Snart må både nett­sider og apper ha tilgjenge­lighets-erklæring

Ikke nok å bare oppfylle EU-kravene - snart må du fortelle hvordan, også.

EU har et nytt web-direktiv på gang. Det heter WAD - kort for Web Accessibility Directive - og setter en rekke nye krav for tilgjengelighet, i tjenester både på web og i apper.

Et av de nye kravene er at både nettsider og apper skal tilby en tilgjengelighetserklæring, hvor man skal kunne lese hvordan bedriften oppfyller krav om universell utforming.

Utformingen av selve erklæringen er det Tilsynet for universell utforming av ikt som har fått i oppdrag å gjennomføre.

Nå varsler de at de bygger en helt ny løsning for erklæringene.


«Vi tar sikte på å lansere en betaversjon før jul.»
Tilsynsdirektør Malin Rygg arbeider med en sentral løsning for tilgjengelighetserklæringer i Norge. 📸: Tilsynet for universell utforming av ikt.
Tilsynsdirektør Malin Rygg arbeider med en sentral løsning for tilgjengelighetserklæringer i Norge. 📸: Tilsynet for universell utforming av ikt. Vis mer

Sentral løsning i løpet av året

- Dette er et steg videre etter at Norge har hatt regelverk om universell utforming siden 2013, forteller tilsynsdirektør Malin Rygg i en pressemelding.

- Vi er godt i gang med arbeidet med en sentral digital løsning for tilgjengelighetserklæring som skal gjøres fritt tilgjengelig, og vi tar sikte på å lansere en betaversjon før jul, forteller Rygg.

Foreløpig har løsningen blitt bygd som en pilot mot offentlig sektor, siden direktivet kun gjelder for offentlig sektor i EU.

I Norge skal vi derimot selv vurdere hvilke virksomheter som omfattes. Og ifølge tilsynets nettsider er både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner omfattet her til lands.

Både NAV, Skatteetaten, Norsk Helsenett i tillegg til Oslo-, Bergen- og Sogndal-kommune er involvert i videre utvikling av løsningen, forteller tilsynet.

Martin Swartling jobber som teknolog i Tilsynet for universell utforming av ikt. Blant annet med den nye sentrale tilgjengelighetserklæringen. 📸: Tilsynet for universell utforming av ikt.
Martin Swartling jobber som teknolog i Tilsynet for universell utforming av ikt. Blant annet med den nye sentrale tilgjengelighetserklæringen. 📸: Tilsynet for universell utforming av ikt. Vis mer

Slik fungerer det i praksis

Teknolog i tilsynet, Martin Swartling, utdyper det tekniske overfor kode24.

- Virksomhetene vil logge seg inn i den sentrale løsningen hos Digitaliseringsdirektoratet for å fylle ut erklæringen, som blir generert og presentert av deres løsning, forteller Swartling.

- Vi ser for oss at virksomheten legger en lenke til den utfylte erklæringen på sin nettside. Slik vil brukerne finne erklæringen, og få se hva virksomheten har erklært.

- Videre skal man ha en løsning for tilbakemelding til virksomhetene, fra brukerne, som virksomheten selv har ansvar for å følge opp, forteller han.

Tilsynet utvikler en generator for erklæringene som virksomheter vil kunne ta i bruk. Der skal man kunne erklære i hvilken grad man følger kravene i WAD-direktivet og eventuelle mangler.

- I forkant av å erklære, bør virksomheten allerede ha vurdert tilgjengelighet på sine løsninger. Dette er i første omgang en betaversjon, hvor vi vil utvikle mer funksjonalitet på senere tidspunkt, forteller Swartling.

Uklart når

Når det nye direktivet trer i kraft kan ikke tilsynet gi noe konkret dato for. Arbeidet med innføring er nemlig forsinket.

Tilsynet skriver på nettsidene sine at "status i august er at arbeidet er forsinket fordi flere EFTA-land ønsker lengre overgangsperiode for innføring av de nye kravene."

Hvorvidt det skal være obligatorisk eller ikke å bruke tilsynets nyutviklede sentrale løsning er heller ikke vedtatt foreløpig.

Teknolog Swartling har riktignok et råd til utviklere som vil ligge i forkant:

- Man bør sette seg inn i EU- direktivet og kontinuerlig jobbe for å sikre at egne løsninger møter kravene til tilgjengelighet.

Swartling påpeker at tilsynet har informasjon både om webdirektivet, og løsningsforslag for regler som allerede er vedtatt i Norge, på sine nettsider.