesker. Dernest tror jeg at det å være interessert, eller å brenne for faget sitt, sørger for at du som ansatt alltid er relevant og oppdatert.