Evry senker kravene for kvinnelige søkere

Lavere kriterier for intervju, tilpassa jobbannonser og kvinnenettverk. Slik jobbes det for å øke kvinneandelen blant utviklere.

Unni Strømstad er konserndirektør for kommunikasjon og marketing i Every. 📸: Evry
Unni Strømstad er konserndirektør for kommunikasjon og marketing i Every. 📸: Evry Vis mer

Forrige uke kjørte kode24 en sak om kvinneandelen i de største utviklingsmiljøene i Norge. Blant annet kunne NAV fortelle at bare 12 prosent av sine utviklere var kvinner.

Spørsmålet som ubønnhørlig meldte seg etter at vi fikk tallene, var hva selskapene gjør for å øke andelen kvinnelige utviklere.

Her er kortversjonen:

  • Equinor samarbeider med ODA-nettverket, som jobber for å bedre mangfoldet i tech, og har bidratt inn mot deres Girl Tech Fest-arrangementer.
  • Atea er medlem av Oda-, Ada- og She-nettverket.
  • Capgemini samarbeider med Tenk Tech Camp, og er også engasjert i flere bransjeinitiativ som NTNU Ada, ODA-nettverket og STAR, som er et program hvor de aktivt jobber med å bedre kjønnsbalansen i ledelse.
  • NAV er sponsor for ODA-nettverket og har dialog med Jenteprosjektet Ada på NTNU, for å jobbe med å etablere gode nettverk i miljøer med mange kvinnelige teknologer.

Senker kriteriene

- Hva gjør dere i Evry for å rekruttere kvinnelige søkere?

- Når vi har gjennomgang av søknader og CV-er setter vi normalt inngangskriteriene lavere for kvinnelige søkere, for å være sikker på at vi ikke screener vekk kvalifiserte kandidater før første intervju, forteller konsernsjef Unni Strømstad i Evry til kode24, som påpeker at dette ikke gjelder alle avdelinger.

«Vi setter normalt inngangs-kriteriene lavere for kvinnelige søkere.» Unni Strømstad

- Vi har også deltatt på rekrutteringsdager, blant annet Ifi sin her ute på Fornebu. Vi stilte bevisst med kvinnelige utviklere til "mingledelen'', og har lagt vekt på å skape store nok utviklingsmiljøer for våre yngste kolleger for å sikre at kvinnelige utviklere ikke blir ensomme i mannsdominerte grupper.

Kjønnskvoterer ikke

Atea forteller at de ikke kvoterer inn kvinner, men velger alltid den beste kandidaten uavhengig av kjønn.

- Vi velger alltid utvikleren som er best rustet for oppgaven, men det er i økende grad kvinner. I tillegg, for å få en økt bredde av profiler, ser vi at vi er nødt til å tenke nytt og søke etter kandidater som snarere bringer inn noe ukjent, i stedet for å passe inn i en forutbestemt mal, forteller kommunikasjonsrådgiver Eline Furuseth i Atea til kode24.

- Teknologi handler om å levere brukertilpassede løsninger, og da må vi ha innsikt i hvordan ulike sko trykker. Vi er også bevisste på at vi, gjennomgående i enhver ansettelsesprosess, skal være representert med en eller flere kvinner. Utover dette har vi et eget mangfoldinitiativ internt i selskapet hvor eks. økning av antall kvinner er høyt prioritert, fortsetter hun.

"Bygger rollemodeller"

I Capgemini er de opptatt av intern utvikling, og setter mangfold og kvinneandel på tapeten i et eget kvinnenettverk.

- Vi har vårt eget interne kvinnenettverk, women@capgemini, som gjennom året gjennomfører ulike tiltak for å bevisstgjøre både kvinner og menn rundt viktigheten av mangfold, forteller kommunikasjonssjef Gunilla Resare i Capgemini.

- Vi er også bevisst ved å vise frem mangfold i rekrutteringsprosessen, ute på konferanser, og i ulike interne og eksterne sammenheng. Det er viktig for oss å ta vare på våre dyktige kvinnelige kolleger og bygge rollemodeller som andre kan inspireres av.

"Spør oss neste år"

NAV var utviklingsmiljøet med den laveste kvinneandelen blant de vi spurte, med kun 12 prosent kvinner. IT-sjef Jonas Slørdahl Skjærpe kjører en bred strategi for å øke den lave prosentdelen.

«Vi må blant annet se på stillings-annonsene.»

- Vi er dialog med kvinnelige studenter innenfor teknologifag, om hvordan vi kan bedre tilrettelegge for en karriere som utvikler og teknolog. Vi har også satt "kvinner i tech" på agendaen, slik at vi sammen tilrettelegger for gode og likeverdige arbeidsforhold.

Men dette er ikke nok, fastslår Slørdahl Skjærpe:

- Mangfold ble før sommeren løftet som et av de sentrale elementene i ambisjonene for IT-avdelingen. Det betyr at vi nå detaljerer dette i konkrete mål, og følger opp fremdriften på dette. Dette vil tiltaksettes fremover.

- Vi må blant annet se på stillingsannonsene. Vi har fått tilbakemeldinger på at de ikke appellerer i tilstrekkelig grad til kvinner og kjønnsminoriteter. Jeg håper kode24 kan spørre oss neste år, og at det da har skjedd forbedringer.