Geir mener du bør forhandle lønna di hvert eneste år: - Vit hva du er verdt!

- Kan koste sjefen mindre enn å søke etter en ny ansatt, tipser Geir Aasen.

Du bør forhandle om lønn hvert år, mener Geir Aasen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet. 📸: Privat
Du bør forhandle om lønn hvert år, mener Geir Aasen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet. 📸: Privat Vis mer

- Et godt utgangspunkt er å vite hva du er verdt, sier Geir Aasen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet, til kode24.

Er du som oss i kode24, har du gjerne ikke helt peil på hvordan lønnsforhandlinger foregår.

Kanskje synes du også at ideen om å be sjefen om mer lønn er jæklig skummel.

Derfor har vi tatt kontakt med Aasen for å prøve å bli litt klokere på hvordan det hele henger sammen.

Kun tariffavtale gir rettigheter

- Hvilke rettigheter har du som arbeidstaker?

- På bedrifter uten tariffavtale - ingen. Det er kun tariffavtaler som gir arbeidstakere rett til å forhandle lønn gjennom lokale forhandlinger. Hvis man får lov av arbeidsgiver til å forhandle lønn likevel, så ligger all makt hos arbeidsgiver.

En tariffavtale er en avtale mellom et fagforbund og arbeidsgiveren din om lønn og arbeidsvillkår. For eksempel lønn, vaktlister og tillegg.

Hvis du mener at du er forskjellsbehandlet når det gjelder lønn, har du rett til innsyn gjennom likestillings- og diskrimineringsloven.

- Men du må føre saken din sjøl for arbeidsgiver, og med advokat for egen regning hvis det går helt til rettsapparatet, sier Aasen.

Tro på felles forhandlinger

Ifølge Aaasen er det aller best å forhandle sammen med en fagforening.

- Vi mener at det mest naturlige er at klubben forhandler lønna di. De får innsikt i det økonomiske situasjonen i bedriften, har oversikt over hva de forskjellige tjener, har mulighet til å ta imot innspill fra sine medlemmer om lønnsituasjonen generelt, og har dermed best mulig utgangspunkt for å sikre god lønnsvekst i bedriften.

Han legger til at klubben også har mulighet til å se hvor det eventuelt er avvik, forskjeller eller lønnsdiskriminering som må rettes opp i.

- Noen steder kan også ha en tariffavtale som sier at de organiserte, via klubb eller tillitsvalgt, får forhandle før de uorganiserte. Det er også kun en tariffavtale som gir de ansatte rett til å forhandle om lønn, alt annet er på arbeidsgivers nåde, sier Aasen.

Du skal ha en del av kaka

Ifølge Aasen foregår lønnsforhandlinger vanligvis på våren. Det er derfor naturlig å ta dem da.

- Men man bør også forhandle lønn hvis man får flere arbeidsoppgaver, ansvar eller generelt får ny stilling internt.

- Hva er det viktigste å tenke på når du skal forhandle om lønn?

- Vit hva du er verdt, og vær forberedt på argumentene som kan komme fra arbeidsgiver. Hvis man veit at det går bra økonomisk med bedriften, så skal du som ansatt også ha en del av kaka – du har tross alt tilbudt din arbeidskraft for at det gikk så bra, sier Aasen.

Sjekk med andre bedrifter

Aasen mener det er viktig å sjekke med andre bedrifter om hva de kan tilby deg i lønn og bruke dette som et forhandlingsgrunnlag.

- Det er vanskelig for bedrifter å få tak i flere ansatte, og ting tyder på at dette ikke vil bli enklere over tid. Da kan man vise til at det vil koste sjefen mindre å tilby deg et godt lønnsoppgjør, enn hvis sjefen må begynne å søke etter en ny ansatt, sier han.

- Flere har begynt å bruke begrepet "dyrtid" om den økonomiske situasjonen vi er i nå. Bør flere utviklere gå over økonomien og ta en forhandlingsrunde?

- Dette er akkurat som EU-kontroll på biler og bytte av batteri i røykvarslere - dette bør gjøres årlig, sier Aasen.

- Hvis man i tillegg blir med i en fagforening, kan man også være med på diskusjonene om lønn og arbeidsvilkår og være med og påvirke dette i mye større grad enn hvis man sitter aleine på et stillerom med nærmeste sjef - som mest sannsynligvis kun har fått en altfor liten pott med penger av sin sjef igjen, som hen skal fordele.