Uenig i at flere utviklere vil jobbe inhouse

- Ikke nødvendigvis sånn at utviklere foretrekker en inhouse-stilling fremfor en konsulentstilling, mener Njaal Gjerde i konsulentselskapet Yne.

Njaal Gjerde er daglig leder og utvikler i konsulentselskapet Yne. 📸: Yne
Njaal Gjerde er daglig leder og utvikler i konsulentselskapet Yne. 📸: Yne Vis mer

Jeg har observert at enkelte artikler, samt selskaper, nå uttrykker et ønske om å ansette utviklere internt heller enn å hyre inn konsulenter.

Dette begrunnes med at det nå er enklere å rekruttere utviklere, en oppgave som tidligere var utfordrende.

Dette synes jeg det er hold i. Det ser ut til å være lettere både for produktselskaper å ansette interne utviklere og for konsulentselskaper å rekruttere.

Generelt er det blitt enklere å finne utviklere. Økonomiske utfordringer både for individer og bedrifter er mer fremtredende nå enn for to år siden.

Likevel betyr ikke dette nødvendigvis at utviklere foretrekker en inhouse stilling fremfor en konsulentstilling, slik Sparebank 1 hevder:

Kundene krever mer erfaring

Vi som jobber i konsulentbransjen merker at kundenes krav til erfaring har økt.

For et par år siden var det vanlig at kunder søkte etter konsulenter med to-tre års erfaring, noen ganger så lite som ett år. Nå er det nesten alltid et minimumskrav om fem års erfaring.

Dette krever at konsulentselskapene må tilpasse sine ansettelseskriterier, da vi må kunne tilby utviklere som møter kundenes behov. I mindre selskap som Yne er vi avhengig av at alle konsulenter er ute og leverer verdi hos kunder, vi har ikke mulighet til å ansette utviklere vi ikke vet vi får solgt ut.

Store selskaper med flere hundre konsulenter har helt andre budsjetter og kan i større grad ta risiko. De kan selge juniorkonsulenter med tap, de kan bygge team med sterke seniorprofiler og noen juniorer.

Mindre konsulentselskaper som driver med hodesalg forholde seg til kundenes krav. Vi opplever også en økning i antall søkere til våre stillinger sammenlignet med tidligere, noe som støtter opp om poenget om at både konsulentselskaper og produktselskaper har en økning i søkere.

Flere produktselskaper ansetter

Jeg kan ikke si sikkert hvilke erfaringkrav produktselskaper har, men det er mulig at deres krav er lavere enn for konsulenter.

Det kan bety at situasjonen er slik:

Produktselskaper ansetter flere utviklere, og konsulentselskaper mottar flere søknader, samtidig som kravene til konsulentsalg har økt. Begge typer selskaper ansetter dermed potensielt mer kvalifiserte utviklere nå enn tidligere.

«Utviklernes faglige utvikling og behov er kanskje ikke høyt prioritert.»

Skulle det være slik at flere utviklere ønsker å gå fra konsulentselskaper til produktselskaper, er det verdt å merke seg at i noen produktselskaper er ikke teknologi og programmering hovedfokus. Utviklernes faglige utvikling og behov er kanskje ikke høyt prioritert. Forståelsen for utviklernes unike behov kan være begrenset.

Som utvikler og daglig leder i konsulentselskapet Yne, er jeg klar over at vårt yrke skiller seg ut på visse områder. Faglig påfyll innen teknologi er essensielt. I de fleste IT-konsulentselskaper legges det derfor vekt på dette, med fagkvelder, internkonferanser og mulighet for å delta for eksempel Javazone eller NDC. Det kan også hevdes at vi er spesielt opptatt av teknisk utstyr, som kraftige arbeidsmaskiner, store skjermer og mekaniske tastaturer.

Dette er ikke alltid like godt forstått i alle selskaper.