Nå diskrimineres menn på jobbmarkedet: «Pendelen har svingt tilbake»

Menn diskrimineres når de søker på både "kvinneyrker" og kjønnsnøytrale jobber, ifølge forskning. - Beviser at arbeidet hjelper, mener Elise Kristiansen.

Elise Kristiansen har vært en tydelig stemme i kjønnsdebatter i norsk utviklerbransje, og har sett på forskningen som hevder at menn blir diskriminert når de søker på jobber. 📸: Privat
Elise Kristiansen har vært en tydelig stemme i kjønnsdebatter i norsk utviklerbransje, og har sett på forskningen som hevder at menn blir diskriminert når de søker på jobber. 📸: Privat Vis mer

"Menn diskrimineres både når de søker på typiske kvinneyrker og på jobber i mer kjønnsnøytrale yrker", skriver forskning.no.

Artikkelen omhandler en ny studie som har tatt for seg utviklingen i 26 land, inkludert Norge. Forskerne fant at kvinner ikke lenger diskrimineres om de sender søknader til typiske "mannsyrker". Også i mer kjønnsnøytrale yrker virker det som at arbeidsgivere prioriterer kvinnelige jobbsøkere, skriver nettavisen.

- Vi diskrimineres fortsatt på bakgrunn av etnisitet, seksuell legning, sosioøkonomisk status og funksjonsnedsettelse, og jeg føler studien beviser at arbeid mot denne type diskriminering hjelper, og at vi må fortsette med det, sier Elise Kristensen, utvikler i Aplia, til kode24.

Arbeidet har hjulpet

Kristiansen mener at rapporten som forskning.no omtaler, viser at arbeidet for å hindre diskriminering av kvinnelige søkere har hjulpet. Samtidig at det nå er et stykke igjen for menn.

Hun legger til at det at menn nå blir diskriminert i kjønnsnøytrale stillinger kan være et tegn på at "pendelen har svingt tilbake".

- Og at vi nå må fokusere mer helhetlig på egne negative holdninger, og ikke like mye på negative holdninger spesifikt mot kvinner. Men det viser også at arbeidet hjelper, sier Kristiansen.

Må jobbe mot fordommer

Ifølge Kristiansen er det helt klart at underbevisste stereotypiske holdninger er fortsatt noe vi alle må jobbe med.

- "Like barn leker best"-holdninger gjenspeiler seg ikke bare i IT-bransjen, men tydeligvis også på kvinnedominerte arbeidsplasser. Er man ikke bevisst på at man sitter på personlige fordommer kommer man til å ubevisst diskriminere, sier hun.

Hun legger til at det er veldig lett å se på alle som allerede gjør en god jobb og tenke at "dette er sånn en i dette yrket skal være".

- I IT-bransjen har vi gjort en kjempejobb for å bli kvitt slike fordommer i åresvis, men andre bransjer har nok ikke vært like gode på det, sier Kristiansen.

Langt igjen

Selv om det skulle stemme at arbeidsgivere foretrekker å tilkalle kvinnelige søkere til jobbintervju i "typiske mannsyrker" og kjønnsnøytrale yrker, er det likevel en lang vei igjen før det blir lik andel kvinner og menn i norsk IT-bransje.

kode24s egen lønnsstatistikk viser for eksempel at bare 11 prosent av de norske utviklerne som svarte, var kvinner.

Et lignende bilde finnes også i andre vestlige land. Nylig kom "the British Computer Society" ut med en rapport om at det vil ta nesten 300 år før kvinneandelen i den britiske IT-bransjen blir 48 prosent - slik den er i andre bransjer. Foreløpig er andelen kvinner i den britiske IT-bransjen på 20 prosent, ifølge The Register.

- Vi har kommet lenger på likestilling i IT-bransjen i Norge, og bevisstgjøringen på ansettelser i IT-yrker har kommet langt, er det nok en del fordommer som sitter igjen, mener Kristiansen.

Unngå gatekeeping

Kristiansen mener særlig at bransjen har et omdømmeproblem. Dette gjør at det tar lang tid før man får virkelig likestilling i Norge.

- I tillegg har det mye å si at vi dytter kvinner og menn helt fra barnealder inn i ulike retninger, der menn kanskje fortsatt i større grad blir introdusert for og oppfordret til å jobbe med IT, sier hun.

kode24 har nylig skrevet om forskning som viser hvordan kvinner ikke blir oppmuntret til å søke IT-studier og at dette bidrar til å opprettholde stereotyper.

Fikse omdømmeproblem

- Hvilke tiltak tenker du er de viktigste for å sikre likestilling for kvinner i den norske IT-bransjen?

- Vi må fikse opp i omdømmeproblemet vårt. Jeg skrev om det for noen år siden. Det tror jeg vil tiltrekke seg både flere kvinner, men også flere ulike typer menn. I tillegg er det jo kjekt om ikke de kvinnene som endelig velger å studere IT blir møtt med gatekeeping og føler de ikke kan se seg selv i bransjen etter endt studie.

Hun legger til at det heldigvis er flere bedrifter som jobber for. Blant annet nevner hun et arrangement av Boitano som heter Coderess.

- Så kort oppsummert: Vi må være synlig på ungdomsskoler og VGS, og sikre god formidling av IT-bransjen. Og vi må tilrettelegge for et sosialt godt studieløp for de man får rekruttert inn på studiene. Det tror jeg ville hjulpet mye.