Nå jobber annenhver nye utvikler hos NAV hjemmefra

- Teamet må ta innover seg at ikke alle kan møtes og bli kjent på samme måte, sier NAV-leder.

NAV har ansatt 22 nye utviklere, og rundt halvparten av dem skal jobbe remote.

Utviklerne er fra hele landet, blant annet Bodø, Trondheim, Kristiansand, Førde, Bergen og Stavanger. 📸: NAV
NAV har ansatt 22 nye utviklere, og rundt halvparten av dem skal jobbe remote. Utviklerne er fra hele landet, blant annet Bodø, Trondheim, Kristiansand, Førde, Bergen og Stavanger. 📸: NAV Vis mer

OpenAI-sjef Sam Altman gikk nylig ut og kalte hjemmekontor for et "feilet eksperiment". Men for norske IT-bedrifter som kjemper hardt om kompetanse, kan remote-utviklere være løsningen.

Blant annet NAV har nå valgt å se utenfor Oslo i jakten på utvikler-kompetanse.

De ansatte nylig 22 nye utviklere, hvor av halvparten av dem bor helt andre steder enn Oslo - og skal dermed jobbe remote.

Utfordrende å rekruttere utviklere

Sesilie Urkegjerde Halland, leder i utviklingsseksjonen, sier at som mange andre oppleve NAV at det er mer utfordrende å rekruttere utviklere enn tidligere, og ser derfor dette som en mulighet.

- Vi kan å jobbe på en måte der ikke alle er til stede fysisk, sier hun til kode24.

Remote-utviklerne er fra hele landet, blant annet Bodø, Trondheim, Kristiansand, Førde, Bergen og Stavanger.

- Hva er fordelen med å ha såpass geografisk spredning?

- At vi får innsikt og kompetanse fra folk med annen type erfaring fra virksomheter over hele landet, er helt klart en fordel. I tillegg har mange av dem en bred erfaring fra å jobbe i hele stacken fordi de har jobbet i mindre virksomheter hvor de har fått mye ansvar.

Sesilie Urkegjerde Halland er leder i utviklingsseksjonen. 📸: Bjørn Dyresen
Sesilie Urkegjerde Halland er leder i utviklingsseksjonen. 📸: Bjørn Dyresen Vis mer

Får inn mange flinke folk

Også nærheten til de lokale NAV-kontorene er en sentral fordel for NAV, forteller Halland. Utviklerne utenfor Oslo-området har en formell tilknytning til det lokale NAV-kontoret som arbeidssted og flere av dem benytter kontorplass der i kombinasjon med hjemmekontor.

- Dette gjør at vi sitter nærmere brukerne våre, blant annet saksbehandlere og veiledere, som vi i stor grad lager løsninger for, sier hun.

Halland sier at de så langt har hatt gode erfaringer med dette og fått inn mange flinke folk på denne måten.

- Så det at vi har lokalkontor over hele landet gir oss noen muligheter.

Viktig med god "onboarding"

Halland påpeker at det "selvsagt er noen utfordringer" med å jobbe remote.

- Det fungerer best i team som har en god etablert digital praksis og der flere andre teammedlemmer jobber en god del fra hjemmekontoret. Teamet må ta innover seg at ikke alle kan møtes og bli kjent på samme måte og at de må etablere arbeidsflyt som kompenserer for det, sier hun.

I tillegg mener Halland at det er viktig med en god "onboarding", hvor den remote-ansatte kommer inn til Oslo og blir kjent med teamet - ikke bare når de begynner, men med jevne mellomrom.

- De fleste gjør det rundt en gang i måneden. Ellers er teamene med remote-ansatte gode på å lage åpne møterom i zoom, parprogrammering, bruk av Surface Hub, at alle bruker egen skjerm med video i møter, ikke møteromsskjermen, og andre gode praksiser. Her lærer vi og justerer underveis, sier han.

«Det å gjøre noe sosialt sammen når en remote-ansatt er i Oslo, er også en viktig praksis .»

Krever innsats og bevissthet

- Hvordan klarer dere å lage en følelse av samhold når mange jobber remote?

- Det krever innsats og bevissthet å få den hybride hverdagen til å fungere og alle må ta nødvendig ansvar. Det er viktig at vi bruker tid i starten slik at de som jobber remote blir tidlig kjent med de andre i teamet og kommer til Oslo-kontoret med jevne mellomrom, sier Halland.

Hun legger også til at det er viktig at de selv er klar over at det krever litt ekstra innsats for at det skal fungere, og snakker om dette.

- Samtidig er vår erfaring at det å ha en remote-ansatt på teamet ikke skiller seg nevneverdig fra det å få til et fungerende team der mange team-medlemmer allerede er flere dager på hjemmekontor. Det å gjøre noe sosialt sammen når en remote-ansatt er i Oslo er også en viktig praksis som er viktig for samhold og bedre dialog i hverdagen, sier Halland.