Tøffere tider i konsulent­bransjen: - Ny situasjon

- Merker en ganske brå reduksjon i aktivitetsnivået, sier Capra-sjef, og får støtte fra flere.

Ørjan Bøe Thygesen, daglig leder i Capra Consulting, forteller om en tøffere konsulentbransje. Det gjør flere andre, også, selv om ingen vil innrømme at de må la folk gå. 📸: Madeleine Delp Bergsjø
Ørjan Bøe Thygesen, daglig leder i Capra Consulting, forteller om en tøffere konsulentbransje. Det gjør flere andre, også, selv om ingen vil innrømme at de må la folk gå. 📸: Madeleine Delp Bergsjø Vis mer

Norsk økonomi er inne i en turbulent tid med renteøkninger, privsvekst og lavere kjøpekraft. Dette får også konsekvenser for utviklerbransjen.

Tidligere i år skrev for eksempel kode24 om at flere norske bedrifter ansetter mer internt og planlegger å bruke mindre konsulenter. Privsveksten kan også gå ut over den reelle lønnsveksten.

I går trykket vi en sak om hvordan tøffere tider har tvunget selskaper til å si opp nyutdannede utviklere.

Til kode24 forteller nå flere konsulentselskaper om tøffere tider i bransjen.

- Vi har merket en ganske brå reduksjon i aktivitetsnivået hos kundene våre, sier Ørjan Bøe Thygesen, daglig leder i Capra Consulting, til kode24.

Oppdragsmengden blir mindre

Thygesen sier at det ble ganske bråstopp i markedet allerede etter fjorårets sommer.

- Vi ser at kundene våre reduserer aktivitetsnivået, færre starter nye initiativer, også forsøker de å ansette mer internt. Det gjør oppdragsmengden mindre og at kundene forsøker å klare seg med den kompetansen de har. Det må vi bare akseptere, sier han.

For å møte utviklingen har Capra måttet gjøre flere kutt. Blant annet i kompetanse- og maskinvarebudsjettet, samt å trappe ned sosiale-, markeds- og rekrutteringskostnader.

Men Capra-lederen sier at de ikke har ønsket å si opp nyutdannede eller studenter med sommerjobber.

- Capra ønsker å ta vare på folka sine, sørge for at vi fortsatt bygger etterspurt digital kompetanse samfunnet trenger, og fordi de tror at den dårlige markedsutviklingen er forbigående.

«Dette tror jeg er en ny situasjon for mange. Det har vært veldig gode tider i IT-bransjen.»

Kutta fire millioner

Thygesen forteller at de har 16 sommerstudenter inne nå.

- Det er en ordning vi har en god erfaring med, og som vi har beholdt til tross for nedgangen. Så har vi 13 studenter som er nyutdannet og begynner til høsten. Det gjør vondt med kutt i goder internt, men det var likevel et enkelt valg mellom det, eller å permittere eller si opp studenter vi har en forpliktelse til, sier Thygesen.

Thygesen sier at dette skjedde i åpen dialog med de ansatte, hvor teamet som har ansvar for økonomien i selskapet fikk innspill til hva de bør kutte og ikke.

- Vi endte opp med en kostnadsreduksjon på fire millioner, sier han.

Presser prisene

Thygesen mener det har blitt tøffere tider i konsulentbransjen.

- Ja. Jeg snakker ganske jevnlig med andre konsulentselskaper som også rapporterer mye av det samme. Timeprisene vi går inn i, både i enkeltkonkurranser og ved inngåelse og fornyelse av rammeavtaler, presses ganske kraftig ned, sier Thygesen.

Når det gjelder driverne bak utviklingen, tror Thygesen at det skyldes økende renter, svakere krone og genereltredusert kjøpekraft i samfunnet.

- Dette tror jeg er en ny situasjon for mange. Det har vært veldig gode tider i IT-bransjen. De siste fem-ti årene har det stort sett bare vært oppturer, sier han.

Nå opplever Thygesen derimot at både de offentlige og private kundene må få kontroll på kostnadene.

- Det går fort ut over oss. Vi så allerede tydelige tegn til nedgangen i høst, hvor en del startuper og scaleuper plutselig fikk problemer med finansiering. Nå har det truffet de store selskapene og det offentlige, og dermed oss også, sier han.

«Det har vært litt urolige tider.»

Har vært urolige tider

Gaute Magnussen, partner i Boitano, sier at de vanligvis ikke ansetter nyutdannede og dermed ikke har gjort noen justeringer der. Når det gjelder nyansettelser generelt ønsker Boitano å ansette utviklere med litt kortere erfaring enn de selskapet tidligere har profilert seg mot, og den satsingen fortsetter selskapet med.

- Vi går sånn sett kanskje litt motsatt vei av andre og søker også etter utviklere med to til fem års erfaring fordi vi føler de også har et bidrag i miljøet vi ønsker, sier Magnussen.

Samtidig har den labre utviklingen i økonomien fått konsekvenser for selskapet.

- Vi har jo merket at det har vært litt urolige tider og har hatt litt høyere rotasjon på konsulentene våre i år enn hva vi har hatt tidligere, men vi har per nå alle ute i oppdrag, sier han til kode24.

Tror det vil være

- Dette i tillegg til signaler fra andre i markedet gjorde at vi var litt avventende i noen uker, fortsetter Magnussen i Boitano.

Han legger til at de likevel bestemte seg ganske fort for å fortsette aktiv rekruttering som før, og heller bruke anledningen til å få tak i enda flere skikkelig flinke folk.

- Vi har troen på at vi kan fortsette å vokse gjennom denne tiden og tror et behov for flinke folk alltid vil være til stede.

Fortsatt høyt aktivitetsnivå

Sjef i Capgemini, Jens Midborg, sier at når det gjelder nyutdannede som starter i løpet av høsten og mot årsskiftet, har de ikke kansellert noen avtaler.

Han mener aktivitetsnivået i norsk næringsliv fremdeles er ganske høyt.

- Det er fortsatt kamp om de beste hodene. Vi anser at det vil være fortsatt underkapasitet i markedet innen mange fagfelt i år - og mange år fremover, sier Midborg.