Forsker: - Kvinner blir ikke oppmuntret til IT-studier

- Det blir til en negativ spiral, som fortsetter å opprettholde stereotypiene, sier Hilde G. Corneliussen, som forsker på kjønnsubalansen i bransjen.

- Jeg kaller det "strafferunde for jenter", det at de ikke har blitt fanget opp tidligere, men at de gjerne sent i utdanningsløpet oppdager at det er IT de ønsker å studere, sier Hilde G. Corneliussen, forskingsleder i teknologi og samfunn ved Vestlandsforsking.📸: Kristin Forland, Sogn Avis
- Jeg kaller det "strafferunde for jenter", det at de ikke har blitt fanget opp tidligere, men at de gjerne sent i utdanningsløpet oppdager at det er IT de ønsker å studere, sier Hilde G. Corneliussen, forskingsleder i teknologi og samfunn ved Vestlandsforsking.📸: Kristin Forland, Sogn Avis Vis mer

kode24 har flere ganger skrevet om den lave andelen kvinnelige utviklere. Nå har Hilde G. Corneliussen, forskingsleder i teknologi og samfunn ved Vestlandsforsking, kommet med en bok som kan forklare hvorfor.

I boka “Reconstructions of Gender and Information Technology: Women Doing IT for Themselves” tar hun for seg kvinners vei inn i IT-bransjen.

Corneliussen mener at det vil ha stor betydning om det blir gjort mer for å gi jenter innsikt om og oppmuntring til å velge IT.

- I vår kultur er IT assosiert med gutter. De fleste jenter blir ikke interessert i IT hvis ikke de opplever IT, og for de fleste kan skolen være en som kan bidra til å skape et rom og opplevelser for jentene, sier hun til kode24.

Boka er "open access", og du kan lese den her.

Ulikt mellom jenter og gutter

Ifølge Corneliussen er en av de største forskjellene mellom jenter og gutter at det er få som interesserer seg tidlig i tenårene.

- De mest interessante fortellingene kommer fra de kvinnene som hadde lite kunnskap eller interesse i IT som tenåringer, men så havner de på en IT-utdanning likevel, sier hun.

Denne gruppen utfordrer forestillinger om hvem som studerer IT. En av kvinnene fortalte i intervjuet at hun ble med en venninne på et informasjonsmøte om IT-studier.

- Det hun hørte var så spennende at hun tenkte: "Jøss, dette er noe for meg".

«En ville bli forfatter og skrive bøker, og for henne ble programmering et naturlig alternativ: kreativt arbeid med tekst.»

Tilfeldig at de velger IT

Mange av kvinnene Corneliussen har intervjuet blir ikke fanget opp av systemet gjennom skolegangen sin. Få opplevde å bli rekruttert eller motivert via skolen. Det er rett og slett tilfeldig at de havner i IT.

- For eksempel hun som lukket øynene og lot fingeren gli nedover listen over alle studiene ved universitetet. Den stoppet på informasjonsteknologi, og hun ble hektet på programmering etter første dagen. Nå har hun doktorgrad i et IT-fag, sier Corneliussen.

Mange menn finner veien til IT gjennom dataspill, men ifølge Corneliussen gjelder ikke dette nødvendigvis for kvinner.

- Derimot hadde kvinnene jeg intervjuet mange ulike faglige bakgrunner før de kom inn i IT, alt fra realfag til estetiske fag. Én ville bli forfatter og skrive bøker, og for henne ble programmering et naturlig alternativ: kreativt arbeid med tekst.

"Strafferunde for jenter"

Corneliussen mener dette utfordrer hvordan vi bør tenke rundt rekruttering til IT.

- Jeg kaller det "strafferunde for jenter", det at de ikke har blitt fanget opp tidligere, men at de gjerne sent i utdanningsløpet oppdager at det er IT de ønsker å studere, sier hun.

Ifølge Corneliussen deler mange oppfatningen om at kvinner er redd for matte og programmering.

