- Vi har altfor få kvinnelige utviklere

Vi sjekka kvinneandelen i Norges største utviklingsmiljøer. Men ikke alle kunne svare.

Ingen vet nøyaktig hvor mange kvinnelige utviklere det finnes i Norge. Vi gjorde et forsøk på å finne tall fra noen av de største selskapene, men ikke alle kunne, eller ville, svare. Her fra årets JavaZone. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Ingen vet nøyaktig hvor mange kvinnelige utviklere det finnes i Norge. Vi gjorde et forsøk på å finne tall fra noen av de største selskapene, men ikke alle kunne, eller ville, svare. Her fra årets JavaZone. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

kode24 har bedt om innsyn i kvinneandelen i store, norske utviklingsmiljø. Målet var å få empiri, slik at vi kan snakke om mangfold i utviklerbransjen med tallbelagt kjøtt på beina.

Vi har vært i kontakt med et titalls selskaper, men ikke alle har svart. DNB er blant dem som hevder at de ikke har tall på hvor mange kvinnelige teknologer som jobber i selskapet.

Men blant de som har svart, er trenden uansett tydelig: For eksempel har NAV bare 12 prosent kvinnelige utviklere.

- Det er altfor lavt, sier IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe i NAV til kode24, og føyer seg inn i en rekke sjefer som sier det samme.

Her er kvinneandelene

Vi var kun interessert i tall om de kvinnelige ansatte som jobber direkte med utvikling, og ikke produkteiere, prosjektledelse og lignende funksjoner.

  • I konsulenthuset Capgemini jobber det 309 utviklere. 81 av dem er kvinner. (26 prosent)

  • I Atea var det kun mulig å hente antall utviklere fra regionsavdelingen på Østlandet. Der jobber det 60 utviklere og 10 av dem er kvinner. (16 prosent)
  • I Evry var det kun tall fra utviklingen av kjernebanksystemer som var tilgjengelig. Der jobber det 41 utviklere og 11 av dem er kvinner. (27 prosent)
  • I Equinor er det 15 prosent kvinnelige programvare-utviklere, men omlag 30 prosent kvinner i IT-funksjonen.
  • I NAV jobber det 204 utviklere og 26 av dem er kvinner. (12 prosent)
  • Bouvet opplyser bare at de har en generell kvinneandel på 28 prosent, altså totalt i hele selskapet.

Det som har kommet tydelig frem er at alle synes dette er en viktig problematikk, men de aller færreste ønsker å offentliggjøre fullstendige tall; samtlige bedrifter oppga kun tall for en spesifikk del av virksomheten.

"Altfor lavt"

Selskapene er enstemmig i reaksjonene rundt disse tallene - alle er nemlig enig om at den er "altfor lav".

«Kvinneandelen er altfor lav.» Alle selskapene kode24 har snakket med

- Vi tenker at det er altfor få kvinner, og målet vårt er å få opp den andelen. For å lykkes med dette, må vi jobbe med hele verdikjeden. Vi trenger flere studieplasser innen IT. I 2017 var det ifølge Norsk Senter for Forskningsdata for kun 32,5 prosent kvinner som valgte en utdanning innen teknologi, sier kommunikasjonsdirektør Gunilla Resare i Capgemini.

- Når vi hjelper våre kunder med nye løsninger, så er det viktig at de som er med på lage disse løsningene, gjenspeiler samfunnet generelt for å få til de beste løsningene, fortsetter hun.

"Ulik bakgrunn styrker"

- Hva tenker dere i Atea om kvinneandelen deres?

- At det fortsatt er altfor lavt, sier kommunikasjonsrådgiver Eline Furuseth i Atea til kode24.

- Vi har i senere tid allikevel økt den relative kvinneandelen, blant annet fordi vi nå rekrutterer flere som jobber tettere mot forretning, og her er det flere kvinner å velge blant. En direkte reaksjon på at teknologi treffer alle bransjer, også i de typiske bransjene hvor kvinner tradisjonelt har mer innsikt og erfaring. Vi merker dessuten at det styrker teamene der hvor vi setter sammen person mer ulik bakgrunn – og dette jobber vi aktivt for å få til, fortsetter Atea-rådgiveren.

"Mangfold svært viktig"

- Vi tror på mangfold også innenfor teknologiområdet - både fordi det gir forretningsverdi og fordi de løsningene som våre softwareutviklere lager skal benyttes av en stor organisasjon - og da er det verdi i at de utviklerne som lager dem er like mangfoldige og har et bredt perspektiv. Vi ønsker derfor å øke kvinneandelen innenfor IT generelt, og også blant våre softwareutviklere, sier pressetalskvinne i Equinor, Lise Andreassen Hagir, til kode24.

Og NAV er også enig med sine bransjekolleger om at de har en vei å gå.

- Det er alt for lavt. Mangfold er svært viktig for å utvikle neste generasjons arbeids- og velferdsløsninger. For vi lager løsninger for hele Norges befolkning og det forplikter. For å kunne møte samfunnsoppdraget og -ansvaret vårt på best mulig måte skal vi som organisasjon speile det norske samfunnet. Det betyr et medarbeidermangfold i geografisk bakgrunn, alder, kjønn (også ikke-binære/kjønnsminoriteter), legning og funksjonsgrad, sier IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe i NAV.