Konsulent, in-house, privat, offentlig - disse utviklerne tjener mest

Konsulenter tjener mer enn in-house-utviklere, og det offentlige er den store lønnstaperen.

Som en in-house utvikler, som her hos Finn.no, tjener du i snitt mindre enn som konsulent. Men det er andre som tjener enda mer. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke
Som en in-house utvikler, som her hos Finn.no, tjener du i snitt mindre enn som konsulent. Men det er andre som tjener enda mer. 📸: Ole Petter Baugerød Stokke Vis mer

Utviklere i Oslo tjener mer enn utviklere i Tromsø. Utviklere med ti års erfaring tjener mer enn dem med fem. Utviklere med mastergrad tjener mer enn dem med bachelor. Og en backend-utvikler tjener mer enn en frontend-utvikler.

Men hva slags arbeidsplass bør du jobbe for, om du er ute etter mest mulig penger for innsatsen?

kode24s siste lønnsundersøkelse viser at svaret i alle fall ikke er offentlig sektor.

Sånn jobber utviklerne

Blant de 2.341 norske utviklerne som har svart på undersøkelsen vår, fordeler det seg på denne måten når vi ber dem oppgi hva som best beskriver arbeidssituasjonen deres:

"In-house" betyr å jobbe som utvikler for selskapets egne tjenester, for eksempel å være en utvikler i Vipps. Med "frilans / selvstendig" mener vi utviklere som driver sitt eget selskap, for eksempel ved å leie seg selv ut som konsulent.

Dette tjener utviklerne

Så til poenget: Hvem tjener mest? Under har vi regna ut snittlønna blant dem som har oppgitt de ulike arbeidsmåtene.

  • Den store vinneren er, ikke overraskende, de som driver for seg selv. Med nærmere 1,4 millioner kroner i året i snitt, tjener de dermed omlag en halv million mer enn nestemann på lista: Konsulenter.
  • Den store taperen er, heller ikke overraskende, de som jobber i kommunal eller offentlig sektor. Disse har en snittlønn på omlag 750.000 kroner i året, som er omlag 80.000 kroner mindre enn de som jobber in-house i privat sektor, og omlag 150.000 kroner mindre enn konsulenter.

Disse utviklerne får bonus

Det kan være flere grunner til de store lønnsforskjellene. Og som alltid må vi minne om at tallene våre ikke er like gode på alle områder.

For eksempel var det 51 utviklere som oppga å jobbe for seg selv. Disse utviklerne har dessuten mer erfaring enn de andre i undersøkelsen - 13 år, mot 8 til 9 år for de andre kategoriene. Og vi vet ikke nøyaktig hva disse inkluderer i lønna si - om de for eksempel har trukket fra det som skal gå til egen pensjon.

Et annet aspekt som kan spille inn, er bonus. Vi ba alle anslå årslønna si totalt, altså inkludert eventuelle bonusordninger, og spurte om folk om de hadde inkludert en anslått bonus i svaret sitt. Det fordelte seg slik:

Som du ser er det langt mer utbredt med bonusordninger i konsulentbransjen, hvor 43 prosent sier at de oppga en bonus i lønna si, sammenlikna med for eksempel de i det offentlige, hvor bare 10 prosent oppgir det samme.

📢 Er det greit at utviklere i det offentlige tjener såpass mye lavere enn andre, synes du? Rop ut under artikkelen!