Halvparten av norske utviklere savner kolleger som tar hjemmekontor

81 prosent av oss jobber minst én dag hjemme. Det kan bli ensomt for dem på kontoret.

Mange liker å fortsette med hjemmekontor, men ikke alle liker de tomme kontorlokalene det medfører. 📸: <a href="https://unsplash.com/@mediaprofile?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">MEDIA PROFILE</a> / <a href="https://unsplash.com/s/photos/empty-office?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a>
Mange liker å fortsette med hjemmekontor, men ikke alle liker de tomme kontorlokalene det medfører. 📸: MEDIA PROFILE / Unsplash Vis mer

- Jeg savner kollegaene mest. Gleder meg til å se alle igjen, svarte Andreas Beining i kode24-klubben da vi spurte dem hva de savna mest fra kontoret, etter ett år på korona-hjemmekontor.

Dette var 12. mars 2021, da vi antok at påtvunget hjemmekontor nærmet seg slutten. Og det de fleste savnet mest, var nettopp kolleger.

Men mange ble sittende på hjemmekontoret en god stund til. Og mange sitter der fortsatt.

Det viser tall fra kode24s siste lønn- og trivselsundersøkelse.

Mer nå enn før pandemien

Langt over halvparten av norske utviklere jobber mer på hjemmekontor nå enn de gjorde før pandemien, selv om ingen tvinges til å sitte der lenger.

Pandemien har altså forandra arbeidshverdagen til svært mange utviklere, kanskje for alltid:

81 prosent jobber hjemme

Som du ser er det vanligste å bytte på bortekontor og hjemmekontor:

  • 19 prosent jobber aldri på hjemmekontor. Det betyr at hele 81 prosent av norske utviklere jobber minst én dag hjemme.
  • Det vanligste er å jobbe noen dager hjemme, og noen dager på kontoret. 71 prosent jobber én, to, tre eller fire dager hjemme i uka.
  • Bare 10 prosent jobber alle dager på hjemmekontor eller fra andre steder enn på kontoret.

Halvparten savner kolleger

Selv om det er langt vanligere å variere, er det altså rundt hver femte utvikler som aldri jobber utenfor kontoret, og de færreste som alltid gjør det.

Det betyr at det sitter mange utviklere på norske kontorer uten alle kollegene sine rundt seg.

Vi spurte derfor kode24-klubben og kode24s følgere på Twitter og LinkedIn om de ofte skulle ønske at kollegene deres var på kontoret, i stedet for hjemme.

51 prosent svarte at de sjeldent følte på dette, mens 22 prosent følte det slik av og til, og 27 ofte følte på dette. Rundt halvparten av norske utviklere føler med andre ord på et savn etter kollegene sine når de selv sitter på kontoret.

Også kan det selvfølgelig tenkes at de samme folka blir savna av sine kolleger igjen, de dagene de selv holder seg på hjemmekontoret.