- Vi snakker mindre om lønn og goder, mer om mening og nytte

Utviklere velger prosjekter med mening, som setter nye krav til oppdragsgivere og prosjekteiere, mener Morten Edler Bay.

- Før gjaldt nok dette særlig konsulenter som jobber som selvstendige, men vi ser i stadig større grad at også konsulenter ansatt i eller konsulentselskaper har forventninger knyttet til dette, skriver Morten Edler Bay i emagine.
- Før gjaldt nok dette særlig konsulenter som jobber som selvstendige, men vi ser i stadig større grad at også konsulenter ansatt i eller konsulentselskaper har forventninger knyttet til dette, skriver Morten Edler Bay i emagine. Vis mer

"Det viktigste er at jeg fortsatt får bidra til noe positivt", sa en ung konsulent, med den kompetansen og CV-en som gjør at hun aldri kommer til å mangle oppdrag.

Hun har vært i et oppdrag i det offentlige, men prosjektet ferdigstilles snart og vi snakket om veien videre; hvilke muligheter hun hadde, og hva hun ønsket fra oss.

Og svaret var det vi stadig oftere hører fra konsulentene: Hun vil bruke kompetansen og nysgjerrigheten sin på prosjekter som oppleves meningsfulle og samfunnsnyttige.

«Konsulenter og utviklere kan være picky på prosjekter.»

Fra lønn til mening

En interessant utvikling som har gått over flere år, men virkelig satt fart i det siste er dette:

Vi snakker mindre om lønn og goder og mer om mening og nytte.

Konsulenter og utviklere kan være picky på prosjekter. Ikke (bare) på penger og teknologi, nå vil de jobbe med noe som skaper verdi for fellesskapet. Det merkes i samtalene og intervjuene, der konsulentene ofte har mer fokus på prosjektet og hva man skal skape sammen enn hvilken organisasjon eller selskap man leies inn av.

Før gjaldt nok dette særlig konsulenter som jobber som selvstendige, men vi ser i stadig større grad at også konsulenter ansatt i eller konsulentselskaper har forventninger knyttet til dette.

Kontoret eller hytta?

Hvor er også viktig – og da mener jeg at stadig flere utviklere blir lokasjonsagnostikere og vil ha mulighet til å jobbe remote.

Å spørre om det var ikke helt uvanlig før pandemien, men da mer utprøvende. Nå har det blitt den nye normalen og kommer ofte opp tidlig i samtaler – mange forventer muligheter for hjemmekontor og remote work.

Jeg tror de to trendene henger sammen.

Det handler om at arbeidslivet i en kunnskapsøkonomi er mer prosjektbasert. Både bedrifter og det offentlige er avhengig av å kunne leie inn rett kompetanse for å få gjennomført prosjekter på en god måte. Det gjør også at dyktige fagfolk står friere til å velge prosjekter som passer både deres verdier og livssituasjon – gjerne som selvstendige konsulenter.

«Flere faktorer driver denne endringen.»

Fokus mot kompetanse

Konsulentenes ønske om selvstendighet og spennende oppgaver er en ustoppelig trend og forskning og artikler internasjonalt støtter dette. Legg til at en viktig motivasjon er å stå friere til å velge prosjekter som er i tråd med egne verdier og interesser.

I den årlige rapport «Global Human Capital" om arbeidslivet av Deloittes skriver de i 2023-utgaven at økt fokus på kompetanse vil erstatte tradisjonelle jobber: Kun 29 prosent av ledere og 23 prosent av arbeidere mener at arbeidsoppgaver utføres best gjennom tradisjonelle ni-til-fire-jobber med fast ansatte.

Flere faktorer driver denne endringen:

  • Press på å yte og levere
  • Behov for smidighet
  • Mangel på flinke folk
  • Økt fokus på mangfold og likestilling.

(Fra artikkelen: Navigating the end of jobs)

Det kan bety at flinke utviklere, uansett land og etnisitet får fleksible oppdrag, og kan utføre det placeless. Det kan bli nok en utfordring for regjeringen som kjemper med vindmøllene som driver samfunnet videre med digitalisering.

Annerledeslandet

Som internasjonal aktør med kontorer i 10 land ser vi i emagine at trenden har vart en stund internasjonal, men med tydelige lokale varianter.

Norge skiller seg ut her, med langt færre selvstendige konsulenter enn i Europa.

I Danmark er røft regnet 80 % av alle IT- og forretningskonsulentene i emagines nettverk selvstendige. I Norge er det tallet speilvendt – ca 20 % jobber selvstendig, mens omtrent 80 % er i ulike tilknytningsformer til konsulentselskaper eller nisjebyråer.

Bak makrotallene og de internasjonale trendene står dyktige fagfolk som tar sine valg, enten man ønsker å være selvstendig eller foretrekker ulike typer ansettelse. Det er viktig for emagine å både se det store bildet og den enkeltes ønsker og behov for karrieren.

Uansett får utviklere tilgang til attraktive oppdrag og spennende prosjekter.

«Det er spennende spørsmål å jobbe med.»

Project branding?

For bedrifter og offentlige aktører som skal finne dyktige fagfolk til viktig digitalisering byr denne trenden på interessante muligheter.

For vi har blitt godt kjent med Employer Branding, men kanskje vi må bli flinkere til å brande selve prosjektene også? Hva vil prosjektet bidra til? Hvordan vil den enkeltes kompetanse og erfaring kunne brukes på en positiv måte, til gavn for hele samfunnet og ulike sektorer?

Det er spennende spørsmål å jobbe med, både for oss og kundene våre. For alle konsulenter og kodere.

Jeg ser at det er økende interesse hos våre konsulenter for samfunnsnyttige prosjekter. Og mange av prosjektene vi samarbeider med offentlig sektor gjør at konsulentene kan bidra i moderniseringen av gamle løsninger. Løsninger som vil berøre deg og meg, enten det er i sykehussektoren, på veiene, skatten eller indirekte hos departementene, bare for å nevne noen.

Det er en stor motivasjon for mange.