– Merker mange er redde for at kontraktene blir kansellert

Mange velger å fortsatt satse på sommerstudenter og nyutdannede, selv om det er vanskeligere å få dem ut i oppdrag.

Å være fersk utvikler i Norge er langt vanskeligere nå enn for bare få år siden. Men flere vi snakker med sier de fortsatt vil ansette dem. 📸: Christina Morillo / Pexels
Å være fersk utvikler i Norge er langt vanskeligere nå enn for bare få år siden. Men flere vi snakker med sier de fortsatt vil ansette dem. 📸: Christina Morillo / Pexels Vis mer

Vi har skrevet flere saker om nyutdannede som opplever at de har fått kansellert kontrakter og studenter som har fått beskjed om at sommerjobben de så frem til ikke lenger blir noe av.

Hos Accenture merker de en økende uro blant studenter og nyutdannede.

– Det er veldig synd, vi merker at mange er urolige for at kontraktene kommer til å bli kansellert, sier markeds- og kommunikasjonssjef Silje Opsahl i Accenture til kode24.

Hun tror at alle historiene i media om nyutdannede som får avbrutt kontrakter gjør at mange blir bekymret.

Teknologisjef Joachim Lund i Accenture forteller at de tar inn omtrent like mange sommerstudenter i år som i fjor, rundt 40 stykk. Halvparten av studentene er utviklere. I tillegg ansetter de nyutdannede som før.

– Dette er er veldig viktig for oss i Accenture. Vi legger til rette for et miljø der nyutdannede raskt utvikler seg til å bli dyktige og produktive, noe som verdsettes av kundene våre. Videre ser vi det som en del av vårt samfunnsansvar å bidra til å få dyktige ressurser ut i arbeidslivet, noe det er stort behov for i dagens arbeidsmarked, sier Lund.

Vanskeligere å skaffe oppdrag

Også hos konkurrenten Computas har det vært viktig å ikke kutte investeringer som sommerstudentprogram eller ansettelse av nyutdannede.

– Det er både et samfunnsoppdrag vi er opptatt av i Computas, og det er vår beste mulighet for videre vekst. I gode tider går nyutdannede rett ut i oppdrag. I dårlige tider koster det oss litt mer, men det lønner seg uansett på sikt, sier administrerende direktør Trond Eilertsen i Computas.

Joachim Lund, teknologisjef i Accenture. 📸: Accenture
Joachim Lund, teknologisjef i Accenture. 📸: Accenture Vis mer

Men Joachim Lund i Accenture innrømmer at det er vanskeligere å skaffe oppdrag til nyutdannede nå enn tidligere.

– Det er mer krevende enn før. Vi opplever at når våre folk først får muligheten, leverer de verdi veldig fort, sier Lund.

Selv om de nyutdannede ifølge Lund blir godt likt når de får prøvd seg i team hos kunder, så opplever han at enkelte kunder er skeptiske til ressurser uten særlig arbeidserfaring.

– Vår erfaring er at nyutdannede er svært motiverte, har god kompetanse og er gode på å tilegne seg ny kunnskap raskt, samtidig som de bidrar til et arbeidsmiljø som folk trives i, sier Lund.

Mer fokus på opplæring

Så hva gjør selskapene for å få nyutdannede opp på et nivå som gjør dem "salgbare"?

I Computas jobbes det mye med å bygge CV-en til de nyutdannede med praktisk erfaring, og da gjerne i form av ulike interne prosjekter.

– Flere juniorer er også ute hos kunder på hospitering. Ofte ender de opp i betalte oppdrag hos kunden de har hospitert hos. En fin vinn-vinn for den ansatte, Computas og kunden å forsøke hospitering for å vurdere om en junior har egnet profil og kompetanse, sier Trond Eilertsen i Computas.

Administrerende direktør Trond Eilertsen i Computas. 📸: Computas
Administrerende direktør Trond Eilertsen i Computas. 📸: Computas Vis mer

Accenture opplyser at ganske mange av sommerstudentene deres ender opp med å bli ansatt hos dem. Det å ha sommerstudenter kan være nyttig for å bli kjent med hver enkelt student og se hva som er styrkene deres og hvordan de jobber i team. Samtidig får studentene sett hvordan det er å jobbe på reelle prosjekter tilsvarende det man ville gjort hos kunder, blir vi fortalt.

– Alle nyutdannede som starter i teknologiavdelingen vår er en del av det toårige Tech Talent-programmet vårt. Det er både en sosial arena og læringsarena der de får lære om ulike retninger innen teknologi. Det gir dem mulighet til å både bygge nettverk og teste ut ulike karriereveier, sier Joachim Lund i Accenture.

Tror ikke AI tar jobbene

– Er dere redde for at færre vil velge å utdanne seg til utviklere nå som det er litt dårligere tider i bransjen, og at det snakkes mye om at «AI tar utviklerjobbene»?

Norge trenger flere folk som er flinke på teknologi. Den største bekymringen er kanskje hvorvidt selskaper er gode nok til å ta i bruk nyutdannede på en god måte, sier Lund.

– AI vil gjøre utviklere mer effektive, men den effektivitsforbedringen vil bare delvis innfri det store behovet det er for teknologikompetanse fremover.