Hva er egentlig greia med 5G? - Blir et stort behov for utviklere framover

IoT, edge computing, skivedeling og kapasitet - det viser seg at 5G handler om mer enn bare fart.

Forretningsutvikler og 5G-ekspert Henning Huuse i Telia har som jobb å overbevise andre om at 5G er bra greier. Så vi lar han prøve å overbevise oss, også. 📸: Telia
Forretningsutvikler og 5G-ekspert Henning Huuse i Telia har som jobb å overbevise andre om at 5G er bra greier. Så vi lar han prøve å overbevise oss, også. 📸: Telia Vis mer

De spiller VR-pingpong på taket, bygger romraketter og suser avgårde i selvkjørende biler, folka med 5G-forbindelse i reklamene fra Telia og Telenor.

Nøyaktig hva 5G-nettet faktisk innebærer blir ofte litt uklart, men at det er framtida, skal det ikke være noen tvil om. Operatørene bruker tross alt milliarder på å bygge det ut.

Samtidig har du neppe blitt blåst i bakken om du har fått opp "5G" øverst til høyre på mobilen din. Litt raskere, ja, men hvorfor hevdes det at 5G innebærer så mye mer? At det er dette som endelig skal gjøre bilene våre selvkjørende og kjøleskapet vårt smart?

Vi tok en lang prat med forretningsutvikler og 5G-ekspert Henning Huuse i Telia for å stille alle de dumme spørsmålene våre om 5G, edge computing, skivedeling og framtidas mobilnett.

Aller først; hva er 5G?

Hvert tiår kommer det en ny generasjon mobilnett, og en ny "G". Dette er den femte generasjonen mobilnett, altså "5G".

Mer konkret er det den nye standarden for mobilnett, som definert av standardiseringsorganet vårt 3GPP. Og i den inngår det en portefølje av nye teknologier.

Telia ruller nå ut 10 til 15 basestasjoner med 5G i uka, og har nå rundt 50 prosent befolkningsdekning. I 2023 skal samtlige basestasjoner ha 5G.

Hva slags fordeler gir 5G-nettet oss her og nå?

I dag gir 5G deg først og fremst høyere kapasitet. Det går på to ting:

For det første er det raskere, så du får høyere hastigheter. Mens 4G i dag kan gi deg 200 til 300 Mbps under gode forhold, kan farta på 5G komme opp i over 1 Gbps ned og 150 Mbps opp.

For det andre har du et større frekvensspektrum tilgjengelig, som betyr at du i større grad faktisk får den tjenesten du skal ha. Det har vært situasjoner hvor 4G-nettet har gått i metning, for eksempel på 17. mai eller store konserter, men det vil ikke skje med 5G.

Dessuten får du en målbar, og kanskje merkbar, kortere forsinkelse i nettet. Den ligger på rundt 10 millisekunder på 5G, kontra rundt 20 til 25 millisekunder på 4G.

«Man kan da sette opp virtuelle mobilnett, og optimalisere dem med ulike egenskaper.»

Men alt dette er jo bare forbedringer av teknologier og opplevelser vi har hatt lenge. Er det noe helt nytt 5G kan som ikke 4G kan?

De største forskjellene per nå, er kapasitet, hastighet og latency. Men når vi får på plass et 5G standalone nett, åpnes det for mer avansert 5G-funksjonalitet.

Skivedeling av nettet, blant annet. Man kan da sette opp virtuelle mobilnett, og optimalisere dem med ulike egenskaper. Du kan optimalisere det for latency, for eksempel, eller båndbredde, og sette prioritet på et nett foran et annet, med garantert tjenestekvalitet.

For eksempel kan du si at alle selvkjørende biler har én skive, som de kan bruke til å kommunisere med hverandre og lyskryss og infrastruktur langs veien, på et eget virtuelt nett.

Du vil ikke at bilen du sitter i skal påvirkes av at du strømmer Netflix. Og du vil ikke risikere at bilen slutter å gå hvis alle i køen strømmer Netflix. Så da kan heller bilenes underholdningssystemer gå på en annen skive, som får lavere prioritet.

Betyr dette at vi går inn i en verden hvor et selskap eller privatperson kan betale mer for høyere hastigheter over 5G?

Det er en interessant tanke, men dette er jo underlagt reguleringer, for eksempel med tanke på nettnøytralitet. Så det blir et spørsmål om blant annet hva slags trafikk det blir lov å prioritere.

Vi mener det kan være aktuelt for et selskap å betale for høyere prioritet av deres data, men også for å få et ekstra lag sikkerhet, med en egen skive av 5G-nettet. Man kan da separere ut trafikken sin fra andres, og ta kontroll på hvor dataen flyter. Det begynner det å bli en helt annen bevissthet på.

Enten kan man få et eget virtuelt nett, med skivedeling, hvor du da kan sitte på det samme, sikre nettet både på jobben og på hjemmekontoret. Eller så kan man sette opp sitt eget fysiske 5G-nett, med egne basestasjoner, som er helt uavhengig av det nasjonale mobilnettet. Vi kaller det Enterprise Mobile Network.

