Mener sjefer må ta ansvar for utbrente utviklere: - Viktig å få jobbe uten avbrytelser

- Av og til er det verdt å jobbe for endringer. Men av og til er det best å forlate skuta, mener eksperter om utbrente utviklere.

Høyskolelektor Nora Thorsteinsen Toft ved Høyskolen Kristiania og privatpraktiserende psykologspesialist Ingri Luthen gir sine beste tips mot å bli utbrent. 📸: Privat
Høyskolelektor Nora Thorsteinsen Toft ved Høyskolen Kristiania og privatpraktiserende psykologspesialist Ingri Luthen gir sine beste tips mot å bli utbrent. 📸: Privat Vis mer

Hver tredje norske utvikler mener de har opplevd å bli utbrent, viser tall fra kode24:

- Altfor mange har blitt altfor slitne over tid, og ikke klart å hente seg inn, sa psykologspesialist Ingri Luthen om tallene.

Heldigvis finnes det mange råd for å unngå å havne i en slik situasjon, som vi håper du setter av fem minutter til å reflektere litt over på årets Verdensdagen for psykisk helse.

#1: Det handler ikke kun om jobb

Utbrenthet defineres som jobbrelatert, og resten av tipsene her kommer til å handle om nettopp jobb.

Men aller først er det verdt å minne om at det ikke nødvendigvis utelukkende handler om jobb.

- Det er viktig å huske på at vi ikke bare blir slitne av jobben, vi må se på alt som skjer i livet. For noen er det for mye jobb 24/7, men for mange er det flere faktorer som spiller inn, sier Luthen til kode24, og gir noen eksempler:

- Ivaretagelse av familie, små barn, sykdom rundt seg eller egen sykdom, konflikter på jobb eller hjemmebane, og så videre.

#2: Jobb/fritid-balanse

Å finne balansen mellom jobb og fritid, er for de fleste selve nøkkelen til et lykkelig arbeidsliv og unngåelse av utbrenthet. Det betyr for eksempel å legge fra seg jobben når arbeidsdagen er ferdig, altså ikke "være på" hele døgnet, og få seg god søvn.

Luthen tipser derfor om å tenke litt gjennom nettopp dette.

- Vær litt ærlig med deg selv: Hvor balansert lever jeg egentlig? Tar jeg nok vare på kroppen min, spiser jeg sunt, er jeg i naturen og har jeg nok gøy med folk der ute? Og hviler jeg nok, uten skjerm eller stimuli? gir Luthen som eksempler på spørsmål du kan stille deg selv.

Hun mener også at moderne teknologi kan hjelpe deg med å overvåke hvordan kroppen din egentlig har det.

- Jeg anbefaler å bruke en Garmin-klokke med HRV-måler og "Body Battery" for å overvåke helsa. Mange synes det er stress å oppdage at de må legge om litt, men med en slik klokke kan man hele tida justere seg inn.

#3: Realistiske mål

Litt flåsete sagt kan man si at den som ikke forventer noe av seg selv, heller aldri blir utbrent. Stress på jobb er en nøkkelfaktor, og stress kommer ofte av at man forventer for mye av seg selv.

Her kan du derfor ta grep for å ikke brenne deg ut. Høyskolelektor Nora Thorsteinsen Toft ved Høyskolen Kristiania ber "stille realistiske krav til deg selv".

- Har du som mål å bli verdens beste koder, kan det for mange bli mer stress enn motiverende. Kanskje det å være en god koder holder? tipser hun.

- Mange har også godt av å øve på å sette grenser, både overfor seg selv og andre. Hva skal du si ja til å ta på deg, og når er det lurt å si nei?

#4: Trivelig arbeidsmiljø

Én ting er hva du selv kan gjøre med dine egne tanker, noe annet er hva alle andre rundt deg bidrar med.

- Dårlig psykososialt arbeidsmiljø er en faktor - arbeidsplasser preget av manglende samhold, konflikter og mobbing har større forekomst av stressa og utbrente medarbeidere, forteller Toft.

- Alle har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø, men ledere og organisasjonen har et spesielt ansvar for dette. Manglende sosial og faglig støtte fra leder og kolleger er også en belastningsfaktor. Det er altså mye en arbeidsgiver kan gjøre for å bufre stress og utbrenthet.

#5: Få jobben til å hjelpe

Som Toft sier i punktet over, har arbeidsplassen din så absolutt et ansvar for å unngå at du blir utbrent. På samme måte som de må sørge for at du sitter godt og ikke ødelegger kroppen, må de passe på den psykiske helsa di, også.

- De kan for eksempel være mye mer tydelige på arbeidstid og forventninger. Ledelsen burde gå foran som gode rollemodeller, sier Luthen til kode24.

- Det er også viktig å få jobbe uten avbrytelser, for eksempel innføre «stilletid». Dessuten snakke sammen om hvilken hastighet det egentlig må være på det som skal gis ut. Må alt være så umiddelbart?

«Det motsatte, utydelige forventninger og lav grad av kontroll, kan føre til stress og utbrenthet.»

Hun får støtte av Toft.

- Jeg mener at det er kjempeviktig at det ikke bare skal være opp til hver enkelt arbeidstaker å sørge for å unngå å bli utbrent. Mange av kildene til utbrenthet er organisatoriske, og bør løses av arbeidsgiver, sier høyskolelektoren.

- Det kan for eksempel dreie seg om mangel på autonomi og kontroll i egen arbeidshverdag: Driver du med detaljstyring av kompetente og flinke medarbeidere, får du ikke høytpresterende, men stressa, arbeidstakere. Uklare jobbforventninger kan også være en kilde til stress og utbrenthet - at lederen ikke gir deg trygghet på hva som forventes av deg i jobben. Tydelige forventninger pluss høy grad av autonomi er som regel en god kombinasjon. Det motsatte, utydelige forventninger og lav grad av kontroll, kan føre til stress og utbrenthet.

#6: ...eller bytt jobb

Det er altså mye du kan gjøre selv, og mye jobben din kan gjøre. Men av og til er det ingen vei utenom:

- Dersom du kjenner at du egentlig ikke liker jobben din, og at jobben for eksempel går på tvers av dine behov og ønsker og verdier, kan du selv ta tak i situasjonen ved å se deg om etter en annen jobb, sier Toft til kode24.

- Av og til er det verdt å jobbe for å skape de endringene man ønsker på jobben. Men av og til er det best å forlate skuta og se seg om etter nye muligheter.