I NRK har de et eget mobb-rom

Ukas Koder Heidi Mork i NRK har mobb-programmering så ofte hun kan. - Alle vet hva som skjer, alle kjenner koden!

Ukas Koder Heidi Mork er overingeniør i NRK, og har blitt glad i mobb-programmering. 📸: Privat
Ukas Koder Heidi Mork er overingeniør i NRK, og har blitt glad i mobb-programmering. 📸: Privat Vis mer

Hvordan begynte du med koding? 👶

Det første jeg husker å ha programmert var Casio-kalkulatoren på videregående. Jeg laget bittesmå programmer som kunne regne ut volum og overflate av forskjellige geometriske objekter.

På Blindern hadde jeg informatikk som fag ved siden av matte, men jeg tenkte ikke på programmering som yrke før jeg nærmet meg slutten av stipendiatperioden og måtte finne ut hva jeg ville bli her i verden.

Da jeg fikk min første programmeringsjobb viste det seg at jeg trivdes veldig godt med programmering, og siden starten har jeg vært innom mange ulike prosjekter, språk og teknologier.

Det dukker alltid opp nye (eller gamle) interessante ting å lære seg, og jeg har hittil ikke gått lei av det fantastiske ved å lage ting med kode.

Hva jobber du med akkurat nå? 🛠️

Akkurat nå jobber jeg med å bli kvitt en stor og upraktisk synkronisering mellom to databaser basert på PL/SQL. I stedet bruker vi et REST API for å hente data, som vi så transformerer til hendelser som legges på en kø.

Meldingene leses av en applikasjon, som oppdaterer databasen med metadata, som teamet mitt har ansvar for. Vi ser for oss at dette er det første steget i å kunne gjøre ting enda mer hendelsesdrevet.

Resultatet er at brukere av NRKs avspilling på nett og i apper vil se resultat av endringer i metadata fra kjernesystemene raskere enn i dag.

Køen er en RabbitMQ, databasen vi samler dataene i er MySQL, og alle kode er skrevet i F# og kjører på .NET Core.

Pulten til Heidi Mork i NRK. 📸: Privat
Pulten til Heidi Mork i NRK. 📸: Privat Vis mer

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg? ☕

Teamet jeg jobber i nå er et større team som egentlig fungerer som flere små team med to-tre utviklere i hvert av dem, som jobber med til dels ganske forskjellige systemer.

Det betyr at vi har ikke noen felles standup-møter, i stedet har vi en "show & tell"-sesjon hver uke der vi kan dele og vise de andre nye ting vi har laget. Få personer i et lite team trenger heller ikke så mye møter for å organisere seg, så sånn sett har vi minsket inn på møteaktiviteten.

«Alle vet hva som skjer, alle kjenner koden, og vi blir enige sammen om hvordan vi vil gjøre ting.»

I tillegg har vi nettopp oppdaget en ny arbeidsform for oss, mobb-programmering, som vi gjør så ofte vi har nok etterfølgende timer ledig i kalenderen. Da går vi til vårt eget mobb-rom og jobber videre på én og samme oppgave, på samme PC, med rotasjon på hvem som har tastaturet. Denne måten å jobbe på gjør at alle vet hva som skjer, alle kjenner koden, og vi blir enige sammen om hvordan vi vil gjøre ting.

Men det dukker selvfølgelig opp noen møter innimellom for planlegging av oppgaver og koordinering mellom team, i tillegg har vi avdelingsmøter, fagmøter, innovasjonsdager og andre faglige aktiviteter. Jeg er fagansvarlig for fagområdet programmering i avdelingen, så jeg bruker også tid på å planlegge fagmøter, forberede og holde presentasjoner og kurs, delta i rekrutteringsprosesser og ellers bidra så godt jeg kan med å spre programmeringskunnskap og -entusiasme.

