Mange tror de skal opp like mye i lønn i år - men mange kan bli skuffa

Høyere lønn betyr ikke nødvendigvis at du får mer å rutte med, advarer Tekna.

Selv om du får en lønnsvekst på 5 prosent og høyere, er det ikke sikkert at det blir en reell lønnsvekst, mener Anders Kvam📸: Tekna
Selv om du får en lønnsvekst på 5 prosent og høyere, er det ikke sikkert at det blir en reell lønnsvekst, mener Anders Kvam📸: Tekna Vis mer

kode24 vet hva 2.311 norske utviklere tjener, gjennom vår siste lønn- og trivselsundersøkelse.

Der spurte vi også om dere tror at "lønningene i bransjen vil øke like mye som før i 2023":

  • 30 prosent er enig i påstanden
  • 43 prosent er usikre
  • Bare 27 prosent er uenige

Men ifølge Anders Kvam, forhandlingssjef for Tekna Privat, er det ikke nødvendigvis at alle kommer til å være superfornøyde med årets lønnsoppgjør.

Like mye som i fjor

Kvam sier at det kan være ganske stor forskjell i lønna til de ulike gruppene innenfor utviklerbransjen.

- I Tekna skjer lønnsforhandlingene normalt kollektivt gjennom tillitsvalgte ute i virksomhetene der vi har det. Men i tillegg er det sterke individuelle trekk. Du forhandler også gjerne om lønn når du blir ansatt eller ved stillingsbytte.

Han legger til at viktige betingelser for forhandlingene er hvordan det går med virksomheten, som tilfanget av oppdrag og behov for arbeidskraft.

- Jeg ser ingenting som hindrer at lønnsøkningen minst skal være på høyde med fjoråret. Arbeidsledigheten er lav og vårt inntrykk er at det fortsatt går godt i denne bransjen, sier han.

Noe annet i realiteten

Men, og det er et viktig men:

Prisvekst og renteøkninger kan gjøre at du uansett i realiteten får mindre å rutte med. Rett og slett fordi prisøkningen kan vise seg å bli større enn lønnsøkningen som blir forhandlet fram.

- Er det en fare for at det ikke blir en reell lønnsøkning?

- Forutsetningene som LO-forhandlingene baserer seg på er en prisvekst på 4,9 prosent i 2023 som helhet. Dette betyr at man må opp på de størrelsene på individnivå. Men selv om du får en lønnsvekst på 5 prosent og høyere, er det ikke sikkert at det blir en reell lønnsvekst. Det vil vise seg hva prisveksten til slutt blir, sier Kvam.

Viktig hvordan bedriften går

Ifølge Kvam er "jokeren" hvordan virksomheten går og hvilke behov for arbeidskraft de har.

- Flere bedrifter vil satse mer på intern kompetanse. Kan konsulentene risikere å få dårligere forhandlingskort enn in-house utviklerne?

- Det er nok en del mer variasjon der. Samtidig vil jo de som øker antallet interne ansatte hente fra det samme arbeidsmarkedet. Gitt at det ikke er noe stort overskudd av utviklere, må arbeidsgiverne by på konkurransedyktige vilkår, sier han.