- Men mange av jentene blir begeistret når de oppdager den makten og kreativiteten som ligger nettopp i programmering, sier hun.

«Fra å bruke teknologi til å assosiere seg selv med en teknologikarriere er vanskeligere for jenter.»

"Jenteyrke" i andre land

Et stort problem er at kvinner i motsetning til menn ofte ikke blir oppmuntret til å studere IT, ifølge Corneliussen. Det var imidlertid én gruppe kvinner hun snakket med i arbeidet med boken som hadde blitt oppmuntret til å studere IT, men disse hadde ikke norsk bakgrunn.

- De ble oppfordret fordi IT var ett av de mest passende studiene for jenter i hjemlandet. Det viser kulturelle forskjeller, og at kompetanse i programmering ikke har noe med å gjøre om man er født som jente eller gutt, sier hun.

I Norge mener hun det fortsatt blir sett på som en gutteting å være interessert i teknologi, og at dette gjør det enklere for menn å velge en IT-karriere.

- Jenter bruker jo også teknologi. Tilgangen på smartbrett og smarttelefoner vært på 100 prosent i Norge i mange år for ungdomsgruppene. Men fra å bruke teknologi til å assosiere seg selv med en teknologikarriere er vanskeligere for jenter.

Ikke felles norm

I boka har Corneliussen skrevet et kapittel som spesifikt handler om hvordan slike forestillinger også finner veien inn i skolen. Hun og kolleger intervjuet lærere om hva skolene gjorde for å få flere jenter til å tenke på å studere teknologi.

- Noen skoler er kjempeflinke. Men utfordringen er at det ikke er en felles norm, og da blir det i stor grad opp til den enkelte skole.

Corneliussen legger til at en lærer de intervjuet mente at Norge er så likestilt at jentene velger det de er interessert i.

- Dette reflekterer ikke jentenes opplevelse av å ikke bli invitert til å lære om IT, og heller ikke omveiene eller "strafferundene" som kvinnene måtte gå før de fant veien til IT, sier Corneliussen.

«Det blir til en negativ spiral som fortsetter å opprettholde stereotypiene om at IT er et guttefelt.»

Blir passive

Resultatet er at mange skoler forblir passive i forhold til dette, forteller Corneliussen. Da fortsetter mange jenter å oppfatte IT som en gutteting.

Hun sier at når jenter ikke eksplisitt uttrykker interesse for IT, og når de ikke blir invitert til å lære om IT, så blir ikke forestillingen om at "IT er en gutteting" utfordret. Da fortsetter jentene å ikke si at de er interessert.

- Det blir til en negativ spiral som fortsetter å opprettholde stereotypiene om at IT er et guttefelt. Paradokset er at noen av skolene velger å bare invitere med de jentene som de oppfatter som interessert i IT, og da går vi glipp av hele den store gruppen som ikke ennå vet nok om IT til å vite om de kan være interessert.

Er optimistisk

Corneliussen sier likevel at hun er veldig optimistisk.

- Fordi det har vært så lite søkelys på å invitere jentene som ikke selv kommer eller blir oppfattet som interessert i IT, så tror jeg det skal lite innsats til for å skape stor endring. Mange jenter som blir invitert til det spennende magiske rommet for teknologi blir fascinert. Som hun som sa: "Hvis bare noen hadde vist meg programmering tidligere, så hadde jeg satt med ned og programmert med én gang!".

Corneliussen har en klar anbefaling:

- Ikke undervurder unge kvinners fascinasjon for teknologi. For mange handler det snarere om manglende kjennskap og innsikt når de ikke uttrykker interesse.

Derfor er det også viktig å heller ikke overvurdere jenter sin kunnskap om hva det vil si å studere eller jobbe med IT.

- Nettopp dette bidrar til fortellinger om jenter som "gjør IT selv". Mange av dem opplever lite støtte og veiledning på veien til IT. Dette kan imidlertid vi alle bidra mye mer til.