Over 60 prosent har bonusordning: - Ikke si fra deg fastlønn for bonus!

Selv om konsulenter med bonus er mer fornøyde enn andre utviklere, er det ikke risikofritt.

Mange norske utviklere får bonus på toppen av grunnlønna, spesielt om de jobber som konsulenter. Her fra sist JavaZone, i 2019. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Mange norske utviklere får bonus på toppen av grunnlønna, spesielt om de jobber som konsulenter. Her fra sist JavaZone, i 2019. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

Totalt sett har 41 prosent av norske utviklere en bonusordning på jobben. Det kommer fram av kode24s siste lønnsundersøkelse, hvor over 1.500 norske utviklere har svart på en rekke spørsmål rundt sin egen lønn.

Vi har tidligere skrevet hvordan lønnen varierer ut fra blant annet erfaring, hvilken sektor man jobber i, teknologien man jobber med, hvor i Norge man jobber, hvor høy utdannelse man har og hva slags tittel man har fått.

Bonus er lønn som kommer på toppen av denne grunnlønna.

Og selv om bonusordninger kan være positivt for mange, er det slettes ikke alle utviklere som får være med på moroa - og noen får også smake på bonusordningenes farer.

Mye blant konsulenter

Her er de viktigste funnene våre om norske utvikleres bonusordninger:

  • 41 prosent av norske utviklere har en bonusordning.
  • 61 prosent av de som jobber som konsulenter oppgir å ha en bonusordning, mot bare 28 prosent av inhouse-utviklerne.
  • Praktisk talt ingen ansatte i offentlig sektor får bonus.
  • Grunnlønna til de med og uten bonusordninger er praktisk talt lik.
  • Utviklere med bonusordninger er mer fornøyd med egen lønn: 73 prosent av de med bonus oppgir å være fornøyd, mot 64 prosent blant de uten bonus.
Jurist Erlend Aarsand i Tekna er generelt sett positiv til bonusordninger for norske utviklere. 📸: Tekna
Jurist Erlend Aarsand i Tekna er generelt sett positiv til bonusordninger for norske utviklere. 📸: Tekna Vis mer

Erstatter ikke lønn

- Tekna er generelt positiv til bonusordninger, forteller jurist Erlend Aarsand i Tekna til kode24.

Tekna er den største fagorganisasjonen for norske utviklere, men selv om de er positive, har de noen viktige forutsetninger.

Først og fremst mener Aarsand at bonusordninger ikke må gå på bekostning av grunnlønn, og ikke gå utover ordinære lønnsoppgjør.

- Generelt sett er det bedre med en lønnsøkning enn en bonusutbetaling. Fastlønn er sikker inntekt, og grunnlag for nye lønnsoppgjør, overtidstillegg, feriepenger og pensjon, forklarer Aarsand.

- For ordens skyld presiserer jeg at bonusutbetalinger som er arbeidsvederlag er feriepengegrunnlag. Faste bonusordninger er i utgangspunktet også pensjonsgivende.

Mista halv million

Tekna liker tanken på en rettferdig fordeling av pengene i selskaper med bonusordninger: At utviklerne som har vært med på å skape suksess, får noe tilbake for suksess.

Her ligger også usikkerheten: Når selskapet ikke når målene for bonusordningen, får ikke de ansatte noe som helst. Aarsand ber derfor arbeidsgivere om å ha oppnåelige mål for bonusordningene sine.

En annen usikkerhet ligger i betingelsene arbeidsgiver har for utbetalingen. Og dette kan være minst like viktig for en utvikler å sette seg inn i - ellers risikerer hun å gå på en smell.

- Jeg har selv vært borti et tilfelle hvor en arbeidstaker tapte en halv million i bonusutbetaling, forteller juristen til kode24.

- Som følge av han sa opp stillingen sin rett før nyttår.