- Lett å forstå hvorfor kvinner ikke velger IT

- Kultur, følelse av tilhørighet og negative stereotyper forklarer absolutt alt, skriver Christin Gorman.

Utvikleren Christin Gorman er ikke i tvil om hvorfor kvinner er i mindretall blant norske utviklere. 📸: Privat
Utvikleren Christin Gorman er ikke i tvil om hvorfor kvinner er i mindretall blant norske utviklere. 📸: Privat Vis mer

Jeg er støl i øynene av alle 🙄, og har vondt i panna av alle 🤦.

“Biologi gjør at jenter jobber med design, gutter med programmering.”

Seriøst?

Holder vi på med dette fortsatt? Hvordan kan det være at ellers oppegående folk i 2021 mener dette?

Dere er ikke i flertall, men det er altfor mange av dere.

Hva har det med programmering å gjøre?

Ja, det er statistisk signifikante forskjeller i oppførsel mellom menn og kvinner som kan forklares med biologi.

Menn har mer testosteron, og er dermed mer fysisk utagerende, for eksempel. Lindgren skriver om æresdrap og monogami og forsørgerroller vs. omsorgsroller, som alle kan forklares ut fra biologi.

Men hva har disse forskjellene med programmering å gjøre?

INGEN TING!

Ingen verdens ting.

Alltid vært kvinnes jobb

Programmering er ikke en fysisk utagerende eller “forsørgende” øvelse. Det har heller ingen direkte relasjon med “ting”.

Programmering handler om å organisere data og gi instrukser. Programmering handler om å løse menneskelige behov.

Det er ingenting i vår evolusjonære psykologi eller biologi som gir noen som helst grunn til å tro at kvinner i mindre grad enn menn skulle interessere seg for å organisere data eller gi instrukser.

INGEN TING.

Tvert imot. Det å sitte stille over lengre tid og pusle med ting, og å rydde og organisere har jo alltid vært mer av en kvinnes jobb!

Da menn var ute på jakt eller i krig, så satt kvinnene igjen og puslet og organiserte og planla hvordan få maten til å vare lenge nok og så videre og så videre. Kvinner har alltid vært vel så interesserte i å planlegge og organisere og strukturere ting som menn!

Kultur, tilhørighet, stereotyper

Så hvorfor er da programmering så mannsdominert?

Ja, her er det faktisk mange gode, forklarende, kulturelt betingede årsaker. For eksempel godt forklart av blant annet Elise Kristiansen her.

Det er kjempelett å forstå hvorfor kvinner ikke velger IT som fag i utgangspunktet. Det er også kjempelett å forstå hvorfor de få som gjør det, ofte forsvinner ut igjen:

Kultur, følelse av tilhørighet og negative stereotyper forklarer absolutt alt. Dette er ikke noe å lure på.

«Jammen, det må jo være biologi, fordi jeg [mann] har aldri opplevd at kvinner ikke oppmuntres til å jobbe med IT!»

Ikke en eneste kvinne i IT-bransjen er overrasket over hvorfor kvinner holder seg unna. De kulturelle årsakene lyser imot oss hver eneste dag. Det går ikke an å unngå å se dem. Det at vi har vært klar over og iverksatt enkelte overfladiske tiltak gjennom årene, har jo ikke løst problemene. De er der fortsatt!

Der vi har haugevis av gode kulturelt begrunnede forklaringer på hvorfor kvinner holder seg unna, har ingen noen sinne har klart å begrunne det fra et biologisk ståsted med annet enn "Jammen, det jo være biologi, fordi jeg [mann] har aldri opplevd at kvinner ikke oppmuntres til å jobbe med IT!" Dette er oppsiktsvekkende svakt. Det er fravær av argumentasjon. Man vet ikke helt hvorfor eller hvordan, men konstaterer at det må ligge noe biologisk til grunn fordi man på død og liv ikke vil tro på kvinners egne forklaringer.

Vi må jobbe aktivt

Den eneste grunnen til å skylde på biologi, er for å rettferdiggjøre at man ikke gidder å gjøre noe med situasjonen.

Og må vi det? Det er mange yrker som er mannsdominerte uten at det problematiseres. Bilmekanikere for eksempel. Gjør det noe at de stort sett er menn?

For det første: Uansett hvor uviktig det er for samfunnet at en yrkesgruppe er balansert med tanke på kjønn, så er det viktig at kjønn ikke skal gjøre at du føler deg utilpass.

Alle - uansett - bør jobbe aktivt for at minoriteter føler seg velkomne og føler seg verdsatt. Det er noe man aktivt må gjøre. Fravær av tiltak er å forsterke problemet for de det gjelder.

Vi må alltid aktivt jobbe for å inkludere minoriteter.

Det å forklare manglende kvinnelig tilstedeværelse med biologi, det er det motsatte av et positivt tiltak. Det er et aktivt ekskluderende tiltak, som kun bidrar til at kvinner føler seg mindre velkomne og verdsatte.

For viktig for bare menn

Men når det gjelder IT, så er det faktisk viktig for hele samfunnet at digitaliseringen inkluderer bredt.

Mer og mer av våre samfunnskritiske aktiviteter foregår nå digitalt. Hvis ikke kvinner er med i disse prosessene - så vil kvinnelige perspektiver overses. Hvis IT-systemene vi har skal være til nytte for alle i samfunnet, så må de som lager dem også representere de forskjellige samfunnsgruppene.

Kvinner står for halve befolkningen. Ved å ikke være representert innen IT, så risikerer vi at halve befolkningen ikke blir hørt. Det holder ikke at kvinner kun er med på overfladisk design og ledelse. Avgjørelser som blir tatt om hvordan data organiseres og deles er viktig og legger føringer for hvilke tjenester vi kan tilby.

De aller fleste innen IT er helt enige i at kvinner hører hjemme her. De fleste er enige i at vi bør jobbe for at utviklere i større grad representerer befolkningen generelt, både med tanke på kjønn, men også andre faktorer.

Software-utvikling er altfor viktig for samfunnet til at vi kan overlate det til rike hvite funksjonsfriske menn i 30-åra.