- Vi bruker mindre ren JavaScript

Kodeåret: Utviklerne i Blank har blitt glade i TypeScript - og har aldri tjent mer penger. 📆

Julebordet hos Blank ble "avholdt på distribuert vis", som Erlend Oftedal sier. - Ni personer i selskapet stilte hjemmet til disposisjon, og fikk besøk av fire gjester, forteller han. 📸: Privat
Julebordet hos Blank ble "avholdt på distribuert vis", som Erlend Oftedal sier. - Ni personer i selskapet stilte hjemmet til disposisjon, og fikk besøk av fire gjester, forteller han. 📸: Privat Vis mer

"Et slags design- og teknologimiljø 🤷" kaller Blank seg. Trekke på skuldrene-emoji inkludert.

Gjennom kode24 i 2020 har du blant annet kunne lese om hvordan byrået sørga for at Ice-brukere ikke valgte usikre passord, hvordan de lagde 3D-grafikken til Karpe og hvorfor de mente flere burde tilby studenter sommerjobb. Og på nyåret fortalte de hvordan de gjerne kunne ansette utviklere uten utdanning.

Men visste du at de har hatt et økonomisk rekordår i 2020? Eller hvilke teknologivalg de gjorde gjennom pandemiåret? Nei, selvfølgelig ikke, for det forteller vi ikke om før nå - sistemann ut i vår serie Kodeåret er nemlig Blank.

Blanks CTO og utvikler Erlend Oftedal forteller hvordan utviklerne går bort fra tradisjonell Java og JavaScript, hvordan de holdt motet oppe i 2020 og ikke minst: Hvordan det går med pizzabot.

Hvilke teknologier begynte dere å bruke i 2020? ✨

På frontend-siden har flere prosjekter gått over til Svelte, Vue.js eller Next.js istedenfor for eksempel ren React eller Angular.

På backend-siden bruker vi mye mer Kotlin, istedenfor Java eller Scala, da gjerne med Arrow, og et par prosjekter har også tatt i bruke Exposed for typesikre SQL-spørringer.

For mobilapper har vi tatt i bruk Flutter. Der opplever vi at feilmeldingene er betydelig bedre enn for React Native. Offisielle docs er foreløpig ikke superbra, med mye lenker til Medium-artikler, men det begynner å komme seg.

Hosting-messig er det sterk dreining fra private til public cloud, og da gjerne til Kubernetes. Vi har også jobbet noe mer med meldingsdrevne arkitekturer, og da gjerne med NServiceBus og Azure Service Bus. Vi har også testet Google Firebase som backend for et prosjekt.

- Vi laget maten sammen og hadde skjermer tilgjengelig slik at vi kunne sende bilder og små videosnutter mellom de forskjellige lokasjonene, forteller Blank-CTO Erlend Oftedal om årets julebord. 📸: Privat
- Vi laget maten sammen og hadde skjermer tilgjengelig slik at vi kunne sende bilder og små videosnutter mellom de forskjellige lokasjonene, forteller Blank-CTO Erlend Oftedal om årets julebord. 📸: Privat Vis mer

Hvilke teknologier fasa dere ut i 2020? 🦵

Java, og kanskje også Scala, bruker vi mindre enn før.

Ren JavaScript brukes nok også mindre og mindre til fordel for TypeScript, og det er flere som velger bort ren React og Angular.

På byggsiden brukes gjerne Github Actions fremfor Travis CI.

Enkelte steder er det vel også tegn på at for fingranulerte microservices kan skape utfordringer. Det betyr ikke at man vil tilbake til monolitten, men at man må tenke litt på hva micro skal bety og hvilke deler som naturlig endres sammen.

Hvilke teknologier skal dere begynne å bruke i 2021? 🔮

Vi har mange som har sett en del på Rust, og flere som ønsker å jobbe mer med Serverless.

Pulumi for å skrive infrastruktur som kode istedenfor Yaml, har også blitt nevnt.

«Fremover tror vi at etterspørselen etter seniorkompetanse fortsatt vil være høy.»

Hvordan vil koronapandemien prege dere framover? 😷

Vi har vært så heldige at vi har opplevd høy etterspørsel og lav ledighet gjennom hele året. Paradoksalt nok ender 2020 derfor som et økonomisk rekordår for Blank. Dette gjorde også at vi på kort varsel ga seks studenter sommerjobb, da vi så at vi hadde anledning til å bidra.

Fremover tror vi at etterspørselen etter seniorkompetanse fortsatt vil være høy, mens det vil være mer varierende for juniorer. Vi ser også at planleggingshorisonten i bransjen har blitt langt kortere enn normalt.

Totalt sett forventer vi likevel et godt år rent økonomisk for Blank også i 2021.

Selv om vi vet at det ikke har kunnet kompensere det fysiske arbeidsmiljøet fullt ut, har vi i år hatt sterkt fokus på å tilby alternative sosiale arenaer i periodene med stor nedstengning. Det har vært ukentlige allmøter, vår trofaste pizzabot har invitert til digitale pizzakvelder og vi har gjennomført digitale vinsmakinger, spillkvelder, juleølsmakinger med mer.

Jeg tror likevel man bør anerkjenne at det vært et tøft år og en spesielt tung høst for mange. For 2021 vil derfor vår målsetning være å fortsette jobben med å ta vare på alle sammen og håper også å kunne feire utsatt femårsjubileum i begynnelsen av september.