Psykologen mener seg misforstått - kritikerne står på sitt

- Mener ikke at jenter ikke passer til IT, sier Rolf Marvin Bøe Lindgren. - Opplever fremdeles budskapet som delt, svarer Ellen Bakksjø.

Selv om forklaringen er biologiske kjønnsforskjeller betyr det ikke at det er ikke er mulig å gjøre noe med det. Det betyr heller ikke at det er riktig at det skal være sånn, mener psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren.
Selv om forklaringen er biologiske kjønnsforskjeller betyr det ikke at det er ikke er mulig å gjøre noe med det. Det betyr heller ikke at det er riktig at det skal være sånn, mener psykolog Rolf Marvin Bøe Lindgren. Vis mer

- Jeg mener ikke at jenter ikke passer til IT, sier Rolf Marvin Bøe Lindgren, psykolog og forfatter, til kode24.

Da Lindgren i et innlegg på kode24 skrev at biologi kan forklare hvorfor det ikke er flere kvinnelige utviklere, skapte det sterk debatt.

En rekke stemmer i utviklerbransjen tok til motmæle.

Og i et tilsvar til kode24 gjentar Bøe Lindgren argumentet at at kjønnsbalansen blant kodere skyldes genetikk, men mener samtidig at han har blitt misforstått.

Ta grep i ungdomsskolen

Bøe Lindgren mener at det er flere jenter som ikke er interessert i programmering enn gutter.

- Skal du få flere jenter interessert, må du gjøre noe med hvordan IT oppfattes blant folk flest, helst i ungdomsskolen, sier han.

Psykologen mener at vi må gå direkte på forbildene til ungdommene og foreslår å introdusere interaksjonsdesign og menneske/maskin-interaksjon i ungdomsskolen.

- Det virker som at jentene, i kraft av at de er jenter, skal ha ansvar for å rydde opp i en eventuell ukultur og manglende kompetanse innenfor IT-bransjen. Det blir veldig feil.

- Mulig å forandre

- Flere av leserne våre har reagert på vaffelanekdoten din. Hva mente du egentlig med den?

- Det var å vise hvor hjelpeløse tiltakene var til å begynne med. Folk satte i gang med vaffelklubber og strikking for å få kvinnelige programmere. Poenget var at det er bra at det ikke er slik lenger, sier Bøe Lindgren.

«Folk satte i gang med vaffelklubber og strikking for å få kvinnelige programmere. Poenget var at det er bra at det ikke er slik lenger.»

- Mange leser innlegget ditt som et «gufs fra fortiden». Bringer det egentlig debatten videre å trekke inn biologi?

- Selv om forklaringen er biologiske kjønnsforskjeller, betyr det ikke at det er ikke er mulig å gjøre noe med det. Det betyr heller ikke at det er riktig at det skal være sånn.

Ifølge Bøe Lindgren varierer uttrykket til genetikken i samsvar med variasjon i omgivelsene.

- Det skjer på gruppenivå. Du kan ikke si noe om et gitt menneske ut fra hvilken gruppe vedkommende tilhører, fordi du ikke kan ta for gitt at et menneske er representativt for gjennomsnittet.

Økt mangfold

Psykologen sier at under tradisjonelle ansettelser, med referansesjekk, CV-sjekk og intervju, ansetter man menn og kvinner som ligner på de som jobber der fra før.

- Kvinnene som blir ansatt vil ikke være vesentlig forskjellig i adferd fra mennene, sier Bøe Lindgren.

- Så hvis man ønsker å utvikle for mangfold, er det mye større poeng i å ha mangfold hos dem som skal teste ut og gi tilbakemelding på programvaren. Utviklerne kan være hvem som helst.

- Flere kvinnelige utviklere forteller om å bli oversett i fagsamtaler, at koden blir nedrangert på GitHub. Dette er tematikk vi har skrevet mye om. Taler ikke dette for at utviklerbransjen faktisk har et problem?

- Det blir feil å ansette flere kvinner for å få slutt på ukulturen. Det er mennene som bør ta seg sammen og skjerpe seg. Dette er et ansvar som ligger hos ledelsen.

