- Altfor få utviklere er fagorganisert

Fagforeningene ser mye press på norske utviklere, og håper flere vil organisere seg for å stå mot.

Tekna-president Lise Lyngnes Randeberg synes for få utviklere er medlem av fagforeninger som hennes egen. 📸: Tekna
Tekna-president Lise Lyngnes Randeberg synes for få utviklere er medlem av fagforeninger som hennes egen. 📸: Tekna Vis mer

Ifølge kode24s tall er 46 prosent av norske utviklere er organisert; det vil si at de er medlem av en fagorganisasjon som NITO, Tekna og EL og IT Forbundet.

- Det er altfor lavt, sier Tekna-president Lise Lyngnes Randeberg til kode24.

Landsgjennomsnittet er et sted rundt 50 prosent, er utviklere dermed mindre organisert enn mange andre.

Men gjør det noe, da? Er det egentlig noe vits i å organisere seg?

Ja, mener organisasjonene, ikke spesielt overraskende.

Positivt overraska

- Utviklere trenger et sikkerhetsnett den dagen det blir problemer på jobben. Tekna mener alle arbeidstakere i Norge bør være medlem av en fagforening, sier Randeberg i Tekna.

Hun uttaler altså at 46 prosent er "altfor lavt". Men de andre organisasjonene er ikke særlig overraska.

- Vi synes ikke at 46 prosent er veldig lavt, tatt i betraktning at organisasjonsgraden i Norge er cirka 50 prosent. Men vi skulle så klart sett at det var høyere, sier forbundssekretær Geir Aasen i EL og IT Forbundet til kode24.

NITO-president Trond Markussen. 📸: NITO
NITO-president Trond Markussen. 📸: NITO Vis mer

Også NITO påpeker at utviklerne bare ligger noen prosentpoeng under snittet.

- Når det er sagt, så er vi positivt overrasket at "hele" 46 prosent av utviklerne er fagorganisert, da IT-bransjen i snitt har lavere organisasjonsgrad enn andre sektorer, sier NITO-president Trond Markussen til kode24.

"Mye ulovlig overtid"

- Hvorfor er det så viktig å være organisert, egentlig?

- Av samme grunn som andre arbeidstakere; å ha en fagforening i ryggen gir trygghet i arbeidslivet og tilgang til et unikt faglig nettverk. Vår erfaring er at utviklere har stor nytte av å organisere seg, begynner Markussen i NITO.

- De opplever ofte stort press på å levere innen stadig nye tidsfrister, såkalt continous peaks. Det er også store krav til tilgjengelighet og å jobbe utover ordinær arbeidstid. NITO erfarer at det er hyppig bruk av ulovlig overtid i bransjen. I nedbemanningssaker ser vi en del dårlige prosesser, blant annet med brudd på medbestemmelsesrettigheter.

Forbundssekretær Geir Aasen i EL og IT Forbundet. 📸: EL og IT Forbundet
Forbundssekretær Geir Aasen i EL og IT Forbundet. 📸: EL og IT Forbundet Vis mer

Alle organisasjonene vi har snakket med håper derfor at flere melder seg inn, så de står sterkere i slike saker.

- Dette er en yrkesgruppe som vil vokse kraftig fremover, og som vi trenger å ha med på laget, sier Randeberg i Tekna.

- Det vi har erfart, er at kulturen for å organisere seg og å verve er mindre tilstede i IT-bransjen enn i andre. Det vi likevel ser er at når vi først får informert om hvorfor det er viktig med fagforeninger, og hva vi kan gjøre for våre medlemmer, så ser det nytten av det og blir medlem, sier Aasen i EL og IT Forbundet.

Hvor bør utviklere være medlem?

Fagforeningene har selvfølgelig nok av gode argumenter for hvorfor du bør velge akkurat dem. Vi lar dem få sjansen til å si sin sak uavbrudt - så her er svarene i sin helhet på spørsmålet om hvorfor du bør velge akkurat dem:

«Vi har det beste tilbudet for denne gruppen.»

Tekna, ved president Lise Lyngnes Randeberg:

image: - Altfor få utviklere er fagorganisert

- Tekna organiserer IKT-utviklere med mastergrad eller mer. Vi bruker kompetanse til medlemmene våre når vi uttaler oss politisk. For eksempel i saker som angår Ikt-sikkerhet og etterretningstjenestens tilgang til grenseovervåkning, så har medlemmer med it-kompetanse spilt en viktig rolle om hva vi skal mene. Vil du ha innflytelse på hvilken retning Norge skal gå, så bør du engasjere deg. En stor andel av medlemmene engasjerer seg i fagnettverk som gir faglig påfyll og mulighet for politisk innflytelse. Vi har det beste tilbudet for denne gruppen, både gjennom mange kurs, og våre faglige og sosiale nettverk.

«Vi er villige til å streike for de viktige tingene.»

EL og IT Forbundet, ved forbundssekretær Geir Aasen:

image: - Altfor få utviklere er fagorganisert

- Vi er LOs 6. største forbund, noe som betyr at vi står i front i lønnsoppgjør og kjemper de viktige sakene. Andre forbund som ikke er med i LO må som oftest følge etter det vi klarer å oppnå. Siden vi er et LO-forbund kan vi også tilby våre medlemmer økonomisk støtte til helårsstudier og kortere kurs/opplæring gjennom deres utdanningsfond. Vi mener at det er mest rettferdig med kollektive lønnsoppgjør istedet for individuell lønnsforhandlinger som er mest vanlig i IT-bransjen. Dette betyr at man istedet for kun "trynetillegg" skal få justering av lønn basert på bedriftens regnskapstall og fremtidsutsikter som er rettferdig i forhold til ansiennitet, erfaring, kompetanse. Vi er villige til å streike for de viktige tingene. I 2016 streiket vi for å beholde en tariffbestemmelse om avspasering for deltakelse i vaktordning som arbeidsgiverne ønsket å kutte i. Dette ville betydd at man hadde fått færre timer avspasering for like mange timer vakt. Der andre forbund valgte å akseptere en dårligere løsning for sine medlemmer, valgte vi å streike. Og vi vant.

«NITO er ikke bare lønn og tariff, men også fag.»

NITO, ved president Trond Markussen:

image: - Altfor få utviklere er fagorganisert

- NITO har flest bedriftsgrupper, flest tillitsvalgte i arbeidslivet og er den største organisasjonen for ingeniører og teknologer i Norge. NITO legger til rette for faglig kompetanseutvikling og nettverk. NITO er ikke bare lønn og tariff, men også fag. I tillegg til fellesskapet medlemskap gir på arbeidsplassen, medlemsfordelene og juridisk bistand ved behov, har NITO en rekke tilbud om kurs og kompetanseheving innenfor hele bredden i fagfeltene der våre medlemmer jobber. Medlemmer i IKT-sektoren har også mulighet til å engasjere seg i NITOs IKT-fagutvalg. Vi står midt oppi interessante diskusjoner knytta til kunstig intelligens, etikk og IKT- sikkerhet, og der kan medlemmene gjennom NITO være aktiv i samfunnsdebatten og i den faglige utviklingen på feltet.