Hver tredje utvikler har blitt utbrent: - Må tas på alvor

- Altfor mange har blitt altfor slitne over tid, mener psykolog om kode24s tall. Her er faresignalene.

kode24s tall viser at mer enn hver tredje utvikler har opplevd å føle seg utbrent. Nøyaktig hva det betyr kan variere, men årsaken er ganske klar. 📸: <a href="https://unsplash.com/@studiorepublic?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Studio Republic</a> / <a href="https://unsplash.com/photos/qeij_dhDhGg?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
kode24s tall viser at mer enn hver tredje utvikler har opplevd å føle seg utbrent. Nøyaktig hva det betyr kan variere, men årsaken er ganske klar. 📸: Studio Republic / Unsplash Vis mer

kode24 sin lønns- og trivselsundersøkelse har vist at hver tredje norske utvikler kan slite med søvn på grunn av jobb, og mer enn halvparten synes det kan være vanskelig å ikke tenke på jobb på fritida.

Begge deler kan være skadelig over tid, og de nye tallene vi nå deler fra undersøkelsen viser at det for mange har gått for langt:

Mer enn hver tredje norske utvikler oppgir at de har opplevd å bli utbrent.

- Det synes jeg er høyt, sier privatpraktiserende psykologspesialist Ingri Luthen til kode24.

Bare 49% uenig

I undersøkelsen vår ba vi 2.341 norske utviklere ta stilling til følgende påstand:

"Jeg har opplevd å bli utbrent/møte veggen"

  • 49 prosent er uenig
  • 14 vet ikke
  • 37 prosent er enige

Luthen, som har jobba mye med arbeidslivsproblematikk blant annet hos norske utviklere, påpeker at svarene på et såpass generelt spørsmål må tas med en klype salt.

- Men tallet indikerer uansett at det er altfor mange som har blitt altfor slitne over tid, og ikke har klart å hente seg inn, mener hun.

Psykologspesialist Ingri Luthen.
Psykologspesialist Ingri Luthen. Vis mer

Søvnvansker og irritasjon

Men hva betyr det egentlig å "være utbrent"?

Utbrenthet ble ikke en del av diagnosemanualen psykologer følger før i fjor, etter at WHO først anerkjente tilstanden i 2019. Ifølge Sykepleien.no definererer de det som:

  • "En følelse av utmattelse og energimangel."
  • "Økt mental distanse fra jobben, eller en negativ eller kynisk følelse knyttet til jobben."
  • "Redusert profesjonell effektivitet."

- Min erfaring fra klinikken er at man har symptomer som søvnvansker, eventuelt ekstremt stort søvnbehov, samt konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, man blir lett irritert og frustrert, har reduserte seksuelle drifter, er lite kreativ, mindre empatisk, mer lei seg, og man kan oppleve å ikke kjenne seg igjen og være redd for anseelse på ulike måter, utdyper Luthen, og fortsetter:

- Man blir mer sliten enn aktiviteten man gjør vanligvis skulle tilsi, og får ofte hjertebank og blir andpusten av lav aktivitet. Mange kjenner seg dessuten nedstemt, men det er ikke det samme som å være deprimert.

Høyskolelektor Nora Thorsteinsen Toft.
Høyskolelektor Nora Thorsteinsen Toft. Vis mer

Mye jobb, lite hvile

Høyskolelektor Nora Thorsteinsen Toft ved HR, organisasjonspsykologi og ledelse på Høyskolen Kristiania påpeker at mange kan føle seg "utbrent", uten at de nødvendigvis per definisjon er utbrent.

- Men uansett synes jeg 37 prosent er et veldig høyt tall, som må tas på alvor, sier hun til kode24 om undersøkelsen vår.

Hennes kortfatta definisjon av å være utbrent er å føle seg "psykisk utmattet på grunn av en belastende arbeidssituasjon".

- Et typisk eksempel er høy arbeidsmengde i kombinasjon med lite hvile og søvn. Man kan også være i risikosonen dersom man over tid opplever å bli stilt høye krav til, samtidig som en opplever å ha lite kontroll over egen arbeidssituasjon - for eksempel en situasjon der man har masse forskjellige arbeidsoppgaver som oppleves som viktig, men liten påvirkning på når og hvordan arbeidsoppgaver skal løses, sier Thorsteinsen Toft til kode24.

Det mange da gjør, ifølge henne, er å prøve å fikse problemet ved å distansere seg til jobben.

- Selv om det i utgangspunktet kan være lurt å skape litt "luft" mellom seg selv og arbeidet, vil ikke dette bidra til å løse grunnen til at man er eller begynner å bli utbrent. Snarere tvert i mot kan det føre til at man får følelsen av å ikke mestre, at man ikke strekker til, at man ikke er viktig, sier hun.

«En del som får terapi jobber med at de setter andres behov foran sine egne.»

Korona kan bidra

Luthen tror tallet på utbrente, norske utviklere kan være høyere nå enn tidligere, på grunn av pandemien.

- Mange ble for slitne under korona, og var for på tilbudssiden for lenge. Dårlige arbeidsvaner og hjemmekontor kan nok ha hatt en stor innvirkning. Selv om mange trives med hjemmekontor, har det den negative siden i at arbeidstiden flyter ut, og blir mindre regulert. Det er mindre sosiale avbrekk, mosjon og så videre, som kan være med å forhindre det monotone som sliter en ut, sier hun.

- Hva er de typiske grunnene til at folk blir utbrent?

- Jeg opplever det handler om å forstrekke seg over tid uten å innhente seg tilstrekkelig. For mye stress og arbeidspress som man kanskje ikke når over. En del som får terapi jobber med at de setter andres behov foran sine egne, at det er skummelt og krevende å ha egne behov. Da jobber vi med å finne en bedre balanse, der man både kan gi men også motta mer hjelp selv. Mange har nok syntes det er lettest å kun skulle gi selv, det er sjeldent holdbart. Særlig i kombinasjon med mangel på gode levevaner og som sagt ekte restitusjon.

kode24 kommer tilbake med mer om hvordan du kan unngå å bli utbrent.