Her er rommet NRK bruker til mobb-programmering. Tastaturet går på rundgang. 📸: Privat
Her er rommet NRK bruker til mobb-programmering. Tastaturet går på rundgang. 📸: Privat Vis mer

Hva synes du er de mest spennende språkene, rammeverkene eller teknologiene akkurat nå? ✨

Jeg er generelt veldig glad i programmeringsspråk i seg selv, så jeg anbefaler alle å leke litt med språk fra andre paradigmer enn det språket man vanligvis utvikler i. Jeg synes ihvertfall selv at jeg har lært mye av det, og at det har gitt meg nye måter å tenke på tilbake i det som er jobbspråket.

I jobbsammenheng har jeg utviklet aller mest i Java, men har også jobbet med JavaScript og React, vært innom C# og WPF, og nå er det F# som gjelder. F#, som er inspirert av OCaml, synes jeg er et veldig hyggelig språk med algebraiske datatyper og computation expressions.

Ellers synes jeg det er interessant med distribuerte systemer, og har blant annet jobbet med Akka og lekt litt med Spark.

Jeg er ofte ikke så veldig opptatt av konkrete rammeverk. Jeg tenker at rammeverkene kommer og går, og at det viktigste er å kunne sette seg inn i et nytt, se fellestrekk og ulikheter fra det man kjenner fra før, og å kunne vurdere om det er riktig verktøy til jobben som skal gjøres.

Lokalene rundt Heidi Mork i NRK. 📸: Privat
Lokalene rundt Heidi Mork i NRK. 📸: Privat Vis mer

Hva er du mest stolt av å ha laget? 🏆

Det jeg nok er mest stolt av å ha laget er fra da jeg jobbet i Computas, og var med å lage applikasjonen som inspektører i Mattilsynet bruker i Smilefjesordningen.

Vi jobbet veldig bra sammen i et kryssfunksjonelt team sammen med fagekspertene, og vi jobbet mye med å forstå brukernes behov og hvordan vi kunne lage en enklest mulig flyt for saksbehandlingen. I tillegg så jeg verdien av å brukte DDD for å få det hele til.

Jeg blir dessuten minnet på prosjektet hver gang jeg ser plakaten med smilefjes på vei inn i en restaurant.

Hva er det vanskeligste ved å være utvikler? 🤷

Det vanskeligste er å finne ut hva man skal lage og hvorfor.

Uten god forståelse for brukerbehov og domene, og riktig valg av teknologi, er det fort gjort å lage en løsning som svarer på noe annet et det som var behovet.

Hva synes du norske utviklere bør bli flinkere på? 🙋

Jeg skulle gjerne sett større mangfold i flokken av utviklere, det ville vært bra for miljøet, og det er også viktig for løsningene vi lager.

Vi kan bli bedre på å lage åpne og inkluderende miljøer, og å være gode lagspillere.

Hva liker du å gjøre når du ikke jobber? 🕹️

Når jeg ikke jobber er det nok fortsatt en del koding eller programmeringsrelaterte ting som foregår. Det er jo alltid noe nytt man kan teste ut, en ny spennende artikkel å lese eller en nytt online-kurs man kan kaste seg med på.

«Jeg prøver stadig å overbevise sønnen på 12 om å være med og programmere noe.»

I tillegg holder jeg av og til presentasjoner eller workshops på konferanser, og det tar også en god del tid å forberede.

Det er ikke så ofte det blir veldig store og håndfaste prosjekter ut av det jeg gjør hjemme, men akkurat nå holder jeg på å utvikle et nettsted sammen med mannen min, som også er utvikler. Der jobber jeg med frontend i Elm (som jo også er et morsomt språk). Jeg prøver dessuten stadig å overbevise sønnen på 12 om å være med og programmere noe, men jeg lykkes dessverre alt for sjeldent der.

Men utenom programmering er jeg veldig glad i bøker, så jeg prøver å få lest en del, og leser alltid flere bøker samtidig. Dessverre monner det alt for lite i den voksende mengden av bøker jeg gjerne vil ha lest.