Disse 5 måtte tvinges til å dokumentere sin egen tilgjengelighet

Fikk frist til 12. april på å rydde opp, eller motta dagmulkter.

Tilsynsdirektør Malin Rygg er fornøyd med at norske offentlige virksomheter tar tilgjengelighetserklæringen på alvor. 📸: Uu-tilsynet
Tilsynsdirektør Malin Rygg er fornøyd med at norske offentlige virksomheter tar tilgjengelighetserklæringen på alvor. 📸: Uu-tilsynet Vis mer

Tidligere har vi skrevet om det nye kravet offentlig sektor i Norge i år er pålagt, om at man skal dokumentere i hvilken grad man følger kravene for universell utforming av ikt.

Digdir lanserte en løsning for opprettelse av en standardisert tilgjengelighetserklæring i oktober 2022 via uustatus.no, som alle virksomheter i offentlig sektor pliktet å ha på plass på sine nettsteder fra 1. februar, 2023.

Den fristen var det ikke alle som rakk.

Fikk frist til 12. april

Uu-tilsynet, som har ansvaret for å følge opp lovene rundt universell utforming i Norge forteller i en pressemelding at de har gjort tilsyn med offentlige virksomheter som ikke rakk fristen 1. februar.

Av dem ble det gjort et utvalg på fem som fikk pålegg om å opprette tilgjengelighetserklæring. Manglende erklæring kan føre til både sanksjoner og dagmulkter.

De fem utvalgte var:

  • Statens Havarikommisjon
  • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
  • Riksmekleren
  • Justervesenet
  • Øksnes kommune

Ny frist ble satt til 12. april, en frist alle de fem virksomhetene rakk, i følge Uu-tilsynet.

Flere kan få varsel

Tilsynsdirektør Malin Rygg skriver videre i pressemeldingen at tilsynet er glade for at virksomhetene tok påleggene på alvor og fikk erklæringene på plass.

- Tilgjengelegheitserklæring er eit viktig steg i arbeidet som skal skje i offentlege verksemder for å sikre at dei digitale løysingane kan brukast av alle, skriver hun.

- Det er viktig at offentleg sektor digitaliserer på ein måte som inkluderer og ikkje skapar digitalt utanforskap.

Rygg kommer også med en liten advarsel mot andre virksomheter som ikke har fått erklæringen på plass:

- Tilsynet kjem til å halde fram med å følge opp verksemder som ikkje har dette på plass, og verksemder som er seint ute, må rekne med å få eit varsel i løpet av våren.