"Likestillingsparadokset"

Bøe Lindgren reagerer på tonen i debatten. Han sier at det tyder på en ukultur i IT-sektoren når folk i «sentrale posisjoner feilleser og demoniserer en person som kommer med et annet perspektiv - i stedet for å gå i dialog».

- Hvor er kulturen for mangfold? spør han.

- Kvinner utgjorde en stor andel av de første programmererne, og har vært viktige for den teknologiske utviklingen?

- Det er et godt bevis på at kvinner egner seg som gode programmerere. Men dette er ikke argumenter mot at kvinneandelen i dag skyldes genetikk.

Han legger til at menn og kvinner i dag kan velge yrker friere enn før.

- Her kommer likestillingsparadokset: Kvinner velger omsorgsyrker, og menn velger yrker med høy inntekt når valget er fritt, hevder Bøe Lindgren.

Elise Kristiansener, utvikler i Aplia AS.
Elise Kristiansener, utvikler i Aplia AS. Vis mer

Frustrerende

- Ved å uttale seg på den måten får han kvinner som vil jobbe med, eller som allerede jobber med, IT til å føle seg som et slags biologisk avvik. Vi er jo sosiale vesener og trenger å føle at vi passer inn, sier Elise Kristiansen, utvikler i Aplia AS, om Bøe Lindgrens biologiargumenter.

Kristiansen, som skrev innlegget Bøe Lindgren i utgangspunktet svarte på, mener dessuten argumentet til Bøe Lindgren om likestillingsparadokset "ikke beviser noen ting".

«Ved å uttale seg på den måten får han kvinner som vil jobbe med, eller som allerede jobber med, IT til å føle seg som et slags biologisk avvik.»

- På 1970-tallet ønsket like mange menn og kvinner i USA å jobbe med IT. Det var sosiale årsaker som gjorde at kvinner ble skviset ut av utviklerbransjen. Å si at det ikke nytter å endre det sosiale systemet er frustrerende, sier hun til kode24.

Kristiansen etterspør en kilde som viser at når man ansetter programmerere så ansetter man folk som er like som dem som allerede jobber i bedriften.

- Bedriftene har ikke det største rekrutteringsgrunnlaget. Man blir målt på evner, ikke personlighet, som er vanlig i mange andre intervjuer. Han må gjerne komme og besøke vår bedrift og se hvor forskjellige personer som jobber her. Utviklere er ikke en homogen masse.

Delt budskap

- Det er fint at Bøe Lindgren svarer litt mer utdypende, men jeg opplever fremdeles budskapet hans som delt, svarer Ellen Bakksjø, utvikler i Bouvet, til kode24.

Bakksjø har skrevet et av motsvarene til Bøe Lindgrens kommentar. Hun reagerer på påstanden om at at debatten er et tegn på en ukultur i IT-bransjen.

- Hvis det er et flertall mennesker som oppfatter innlegget på samme måte, må han jo tenke: "Ok. Kanskje det ikke er kommunisert bra nok", sier Bakksjø.

Hun mener at dersom man ønsker mangfold i programvare, bør det også være mangfold blant utviklerne av programvaren.

- Dersom dette ikke var et behov, burde vi heller ikke sett utfordringene vi nå har med at teknologi ikke er tilpasset kvinner og andre brukersegmenter.

Ellen Bakksjø, utvikler i Bouvet.
Ellen Bakksjø, utvikler i Bouvet. Vis mer

God intensjon

Bakksjø trekker fram at fra og med 15. november jobber kvinner i praksis gratis ut året, grunnet lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.

- Derfor er det kjempeviktig at vi får kvinner inn i de mannsdominerte yrkene med høyere lønninger, samt at lønningene i de typiske kvinneyrkene økes, slik at man også får en bedre og mer mangfoldig rekruttering til disse yrkene.

Hun mener også at psykologen trår feil ved å legge skylden for ukulturen over på menn. Ifølge henne er det ikke fordi menn er kjipe at løsningene i dag er rettet mot menn.

- Det handler mer om "populæreffekten", som i dette tilfellet er menn. Ved å øke andelen kvinner reduserer du også majoritets/minoritetsforskjellen, sier hun.

Bakksjø understreker at det er langt flere aspekter enn biologisk kjønn som spiller inn her, og at menn er like mangfoldige som kvinner.