UU-tilsynet slakter norske skolesystemer: - Urovekkende

- Det fører til utenforskap, men utgjør også fare for at en får dårligare resultater eller læringsutbytte. Sånn kan vi ikke ha det, sier tilsynsdirektør Malin Rygg.

- Dette fører til utenforskap, men utgjør også fare for at en får dårligare resultater eller læringsutbytte. Sånn kan vi ikke ha det, sier tilsynsdirektør Malin Rygg. 📸: UU-tilsynet
- Dette fører til utenforskap, men utgjør også fare for at en får dårligare resultater eller læringsutbytte. Sånn kan vi ikke ha det, sier tilsynsdirektør Malin Rygg. 📸: UU-tilsynet Vis mer

"Utviklere som skriver programvare for opplæringssektoren bør følge ekstra med på universell utforming i 2023. Nå varsler nemlig Tilsynet for universell utforming av ikt (UU-tilynet) at det er der de skal fokusere på tilsyn i år" skrev kode24 i januar.

Nå begynner resultatene å komme:

UU-tilsynet har gjort tilsyn av elleve digitale læremidler hos seks norske kommuner, og har funnet feil i alle.

"Urovekkende"

Fem kommuner har nå fått pålegg om å rette opp i tilgjengelighetsproblemene, mens tilsynet ikke er helt i boks for den siste kommunen. Gjør ikke kommunene som tilsynet vil innen august, kan de få dagbøter.

- Det er urovekkende at det er så mange og omfattande brudd på krava i de digitale læremidlene som er testa, sier tilsynsdirektør Malin Rygg i en pressemelding.

- I praksis betyr det at elever med for eksempel dysleksi, nedsatt syn eller motorikk har en skolehverdag der de ikke får bruke de digitale læremidlene sånn som de andre i klassen. Det fører til utenforskap, men utgjør også fare for at en får dårligare resultater eller læringsutbytte. Sånn kan vi ikke ha det, fortsetter hun.

Disse får kjeft

Her er kommunene, og verktøyene de bruker, som er sjekka av tilsynet:

  • Bergen kommune: Aski Raski, Brettboka og Aschehoug univers
  • Stavanger kommune: Skolen fra Cappelen Damm
  • Trondheim kommune: Salaby og Campus matte
  • Tromsø kommune: Creaza og Unibok
  • Bodø kommune: Aftenposten junior skole og Showbie app

"Tilsyn med Sunnfjord kommune og løsningen Multi Smart Øving er sett på vent på grunn av lansering av ny teknologisk plattform" melder tilsynet.

Feilene som er funnet skal være brudd på lovkrava rundt universell utforming av digitale læremidler. Mange av feilene skal det være elevene selv som har klaga inn til Diskrimineringsnemnda.

Skjermlesere fungerer ikke

Nemnda nevner følgende problemer:

  • At "elevar som har vanskelig for å oppfatte visuelt innhold ikke alltid får samme informasjon på annan måte."
  • At "elever som har nedsett syn eller er fargeblinde kan få utfordringer med å se innhaldet eller hvilket element som er i fokus".
  • "De som bruker skjermleser for å få lese opp innhald, enten de har synshemming, dysleksi eller andre lese- og skrivevansker, vil ikke alltid få lest opp innhold på grunn av feil i koden."
  • "Elevar som ikkje kan bruke datamus og som må navigere med tastatur, får ikke alltid tak i alle element eller får ikke alltid til å bruke innholdet".

- Selv om noen av feila som er avdekka er mer krevende å rette, er de fleste feilene etter vår vurdering ikke særleg kostnadskrevende eller teknisk vanskelige å korrigere. Alle feil kan korrigeres med etablerte framgangsmåter for å ivareta krava til universell utforming av ikt, og vi håper at tilsyn vil bidra til at leverandørene får dette raskt på plass, sier Rygg i pressemeldinga.