Hvordan tjene mest mulig penger som utvikler? Sitt lengst vekk fra koden

Se hvor mye norske sjefer, arkitekter, sikkerhetsfolk, devopsere, data scientists, backend-, fullstack- og frontend-utviklere tjener.

Hvor du jobber i stacken, har mye å si for hvor mye du tjener. 📸: Jørgen Jacobsen
Hvor du jobber i stacken, har mye å si for hvor mye du tjener. 📸: Jørgen Jacobsen Vis mer

Den vanligste kategorien utvikler i Norge er en fullstack webutvikler; i kode24s siste lønnsundersøkelse identifiserer 31 prosent seg som dette.

Skal man tro tilbud og etterspørsel-teorien, kan dette forklare hvorfor nettopp fullstack-utviklere ligger langt ned på lista hvilke type utviklere som tjener mest penger.

Backend tjener mer enn frontend

De over 1.200 utviklerne som har svart på kode24s siste lønnsundersøkelse har, i tillegg til å oppgi lønnen sin, også oppgitt hva de jobber med.

Her er resultatet:

Merk at dette er grunnlønn, før skatt og uten eventuelle bonusordninger. Bonus kommer vi tilbake til i andre artikler.

Erfaring driver lønn

Vi har naturlig nok ikke like mange svar fra alle fagdisipliner, så noen av tallene må tas med en klype salt. Spesielt de vi har merka med en stjerne i lista over.

Men noen hovedtrekk er helt åpenbare:

  • Også i år ser vi at du tjener mest penger jo lengere vekk fra koden du sitter. Aller mest tjener du som leder eller administrativt ansatt, og nest mest som arkitekt - begge ligger i snitt rundt millionen, før eventuelle bonuser.
  • I en web-stack tjener du mest penger jo lengere bak i stacken du sitter. Som vanlig tjener du mest på backend, etterfulgt av fullstack, og med frontend på sisteplass. Nesten 100.000 kroner skiller backend fra frontend.
  • Vi ser at lønn følger erfaring. For eksempel har backend-utviklere i snitt ni års erfaring, som er tre år mer enn frontend-folket. De som jobber administrativt og med arkitektur har aller mest erfaring, med rundt 15 år i snitt for begge grupper.

Tilbud og etterspørsel

At de med mest erfaring tar på seg blant annet leder- og arkitektroller, kan altså forklare noe av lønnshoppet til disse rollene. I tillegg til at ansvar i seg selv ofte belønnes med høyere lønninger.

Men også utvalget av utviklere påvirke lønningene. Det kan som nevnt forklare hvorfor fullstack-utviklere havner såpass langt ned på lista, blant annet.

- Lønnsforskjeller basert på fagområder avhenger i stor grad av hvor mange som har samme utdanning, kontra hvilke utdanninger det er etterspørsel etter. I dag er det for eksempel stor mangel på folk med datasikkerhetsutdanning og -erfaring, og da stiger lønna for disse, sa daværende Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg til kode24 etter fjorårets lønnsundersøkelse.

Da skal det sies at sikkerhetsfolket ikke havna spesielt høyt opp på lista, men det gjør de i år; faktisk på tredjeplass, bare slått av ledere og arkitekter.