Pål mener Norge mangler IoT-utviklere: - Stor utfordring, for behovet er enormt

- Markedet bruker i stor grad IoT-utviklere utenfor Norge, skriver Pål Kristian Levang.

- Vi kan ikke se at norske IoT-utviklere på kort eller lang sikt klarer å mette etterspørselen, skriver Pål Kristian Levang. 📸: Privat
- Vi kan ikke se at norske IoT-utviklere på kort eller lang sikt klarer å mette etterspørselen, skriver Pål Kristian Levang. 📸: Privat Vis mer

IoT og digitalisering handler om å optimalisere og automatisere eksisterende forretningsprosesser, for igjen å skape nye produkter og tjenester.

IoT er i vanvittig vekst - globalt er markedet for IoT estimert til 478 milliarder dollar i 2022, og forventes å vokse til 2.465 milliarder dollar i 2029.

Dette utgjør flere milliarder sensorer og enheter som skal være tilkoblet.

Men virksomheter bruker i stor grad IoT-utviklere utenfor Norge i deres digitaliseringsreise.

«Dette er en stor utfordring i det norske markedet. Behovet for IoT-utviklere er enormt.»

Litt penger, mest tilgang

Ofte er dette knyttet til betraktelig lavere utviklingskostnader.

Men i stor grad handler dette om å få den tilgang til den riktige IoT-kompetansen når man har behov for det.

Dette er en stor utfordring i det norske markedet. Behovet for IoT-utviklere er enormt.

Markedet består av profesjonelle IoT-aktører som utvikler egne ende-til-ende løsninger som selges både til bedriftsmarkedet og til konsumentmarkedet. Eller virksomheter som ønsker å implementere IoT løsninger til eget bruk som en del av deres forretningsprosesser.

Mer effektivt fra utlandet

Tilbyderne er enten bortgjemt eller ikke eksisterende.

Norske virksomheter tvinges derfor til å source IoT-utviklere utenlands, da etterspørselen er enorm.

Under covid-perioden fikk norske virksomheter virkelig fart på deres digitaliseringsreise. Dette gjorde at etterspørselen ble enorm for utviklere innenfor IoT og digitalisering, men grunnet få tilbydere av IoT-utviklere ble virksomheter tvunget utenlands for å hente denne kompetansen.

Dette gjør at norske utviklere ikke klarer å holde følge med både nearshore- og offshore-utviklere på IoT. IoT er konstant i utvikling, som gjør at man til enhver tid må være oppdatert for å bistå i prosjekter.

Trenden vi ser er at det er enklere og mer effektivt enn noen gang å finne denne kompetansen utenfor Norges grenser.

Ikke attraktive

Gjør dette at norske utviklere vil henge etter på IoT?

Vi tror på lang sikt at norske utviklere ikke vil være involvert nok i hele verdikjeden til at man vil være attraktive for norske virksomheter.

Er det slik at vi er avhengig av utviklere utenfor Norge for å digitalisere norske virksomheter med IoT?

Massen av virksomheter som ønsker å benytte IoT i deres virksomhet er stor, men dessverre er tilbudssiden svært liten. Vi kan ikke se at norske IoT-utviklere på kort eller lang sikt klarer å mette etterspørselen.

Worst case vil dette forsinke virksomheters mulighet til å ta i bruk IoT.