Utviklere misfornøyd med kvinneandelen, negative til tiltak

Se tallene som avslører hva norske utviklere mener om likestilling. - Kan være svært viktig med kraftfulle tiltak, mener forsker.

kode24 har spurt hundrevis av utviklere hva de mener om kjønnsbalansen i bransjen sin. Dette illustrasjonsbildet viser en av utviklingsavdelingene hos FINN.no, som nylig gikk ut med at de jobber for å nå en kvinneandel på 20 prosent blant utviklerne sine i løpet av året. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
kode24 har spurt hundrevis av utviklere hva de mener om kjønnsbalansen i bransjen sin. Dette illustrasjonsbildet viser en av utviklingsavdelingene hos FINN.no, som nylig gikk ut med at de jobber for å nå en kvinneandel på 20 prosent blant utviklerne sine i løpet av året. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

Programmering er et mannsdominert yrke, og mange mener noe må gjøres.

Noen tiltak er ukontroversielle: Det arrangeres for eksempel kodecamper for jenter for å øke interessen blant de unge, og konferanser passer på kvinneandelene sine, med vekslende hell.

Andre tiltak blir det mer bråk rundt: For eksempel kunne kode24 i høst fortelle hvordan Evry senker kravene for å innkalle kvinnelige søkere til intervju, og enkelte IKT-studier gir kjønnspoeng til kvinnelige søkere.

Men hva synes egentlig norske utviklere om alt dette? Er de opptatt av likestilling og mangfold, er de positive til tiltak - og kan de til og med gå så langt som å være åpne for ren kvotering av kvinner til yrket vårt?

kode24s siste Kodeløkka-undersøkelse ba 556 norske utviklere ta stilling til flere slike spørsmål, og kort fortalt: De er opptatt av likestilling, men ikke spesielt positive til tiltak som kan gjøre noe med det.

Dette mener utviklerne

Her er de viktigste resultatene av spørreundersøkelsen vår:

Det viktigste å bite seg merke i er:

  • 66 prosent av norske utviklere er helt eller delvis enig i at de er opptatt av mangfold og likestilling i bransjen sin. Bare 14 prosent sier seg helt eller delvis uenig.
  • 30 prosent er helt eller delvis enig i at jobben deres har en god nok kjønnsbalanse. Så mange som 47 prosent er helt eller delvis uenig.
  • 28 prosent er helt eller delvis enig i at det er greit med tiltak for å få flere kvinner inn i kodebransjen, som å senke kravene for å bli innkalt til intervju. Bare 24 prosent er helt eller delvis enig i at det er greit å kvotere kvinner inn i bransjen.
  • Kvinner er mer opptatt av likestilling enn menn, men mer fornøyde med likestillingen på arbeidsplassen, og mer negative til tiltak.
  • Eldre og yngre utviklere er like opptatt av likestilling, men de yngre er mer fornøyde med sakenes tilstand, og mer negative til tiltak.

Norske utviklere er altså opptatt av likestilling, og synes ikke jobben deres er flinke nok, men vil likevel ikke ha konkrete tiltak for å faktisk oppnå likestilling.

Mari Teigen, leder CORE - Senter for likestillingsforskning. 📸: CORE
Mari Teigen, leder CORE - Senter for likestillingsforskning. 📸: CORE Vis mer

Mer negative enn ledere

- Hva vet vi om nordmenn generelt sitt syn på konkrete tiltak og kvotering for å øke kjønnsbalansen i utsatte yrker?

- Dette vet vi egentlig ikke så mye om, sier Mari Teigen til kode24.

Teigen leder CORE - Senter for likestillingsforskning, som ligger under Institutt for samfunnsforskning. Men hvordan nordmenn generelt ser på tiltak for økt likestilling, har de ikke forsket stort på.

Det beste hun finner er en lederskapsundersøkelse fra 2015, hvor mellom 70 og 80 prosent var positive til ulike kvoteringsordninger i politikk og styrer. Altså langt høyere enn i kode24s undersøkelse blant utviklere.

- Men så er også spørsmålene dine mer konkrete, og spørsmålsstilling har nok mye å si når det gjelder oppslutning om kvotering og andre tiltak, sier Teigen.

Kvinner mest negative..?

At kvinnelige utviklere er mer opptatt av likestilling enn menn er kanskje ikke så overraskende.

Men at kvinner også er mer fornøyd med likestillingen, og mer negative til tiltak, overrasker forskeren kode24 har snakket med.

- Ja, dette var overraskende. Nærmest enhver undersøkelse jeg kjenner til om holdning til likestilling og likestillingstiltak, viser at kvinner er mer positive enn menn, og mer misfornøyde med mangel på likestilling, sier Teigen ved CORE.

Men kode24 skal selvfølgelig ikke påstå at våre 556 svar er forskning, spesielt ikke med tanke på at vi bare fikk svar fra 53 kvinner - rundt 10 prosent av det totale antallet respondenter.

«Jeg vil tro at innenfor IT og utvikling så kan det være svært viktig med noen kraftfulle tiltak for å skape endring.»

Tror det kan fungere

- Etter hva dere vet fra deres forskning, bør man innføre tiltak eller kvotering for å øke kjønnsbalansen i et yrke som programmering? Virker det, egentlig?

- Min overordnede konklusjon, basert på forskning, er at kvotering virker. Men det virker ikke til stort mer enn det reguleringen skal gjøre. Altså; det fremmer kjønnsbalanse, men ikke nødvendigvis alle de positive ringvirkningene som mange håper på, starter Teigen.

- Men når det gjelder det å innføre kontroversielle tiltak, som kvotering, så tyder forskning på at holdningene til kontroversielle tiltak kan påvirkes positivt av at tiltaket innføres, såkalt policy feedback, så det er ikke sikkert det er så dumt. Det kommer til an på hva en vil oppnå, og hvor viktig det er.

- Jeg vil tro at innenfor IT og utvikling så kan det være svært viktig med noen kraftfulle tiltak for å skape endring.