Men tilbake til reklamer med VR-pingpong på takterrassen: Hvor blir det av alle de nye 5G-dingsene?

Vi ser at det er en viss forsinkelse i å utvikle 5G-kompatible enheter.

Mobilprodusentene har vært flinke, så alle merkene har nå 5G-støtte, men utviklingen av VR-briller, PC-er og annet brukerutstyr har gått tregere enn vi forventa. Og kanskje enda mer når det kommer til industrielle enheter.

Det kan være fordi det har vært en knapphet på komponenter, og da blir ofte nisjeproduktene nedprioritert.

Hva er det med 5G som gjør det så mye bedre til dingser og IoT enn 4G-nettet?

IoT vil selvfølgelig nyte godt av de generelle fordelene med 5G-nettet, som lav forsinkelse, høye hastigheter og muligheten til å kommunisere på egne nett, men i tillegg har du noen andre viktige funksjonaliteter.

For eksempel støttes det en høy tetthet av oppkoblede enheter. 1 million enheter per kvadratkilometer, som kan være aktuelt i en by eller i industrilokaler med ekstrem tetthet. For eksempel tusenvis av sensorer langs rør, som alle kommuniserer med 5G.

Dingsene må ha et elektronisk SIM-kort og et dataabonnement, men dette vil man jo i industrisammenheng kjøpe i bulk. Og for forbrukermarkedet vil det ofte være inkludert med produktet, uten at du trenger å tenke på det. Når man for eksempel kjøper en bil i dag, er det jo nesten alltid et SIM-kort i den med et dataabonnement, som du ikke trenger å tenke over eller betale for.

Og igjen handler 5G mye om muligheten til å skreddersy løsninger. Vi går fra at ett nett brukes til alt, med 4G, til at vi kan tilpasse nettets funksjonalitet til det det skal brukes til, med 5G.

Hvorfor bør norske utviklere bry seg om 5G?

De drar jo nytte av alle de samme fordelene som alle andre. Og spesielt innenfor IoT blir det et kjempemarked, hvor det blir et stort behov for utviklere framover.

Det forrige møtet jeg satt i, var med et appselskap som jobber med muligheter for å tilgjengeliggjøre ulike styringssystemer på mobilen, og hente ut data fra ulike kilder. Mobilnettet skal da både brukes av mobilen selv, men også alle datakildene.

Også edge computing er et interessant aspekt ved 5G. Vi har jo hatt en sterk trend mot skytjenester i lang tid, men av og til blir veien dit og tilbake litt for lang, og det tar litt for lang tid. Edge computing er en måte å gjøre legge datastrømmen nærmere brukeren, ved å tilgjengeliggjøre prosesseringskraft i mobilnettet.

En enhet vil da kunne snakke med mobilnettet, og spørre hvor den nærmeste noden for prosessering av data er. Så rutes trafikken dit, i stedet for å gå videre til en global skyleverandør. Disse serverne kan befinne seg i basestasjonene, eller kjøpes inn fra de som driver dataparker, så de uansett vil være nærmere brukeren enn skytjenestene er i dag.

Dette er foreløpig i en tidlig fase, men står på roadmap-en vår.

Når alt fra mobilen til kjøleskap, lamper, biler og potensielt hele nettet i hjemmet skal gå over 5G, kan vi forvente oss en verden med mobilabonnementer uten begrensinger på databruk?

Ja, ja. Og flere av produktene våre nå har heller ikke noen datacap.

Det er i alle fall det dere påstår, men så viser det seg jo alltid at det er en begrensning der, likevel.

Det stemmer, og det er en sikringsmekanisme vi har for ekstrem bruk, og handler blant annet om hva som er tiltenkt bruk for et mobilabonnement. Vi har blitt enige med regulatørene om at 100 GB kan kalles ubegrensa, også fordi du jo kan bruke data videre etter grensa, bare med lavere hastighet.

«Vi har det med å overvurdere teknologien på kort sikt, og undervurdere den på lang sikt.»

Men ja, greit, jeg er solgt - 5G viser seg å faktisk ha noen nyheter utover bare høyere hastigheter. Men likevel; overdriver dere litt i de 5G-reklamene deres, eller?

Da har jeg lyst til å sitere Roy Amara fra tankesmia The Institute for the Future:

"Vi har det med å overvurdere teknologien på kort sikt, og undervurdere den på lang sikt".

Så noen av reklamene setter ting på spissen, ja, og bruker humor og overdrivelser for å få fram poengene.

Du har jo alltid noen eksempler som biter seg fast, som blir eksempelbærere for teknologien, uten at man alltid vet om det var velbegrunna eller ikke. Kjøleskap har vært det for IoT i lang tid, og fjernkirurgi er det for 5G. Det er kanskje ikke det vi skal starte med, men ingen vet hva de neste 5 til 10 årene bringer, før 5G byttes ut med 6G.

Men det er jo gøy å spekulere. Så vi legger mulighetene på bordet.